GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 04/05/2020 13:42 (GMT+7)

1. Tên tôi là Viên Đình Minh. Địa chỉ thôn 8, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa giấy chứng nhận QSDĐ số E0301650 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994 tại thửa 298 tờ bản đồ số 8 diện tích 360m2 trong đó 200m2 đất ở và 160m2 đất kinh tế vườn  số vào sổ cấp giấy 01129/QSDĐ.

2. Tên tôi là Nguyễn Thị Sâm. Địa chỉ thôn Bào Tiến, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa giấy chứng nhận QSDĐ số 0753703 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994 số vào sổ cấp giấy 00192/QSDĐ tại thửa 203 tờ bản đồ số 7 diện tích 1.028m2 trong đó 200m2 đất ở và 838m2 đất kinh tế vườn mang tên bà Viên Thị Mau (đã mất).

3. Tên tôi là Lê Thị Nhàn. Địa chỉ thôn Bồi Nguyên, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa giấy chứng nhận QSDĐ số 0753745 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994 số vào sổ cấp giấy 00152/QSDĐ tại thửa 465 tờ bản đồ số 7 diện tích 200m2 đất ở.

4. Tên tôi là Hoàng Văn Thanh. Địa chỉ khu đất: Thôn Câu Đồng, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số 769; Tờ bản đồ số 02; Diện tích 482m2 (trong đó đất ở 200m2; đất vườn 282m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số seri E0009988 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/9/1994. 

5. Tên tôi là Lê Văn Quý. Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số 306; Tờ bản đồ số 03 (bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích 400m2 (trong đó đất ở 200m2; Đất vườn 200m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số seri E0228911 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 1035.

6. Tên tôi là Đoàn Công Hùng. Địa chỉ thường trú: Thôn 9, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Đoàn Công Hùng; giấy chứng nhận QSDĐ số 633344, vào sổ cấp giấy chứng nhận số 01343/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp; Tại tờ bản đồ số 8, thửa số 139, diện tích 390m2 (trong đó 200m2 đất ở và 190m2 đất KTV).

7. Tên tôi là Nguyễn Ngọc Thúy. Địa chỉ thường trú: Thôn Đại, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Nguyễn Ngọc Thái; giấy chứng nhận QSDĐ số E 0330348, vào sổ cấp giấy chứng nhận số 00910/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp; Tại tờ bản đồ số 3, thửa số 414, diện tích 1.262 m2 (trong đó 200m2 đất ở và 1062m2 đất KTV).

8. Tên tôi là Lê Thị Nhật. Địa chỉ xóm 1, xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa nay là xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình tôi có làm mất giấy CNQSDĐ số seri D0633757,  vào sổ cấp giấy CNQSDĐ số 438 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/9/1994. Tại thửa đất 519, tờ bản đồ số 03, diện tích 544m2 gồm 200m2 đất ở và 344m2 đất CM. Chủ sử dụng là ông Trần Hữu Dương.

9. Tên tôi là Trần Thị Hoan. Địa chỉ xóm 1, xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa nay là xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình tôi có làm mất giấy CNQSDĐ vào sổ cấp giấy chứng nhận 335 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/9/1994. Tại thửa đất 02, tờ bản đồ số 18, diện tích 261m2 gồm 200m2 đất ở và 61m2 đất CM. Chủ sử dụng là Trần Thị Hoan.

Ai nhặt được cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1