Ngày tốt đầu năm Tân Sửu 2021 để khai trương, mở cửa hàng theo tuổi

Việc mở cửa hàng, khai xuân làm việc cho công ty nên chọn ngày tốt để “đầu xuôi đuôi lọt” may mắn trong cả năm. Hãy cùngVăn Hoá Đời Sống và chuyên mục Công Việc Và Đời Sống theo dõi bài viết xem ngày khai trương theo tuổi dưới đây và chọn cho mình những ngày khai trương tốt nhất để đem lại may mắn cả năm nhé!

Lợi ích

Với quan niệm dân gian “đầu xuôi đuôi lọt“, việc lựa chọn ngày tốt để khởi sự mang ý nghĩa muốn vận thế của bản thân phù hợp với vận thế của đất trời, mượn vận may của thời thế, để công việc được hanh thông, sự nghiệp được tấn tới.

Chọn ngày tốt để khởi sự
Chọn ngày tốt để khởi sự

Ngày tốt đầu năm 2021

 Ngày DươngNgày Là NgàyGiờ tốt khai trươngGiờ xấu khai trương
 Ngày 06/02/2021

(Ngày 25/12/2020 âm lịch)

Ngày Ất Dậu tháng Kỷ Sửu năm Canh TýCâu Trận – Hắc đạo, Tiết Lập xuân, Trực Thành23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
Ngày 10/02/2021

(Ngày 29/12/2020 âm lịch)

Ngày Kỷ Sửu tháng Kỷ Sửu năm Canh TýChu Tước – Hắc đạo, Tiết Lập xuân, Trực Kiến3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
Ngày 13/02/2021

(Ngày 02/01/2021 âm lịch)

Ngày Nhâm Thìn tháng Canh Dần năm Tân SửuKim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Lập xuân, Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
Ngày 19/02/2021

(Ngày 08/01/2021 âm lịch)

Ngày Mậu Tuất tháng Canh Dần năm Tân SửuTư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Thành3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
Ngày 21/02/2021

(Ngày 10/01/2021 âm lịch)

Ngày Canh Tý tháng Canh Dần năm Tân SửuThanh Long – Hoàng đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Khai23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
Ngày 23/02/2021

(Ngày 12/1/2021 âm lịch)

Ngày Nhâm Dần tháng Canh Dần năm Tân SửuThiên Hình – Hắc đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Kiến23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Ngày tốt theo tuổi

Tuổi Tý

Ngày DươngNgày Âm NgàyGiờ Hoàng Đạo
10/229/12/2020 – Kỷ SửuTrực Kiến3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
13/22/1/2021 – Nhâm ThìnTrực Mãn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
19/28/1/2021 – Mậu TuấtTrực Thành3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
21/210/1/2021 – Canh TýTrực Khai23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/212/1/2021 – Nhâm DầnTrực Kiến23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Sửu

Ngày DươngNgày Âm NgàyGiờ Hoàng Đạo
6/225/12/2020 – Ất DậuTrực Thành23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
10/229/12/2020 – Kỷ SửuTrực Kiến3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/210/1/2021 – Canh TýTrực Khai23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/212/1/2021 – Nhâm DầnTrực Kiến23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Dần

Ngày DươngNgày Âm NgàyGiờ Hoàng Đạo
6/225/12/2020 – Ất DậuTrực Thành23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
10/229/12/2020 – Kỷ SửuTrực Kiến3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
13/22/1/2021 – Nhâm ThìnTrực Mãn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
19/28/1/2021 – Mậu TuấtTrực Thành3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
21/210/1/2021 – Canh TýTrực Khai23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/212/1/2021 – Nhâm DầnTrực Kiến23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Mão 

Ngày DươngNgày Âm NgàyGiờ Hoàng Đạo
10/229/12/2020 – Kỷ SửuTrực Kiến3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
19/28/1/2021 – Mậu TuấtTrực Thành3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
23/212/1/2021 – Nhâm DầnTrực Kiến23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Thìn

Ngày DươngNgày Âm NgàyGiờ Hoàng Đạo
6/225/12/2020 – Ất DậuTrực Thành23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
21/210/1/2021 – Canh TýTrực Khai23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/212/1/2021 – Nhâm DầnTrực Kiến23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Tỵ

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ Hoàng Đạo
6/225/12/2020 – Ất DậuTrực Thành23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
10/229/12/2020 – Kỷ SửuTrực Kiến3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
13/22/1/2021 – Nhâm ThìnTrực Mãn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
19/28/1/2021 – Mậu TuấtTrực Thành3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
21/210/1/2021 – Canh TýTrực Khai23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/212/1/2021 – Nhâm DầnTrực Kiến23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Ngọ

Ngày DươngNgày Âm NgàyGiờ Hoàng Đạo
13/22/1/2021 – Nhâm ThìnTrực Mãn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
19/28/1/2021 – Mậu TuấtTrực Thành3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
23/212/1/2021 – Nhâm DầnTrực Kiến23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Mùi

Ngày DươngNgày Âm NgàyGiờ Hoàng Đạo
6/225/12/2020 – Ất DậuTrực Thành23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
21/210/1/2021 – Canh TýTrực Khai23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/212/1/2021 – Nhâm DầnTrực Kiến23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Thân

Ngày DươngNgày Âm NgàyGiờ Hoàng Đạo
6/225/12/2020 – Ất DậuTrực Thành23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
10/229/12/2020 – Kỷ SửuTrực Kiến3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
13/22/1/2021 – Nhâm ThìnTrực Mãn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
19/28/1/2021 – Mậu TuấtTrực Thành3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
21/210/1/2021 – Canh TýTrực Khai23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Tuổi Dậu

Ngày DươngNgày Âm NgàyGiờ Hoàng Đạo
10/229/12/2020 – Kỷ SửuTrực Kiến3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
13/22/1/2021 – Nhâm ThìnTrực Mãn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
23/212/1/2021 – Nhâm DầnTrực Kiến23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Tuất

Ngày DươngNgày Âm NgàyGiờ Hoàng Đạo
6/225/12/2020 – Ất DậuTrực Thành23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
19/28/1/2021 – Mậu TuấtTrực Thành3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
21/210/1/2021 – Canh TýTrực Khai23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/212/1/2021 – Nhâm DầnTrực Kiến23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Hợi

Ngày DươngNgày Âm NgàyGiờ Hoàng Đạo
6/225/12/2020 – Ất DậuTrực Thành23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
10/229/12/2020 – Kỷ SửuTrực Kiến3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
13/22/1/2021 – Nhâm ThìnTrực Mãn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
19/28/1/2021 – Mậu TuấtTrực Thành3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
21/210/1/2021 – Canh TýTrực Khai23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/212/1/2021 – Nhâm DầnTrực Kiến23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

XEM THÊM:

Bạn vừa xem qua các ngày khai trương buôn bán tốt nhấtnhân dịp đầu năm. Hãy tham khảo và lựa chọn những ngày tốt nhất để khai trương nhé. Văn Hoá Đời Sống chúc bạn khai trương Hồng Phát và gặp nhiều may mắn trong năm mới!

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Bình luận

Để lại bình luân

Nhập bình luận tại đây
Để lại tên bạn ở đây

Xem nhiều