Vòng lặp While là gì? Cách dùng vòng lặp While trong C/C++

Vòng lặp while được các nhà lập trình sử dụng thường xuyên trong lập trình vì nó đem lại nhiều lợi ích trong cuộc sống. Bài viết này sẽ VANHOADOISONG giúp bạn làm chủ Vòng lặp while trong C/C++ nhé!

Vòng lặp While là gì?

Vòng lặp while không cần xác định trước số lần lặp cụ thể mà chỉ cần có điều kiện để dừng vòng lặp lại (khác với vòng lặp for phải các định số lần lặp cụ thể trước).

Vòng lặp while hoạt động bằng cách lặp đi lặp lại khối lệnh trong vòng lặp dựa trên việc kiểm tra điều kiện có thỏa đúng hay không?

Nếu mệnh đề điều kiện thỏa đúng, vòng lặp while sẽ lặp liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi nào mệnh đề điều kiện của vòng lặp sai hoặc có lệnh break bắt dừng vòng lặp thì mới ngưng.

Lưu đồ vòng lặp while
Lưu đồ vòng lặp while

Cách dùng vòng lặp While trong C/C++

Vòng lặp While hoạt động như thế nào?

Bước 1: Kiểm tra điều kiện

  • Nếu điều kiện đúng thì thực hiện khối lệnh trong vòng lặp while
  • Nếu điều kiện sai thì kết thúc vòng lặp.

Bước 2: Liên tục lặp lại bước 1 cho đến khi điều kiện sai thì dừng vòng lặp.

Cấu trúc vòng lặp While

Cú pháp:

while (điều kiện)

{

// khối lệnh thực hiện;

}

Bài tập vòng lặp while

Bài tập 1

Đề 1: Nhập 2 số tự nhiên m, n (m<n). In ra các số chẵn trong khoảng từ m đến n bằng vòng lặp WHILE.

Bài tập vòng lặp while 1
Bài tập vòng lặp while 1

Bài tập 2

Đề 2: Nhập một số tự nhiên n bất kỳ, viết chương trình in các số nguyên tố từ 0 đến n bằng vòng lặp WHILE.

Bài tập vòng lặp while 2
Bài tập vòng lặp while 2

Bài tập 3

Đề 3: Nhập số tự nhiên n (n>0). Viết chương trình in các phần tử đầu tiên của dãy Fibonacci từ 0 đến n bằng vòng lặp WHILE.

Bài tập vòng lặp while 3
Bài tập vòng lặp while 3

Xem thêm:

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn làm chủ được vòng lặp While trong C++ để ứng dụng vào công việc một cách hiệu quả nhất nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Bài viết liên quan

Bình luận

Để lại bình luân

Nhập bình luận tại đây
Để lại tên bạn ở đây

Xem nhiều