GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

BHXH tỉnh Thanh Hóa: Chung tay xây dựng NTM

Đăng lúc: 25/11/2019 21:44 (GMT+7)

- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức toàn ngành về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng NTM đối với quá trình phát triển KT-XH của địa phương. Từ đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân ở các xã đăng ký đạt chuẩn NTM tham gia, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHYT và lập kế hoạch xây dựng NTM thực hiện tiêu chí 15.1 về tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

Sau gần 10 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu Quốc gia “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã tác động mạnh mẽ đến công tác phát triển đối tượng, tăng nhanh số người tham gia BHYT và người dân trong tỉnh được thụ hưởng chính sách BHYT ngày càng nhiều, góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển KT-XH trên địa bàn. Năm 2010, số người tham gia BHYT toàn tỉnh là 2.123.179 người (đạt 62%); đến tháng 9/2019 có 3.164.738 người (đạt 89,38%).

Trong những năm qua BHXH tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch để triển khai, giao trách nhiệm cho BHXH các huyện, thị, thành phố phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn về chính sách, chế độ  BHYT, công tác thu và phát hành thẻ BHYT; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Ngoài ra, BHXH tỉnh kịp thời có các văn bản hướng dẫn hồ sơ thẩm định tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia BHYT đối với các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM về tiêu chí BHYT đã giảm từ 7 thành phần hồ sơ xuống còn 1 thành phần hồ sơ; các thông tin trong danh sách tham gia BHYT do UBND xã lập cũng giảm chỉ còn 2 tiêu thức, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND xã trong quá trình lập danh sách người tham gia BHYT trên địa bàn.

 Cán bộ BHXH huyện Quảng Xương giải quyết thủ tục hành chính cho người tham gia BHYT..jpg

Cán bộ BHXH huyện Quảng Xương giải quyết thủ tục hành chính cho người tham gia BHYT.

Thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” BHXH tỉnh Thanh Hóa còn phối hợp với các cơ quan báo chí, và các sở, ngành tuyên truyền, đối thoại với mọi tầng lớp nhân dân lao động, hội viên các hội, đoàn thể phát triển hàng chục ngàn người tham gia BHYT hộ gia đình. Nhận thức của xã hội về ý nghĩa, lợi ích chính sách BHYT được nâng lên đã góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Việc giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng được thực hiện kịp thời, quyền lợi BHYT và chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã xác định BHXH và BHYT là hai chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo sát sao.

Từ năm 2010 đến tháng 7/2019 BHXH tỉnh đã kiểm tra, thẩm định và tổng hợp kết quả xây dựng NTM về BHYT cho 333 xã đạt chuẩn NTM. Có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt cho 4 huyện đạt chuẩn NTM là Yên Định, Quảng Xương, Đông Sơn, Thọ Xuân và đang xây dựng kế hoạch phấn đấu đến năm 2020 có thêm 2 huyện là Hoằng Hóa, Nga Sơn đạt huyện NTM.

Quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” chính sách và quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT ngày càng được nâng cao, đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện lộ trình hướng tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả đáng khích lệ. Đến nay, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào lớn của toàn ngành, tạo đà cho các địa phương bứt phá trên con đường phát triển KT-XH.

Mai Hoa

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1