Vòng lặp For là gì? Cách dùng vòng lặp For trong C/C++

Vòng lặp for được các nhà lập trình sử dụng thường xuyên trong lập trình vì nó đem lại nhiều lợi ích trong cuộc sống. Bài viết này VANHOADOISONG sẽ giúp bạn sử dụng Vòng lặp for trong C/C++ nhé!

Vòng lặp for là gì?

Vòng lặp for hoạt động bằng cách lặp đi lặp lại khối lệnh trong vòng lặp theo số lần cụ thể được xác định từ trước.

Lưu đồ vòng lặp for
Lưu đồ vòng lặp for

Cách dùng vòng lặp For trong C/C++

Vòng lặp for hoạt động như thế nào?

Bước 1: Khởi tạo giá trị biến lặp. Biến lặp sẽ giúp đếm số lần thực hiện của bạn.

Bước 2: Kiểm tra điều kiện lặp:

  • Nếu điều kiện đúng thì thực hiện khối lệnh trong vòng lặp for.
  • Nếu điều kiện sai thì kết thúc vòng lặp.

Bước 3: Cập nhật giá trị biến lặp rồi quay lại bước 2.

Cấu trúc vòng lặp For

Cú pháp:

for (khởi tạo giá trị biến lặp; điều kiện lặp; cập nhật biến lặp)

{
// khối lệnh thực hiện;

}

Lưu ý

  • Trong một số trường hợp cần dùng biến lặp, bạn có thể thêm bằng cách sử dụng dấu phẩy (,) để ngăn cách các biến với nhau {VD: for (i = 1, j=0;…);
  • Nếu bạn không điền bất cứ thành phần nào và chỉ để hai dấu chấm phẩy (;;) trong vòng lặp thì vòng lặp for sẽ chạy vô tận.

Bài tập

Bài tập 1

Đề 1: Nhập số tự nhiên n. In một bảng nhân của một số bất kỳ với các số từ 1 tới 10 và hiển thị kết quả.

Bài tập vòng lặp for 1
Bài tập vòng lặp for 1

Code: Bài tập vòng lặp for 1

Bài tập 2

Đề 2: Nhập n. Tính n! (n giai thừa)

Bài tập vòng lặp for 2
Bài tập vòng lặp for 2

Code: Bài tập vòng lặp for 2

Bài tập 3

Đề 3: Nhập n, m. Trong đó n là cơ số và m là số mũ. Tính lũy thừa nm

Bài tập vòng lặp for 3
Bài tập vòng lặp for 3

Code: Bài tập vòng lặp for 3

Xem thêm:

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn làm chủ được vòng lặp for để ứng dụng vào công việc một cách hiệu quả nhất nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn tham khảo: Wikipedia, Freetuts, HowKTeam

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Bình luận

Để lại bình luân

Nhập bình luận tại đây
Để lại tên bạn ở đây

Xem nhiều