Vòng lặp While là gì? Cách dùng vòng lặp While trong C/C++

Vòng lặp while được các nhà lập trình sử dụng thường xuyên trong lập trình vì nó đem lại nhiều lợi ích trong cuộc sống. Bài viết này sẽ VANHOADOISONG giúp bạn làm chủ vòng lặp while trong C/C++ nhé!

Cấu trúc vòng lặp (Loops) là gì trong C++?

Cấu trúc vòng lặp làm chương trình thực hiện lặp đi lặp lại một chuỗi câu lệnh cho đến khi không thỏa mãn điều kiện nào đó trong câu lệnh.

Ví dụ:

int main()
{
//do A
//do B 0 or more times
//do C
}

Chúng ta có thể hiểu rằng ở điểm B tồn tại một cấu trúc vòng lặp mà có có thể thể buộc chương trình phải thực hiện công việc B một lần hoặc thậm chí còn nhiều lần mà không thực hiện công việc C sau đó. Số lần thực hiện công việc B phụ thuộc vào điều kiện trong cấu trúc vòng lặp.

Ví dụ như sinh viên A đăng ký môn C++. Nếu sinh viên không đủ điểm thì anh ấy phải học lại. Nếu học lần thứ hai vẫn chưa đủ điểm thì anh ấy phải học lại lần thứ hai và công việc cứ tiếp diễn lại nhiều lần do điểm số vẫn chưa thỏa mãn.

Cấu trúc vòng lặp làm chương trình thực hiện lặp đi lặp lại một chuỗi câu lệnh
Cấu trúc vòng lặp làm chương trình thực hiện lặp đi lặp lại một chuỗi câu lệnh

Vòng lặp While là gì?

Vòng lặp while không cần xác định trước số lần lặp cụ thể mà chỉ cần có điều kiện để dừng vòng lặp lại (khác với vòng lặp for phải các định số lần lặp cụ thể trước).

Vòng lặp while hoạt động bằng cách lặp đi lặp lại khối lệnh trong vòng lặp dựa trên việc kiểm tra điều kiện có thỏa đúng hay không?

Nếu mệnh đề điều kiện thỏa đúng, vòng lặp while sẽ lặp liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi nào mệnh đề điều kiện của vòng lặp sai hoặc có lệnh break bắt dừng vòng lặp thì mới ngưng.

Lưu đồ vòng lặp while
Lưu đồ vòng lặp while

Cách dùng vòng lặp While trong C/C++

Vòng lặp While hoạt động như thế nào?

Bước 1: Kiểm tra điều kiện

  • Nếu điều kiện đúng thì thực hiện khối lệnh trong vòng lặp while
  • Nếu điều kiện sai thì kết thúc vòng lặp.

Bước 2: Liên tục lặp lại bước 1 cho đến khi điều kiện sai thì dừng vòng lặp.

Cách hoạt động của vòng lặp While
Cách hoạt động của vòng lặp While

Vòng lặp While kết thúc khi nào?

Như đã nói ở trên, vòng lặp While sẽ không cho chúng ta biết trước được số lần lặp. Nên có thể khẳng định rằng vòng lặp While chỉ kết thúc khi có một điều kiện chưa được thỏa mãn.

Vòng lặp While chỉ kết thúc khi có một điều kiện chưa được thỏa mãn
Vòng lặp While chỉ kết thúc khi có một điều kiện chưa được thỏa mãn

Cấu trúc vòng lặp While

Cú pháp vòng lặp While:

while (điều kiện)

{

// khối lệnh thực hiện;

}

Ví dụ về vòng lặp While:

#include <iostream>

using namespace std;

int main () {
int a = 10;

while( a < 20 ) {
cout << “Gia tri cua a: ” << a << endl;
a++;
}

return 0;
}

Kết quả:
Gia tri cua a: 10
Gia tri cua a: 11
Gia tri cua a: 12
Gia tri cua a: 13
Gia tri cua a: 14
Gia tri cua a: 15
Gia tri cua a: 16
Gia tri cua a: 17
Gia tri cua a: 18
Gia tri cua a: 19

Một ví dụ về vòng lặp While
Một ví dụ về vòng lặp While

Bài tập vòng lặp while

Bài tập 1

Viết một chương trình để thực hiện tính tổng các số nguyên được nhập từ bàn phím cho đến khi nhập số 0 thì dừng.

Bài tập 2

Viết một chương trình để nó in ra tất cả ký tự thuộc bảng mã ASCII từ 0 cho đến 127.

Bài tập 3

Viết một chương trình sử dụng vòng lặp while để chương trình in ra như bên dưới:
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5

Bài tập 4

Nhập 2 số tự nhiên m, n (m<n). In ra các số chẵn trong khoảng từ m đến n bằng vòng lặp WHILE.

Bài tập vòng lặp while 1
Bài tập vòng lặp while 1

Bài tập 5

Nhập một số tự nhiên n bất kỳ, viết chương trình in các số nguyên tố từ 0 đến n bằng vòng lặp WHILE.

Bài tập vòng lặp while 2
Bài tập vòng lặp while 2

Bài tập 6

Nhập số tự nhiên n (n>0). Viết chương trình in các phần tử đầu tiên của dãy Fibonacci từ 0 đến n bằng vòng lặp WHILE.

Bài tập vòng lặp while 3
Bài tập vòng lặp while 3

Xem thêm:

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn vòng lặp While trong C++ để ứng dụng vào công việc một cách hiệu quả nhất nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công!

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Bình luận

Để lại bình luân

Nhập bình luận tại đây
Để lại tên bạn ở đây

Xem nhiều