GMT+7
Trang chủ / Xã hội

Nhìn lại 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Vĩnh Lộc

Đăng lúc: 13/05/2020 16:00 (GMT+7)

- Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc đã ban hành Kết luận số 18 ngày 3/5/2017 về một số nhiệm vụ cụ thể thực hiện chỉ thị đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn...

Theo đó, trong 4 năm thực hiện chỉ thị, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Lộc đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá. Kết luận số 18 gồm 4 nội dung, đó là: Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ; tổ chức học tập chuyên đề vào dịp 19/5 hằng năm; lập và ghi sổ tay đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; lập bảng tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bảng niêm yết 27 nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đón nhận và thực hiện rất tốt đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn huyện.

Trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Đến thời điểm hiện tại, có 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đều được công khai đầy đủ, đúng quy định. Đến nay có 100% cơ quan chuyên môn cấp huyện và đơn vị hành chính cấp xã đã công bố thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, ông Vũ Văn Lộc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lộc cho biết: Hằng năm, sau tổng kết, kiểm điểm, BTV Huyện ủy đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém kéo dài nhiều năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục đó là trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, là việc phát triển du lịch và tình trạng ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp. Một vấn đề quan trọng nữa đó là chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực tế ở Vĩnh Lộc, đối với việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, việc chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn chưa bền vững, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chậm phát triển. Trước thực trạng này, BTV Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động số 200 của Ban Chấp hành Đảng bộ về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, hết năm 2019, toàn huyện đã chuyển đổi được 199,7 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác; tổng diện tích cánh đồng mẫu lớn đạt 410 ha, đạt 102% kế hoạch... Đối với việc phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của huyện, BTV Huyện ủy đã thống nhất chủ trương nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể danh thắng núi Kim Sơn xã Vĩnh An để phát triển du lịch. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ khối cơ quan, BTV Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1693 ngày 20/5/2019 về thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đến nay, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan đã được nâng lên, công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ của đồng chi Bí thư chi bộ được chu đáo, cẩn thận hơn...

Cũng trong 4 năm qua, BTV Huyện ủy Vĩnh Lộc đã thành lập 3 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra, giám sát tại 10 Đảng ủy, chi ủy cơ sở; các đơn vị còn lại tiến hành kiểm tra, giám sát tại 25 đảng bộ, chi bộ. Qua kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác của các Đảng bộ, chi bộ, đoàn thể... Đồng thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm mới, sáng tạo trong triển khai học tập và làm theo Bác. Trong 4 năm, huyện Vĩnh Lộc đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân điển hình tiên tiến. Huyện cũng đã tổ chức 4 hội nghị sơ kết, gắn với biểu dương 48 tập thể, 94 cá nhân điển hình tiên tiến. Một dấu mốc quan trọng đó là 4 năm qua, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của Vĩnh Lộc được gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2019, về đích trước mục tiêu nghị quyết 1 năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và thực hiện Kết luận số 18 của BTV Huyện ủy ở một địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc  chưa sâu sắc, còn lúng túng, thiếu sáng tạo trong việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ; một số cán bộ, đảng viên chưa nắm chắc những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05... “Để đạt hiệu quả hơn nữa trong thực hiện Chỉ thị số 05, BTV Huyện ủy tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đẩy mạnh sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, phê bình các tập thể, cá nhân chưa nghiêm túc, triển khai thực hiện Chỉ thị hoặc triển khai mang tính hình thức, đối phó...”, ông Vũ Văn Lộc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lộc cho biết.

Hoàng Việt Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1