Ngày tốt đầu năm Tân Sửu 2021 để khai trương, mở cửa hàng theo tuổi

Việc mở cửa hàng, khai xuân làm việc cho công ty nên chọn ngày tốt để “đầu xuôi đuôi lọt” may mắn trong cả năm. Hãy cùng mình theo dõi bài viết xem ngày khai trương theo tuổi dưới đây và chọn cho mình những ngày khai trương tốt nhất để đem lại may mắn cả năm nhé!

Lợi ích

Với quan niệm dân gian “đầu xuôi đuôi lọt“, việc lựa chọn ngày tốt để khởi sự mang ý nghĩa muốn vận thế của bản thân phù hợp với vận thế của đất trời, mượn vận may của thời thế, để công việc được hanh thông, sự nghiệp được tấn tới.

Chọn ngày tốt để khởi sự
Chọn ngày tốt để khởi sự

Ngày tốt đầu năm 2021

 Ngày Dương Ngày  Là Ngày Giờ tốt khai trương Giờ xấu khai trương
 Ngày 06/02/2021

(Ngày 25/12/2020 âm lịch)

Ngày Ất Dậu tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý Câu Trận – Hắc đạo, Tiết Lập xuân, Trực Thành 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
Ngày 10/02/2021

(Ngày 29/12/2020 âm lịch)

Ngày Kỷ Sửu tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý Chu Tước – Hắc đạo, Tiết Lập xuân, Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
Ngày 13/02/2021

(Ngày 02/01/2021 âm lịch)

Ngày Nhâm Thìn tháng Canh Dần năm Tân Sửu Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Lập xuân, Trực Mãn  3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
Ngày 19/02/2021

(Ngày 08/01/2021 âm lịch)

Ngày Mậu Tuất tháng Canh Dần năm Tân Sửu Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
Ngày 21/02/2021

(Ngày 10/01/2021 âm lịch)

Ngày Canh Tý tháng Canh Dần năm Tân Sửu Thanh Long – Hoàng đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
Ngày 23/02/2021

(Ngày 12/1/2021 âm lịch)

Ngày Nhâm Dần tháng Canh Dần năm Tân Sửu Thiên Hình – Hắc đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Ngày tốt theo tuổi

Tuổi Tý

Ngày Dương Ngày Âm  Ngày Giờ Hoàng Đạo
10/2 29/12/2020 – Kỷ Sửu Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
13/2 2/1/2021 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
19/2 8/1/2021 – Mậu Tuất Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
21/2 10/1/2021 – Canh Tý Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/2 12/1/2021 – Nhâm Dần Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Sửu

Ngày Dương Ngày Âm  Ngày Giờ Hoàng Đạo
6/2 25/12/2020 – Ất Dậu Trực Thành 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
10/2 29/12/2020 – Kỷ Sửu Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/2 10/1/2021 – Canh Tý Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/2 12/1/2021 – Nhâm Dần Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Dần

Ngày Dương Ngày Âm  Ngày Giờ Hoàng Đạo
6/2 25/12/2020 – Ất Dậu Trực Thành 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
10/2 29/12/2020 – Kỷ Sửu Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
13/2 2/1/2021 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
19/2 8/1/2021 – Mậu Tuất Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
21/2 10/1/2021 – Canh Tý Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/2 12/1/2021 – Nhâm Dần Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Mão 

Ngày Dương Ngày Âm  Ngày Giờ Hoàng Đạo
10/2 29/12/2020 – Kỷ Sửu Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
19/2 8/1/2021 – Mậu Tuất Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
23/2 12/1/2021 – Nhâm Dần Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Thìn

Ngày Dương Ngày Âm  Ngày Giờ Hoàng Đạo
6/2 25/12/2020 – Ất Dậu Trực Thành 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
21/2 10/1/2021 – Canh Tý Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/2 12/1/2021 – Nhâm Dần Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Tỵ

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ Hoàng Đạo
6/2 25/12/2020 – Ất Dậu Trực Thành 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
10/2 29/12/2020 – Kỷ Sửu Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
13/2 2/1/2021 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
19/2 8/1/2021 – Mậu Tuất Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
21/2 10/1/2021 – Canh Tý Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/2 12/1/2021 – Nhâm Dần Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Ngọ

Ngày Dương Ngày Âm  Ngày Giờ Hoàng Đạo
13/2 2/1/2021 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
19/2 8/1/2021 – Mậu Tuất Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
23/2 12/1/2021 – Nhâm Dần Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Mùi

Ngày Dương Ngày Âm  Ngày Giờ Hoàng Đạo
6/2 25/12/2020 – Ất Dậu Trực Thành 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
21/2 10/1/2021 – Canh Tý Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/2 12/1/2021 – Nhâm Dần Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Thân

Ngày Dương Ngày Âm  Ngày Giờ Hoàng Đạo
6/2 25/12/2020 – Ất Dậu Trực Thành 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
10/2 29/12/2020 – Kỷ Sửu Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
13/2 2/1/2021 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
19/2 8/1/2021 – Mậu Tuất Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
21/2 10/1/2021 – Canh Tý Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Tuổi Dậu

Ngày Dương Ngày Âm  Ngày Giờ Hoàng Đạo
10/2 29/12/2020 – Kỷ Sửu Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
13/2 2/1/2021 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
23/2 12/1/2021 – Nhâm Dần Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Tuất

Ngày Dương Ngày Âm  Ngày Giờ Hoàng Đạo
6/2 25/12/2020 – Ất Dậu Trực Thành 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
19/2 8/1/2021 – Mậu Tuất Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
21/2 10/1/2021 – Canh Tý Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/2 12/1/2021 – Nhâm Dần Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Hợi

Ngày Dương Ngày Âm  Ngày Giờ Hoàng Đạo
6/2 25/12/2020 – Ất Dậu Trực Thành 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
10/2 29/12/2020 – Kỷ Sửu Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
13/2 2/1/2021 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
19/2 8/1/2021 – Mậu Tuất Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
21/2 10/1/2021 – Canh Tý Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/2 12/1/2021 – Nhâm Dần Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Bạn vừa xem qua các ngày khai trương buôn bán tốt nhấtnhân dịp đầu năm. Hãy tham khảo và lựa chọn những ngày tốt nhất để khai trương nhé. Chúc bạn khai trương Hồng Phát và gặp nhiều may mắn trong năm mới!

Bài viết thịnh hành

Bài viết liên quan