GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 23/04/2020 09:52 (GMT+7)

1. Tên tôi là Nguyễn Danh Khánh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 25/06/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 133.

2. Tên tôi là Tô Văn Thám. Địa chỉ khu đất: Thôn 6, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 83A Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 1308m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 0451166 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/02/1995.

3. Tên tôi là Bùi Khắc Mẫn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 477; Tờ bản đồ số: 08; Diện tích: 971m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất trồng cây lâu năm: 771m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số seri: G 340933 do UBND huyên Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

4. Tên tôi là Đàm Văn Xu. Địa chỉ thường trú: Thôn Thắng Phú, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Đàm Văn Xu; giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994; Tại tờ bản đồ số 04, thửa số 97, diện tích 1154m2.

5. Tên tôi là Nguyễn Thị Thơm. Địa chỉ thường trú: Thôn 6, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Nguyễn Xuân Đại (Đã mất); giấy chứng nhận QSDĐ số D 0423895, vào sổ cấp giấy chứng nhận số 00448 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Tại tờ bản đồ số 04, thửa số 499, diện tích 260m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 60m2 đất cây lâu năm).

6. Tên tôi là Đoàn Công Hùng. Địa chỉ thường trú: Thôn 9, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Đoàn Công Hùng; giấy chứng nhận QSDĐ số 633344, vào sổ cấp giấy chứng nhận số 01343/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp; Tại tờ bản đồ số 8, thửa số 139, diện tích 390m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 190m2 đất KTV).

7. Tên tôi là Nguyễn Ngọc Thúy. Địa chỉ thường trú: Thôn Đại, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Nguyễn Ngọc Thái; giấy chứng nhận QSDĐ số E 0330348, vào sổ cấp giấy chứng nhận số 00910/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp; Tại tờ bản đồ số 3, thửa số 414, diện tích 1.262m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 1062m2 đất KTV).

Ai nhặt được cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1