Câu điều kiện if else là gì? Cấu trúc câu lệnh if else trong C/C++

Câu điều kiện if else là một trong những dạng câu lệnh được sử dụng phổ biến trong tất cả ngôn ngữ lập trình. Vậy câu lệnh if else là gì? Bài viết này VANHOADOISONG sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về câu lệnh if else trong C, C++ nhé!

Câu lệnh if else được sử dụng khi nào?

Câu lệnh if else được sử dụng để đưa ra quyết định dựa trên việc kiểm tra đúng/sai của mệnh đề điều kiện, từ đó thuật toán sẽ đưa ra những hành động hoặc quyết định dựa trên kết quả của mệnh đề ấy.

Câu lệnh if else được sử dụng khi nào?
Câu lệnh if else được sử dụng khi nào?

Các cấu trúc lệnh điều kiện thường gặp

Câu lệnh if

Khái niệm

Câu lệnh if là dạng cấu trúc đơn giản và cơ bản nhất. Cấu trúc của câu lệnh này được thực hiện như sau:

  • Nếu thỏa điều kiện (mệnh đề đúng), chương trình sẽ thực hiện các câu lệnh dưới dưới mệnh đề điều kiện trên.
  • Nếu không thỏa điều kiện (mệnh đề sai), chương trình sẽ sẽ bỏ qua và tiếp tục thực hiện các câu lệnh khác.
Lưu đồ câu lệnh if
Lưu đồ câu lệnh if

Cú pháp minh họa

if (điều kiện)

{

// Thực hiện các câu lệnh nếu điều kiện đúng

}

Bài tập minh họa

Nhập 3 số nguyên a, b, c. Tìm Max.

Code: Bài tập câu lệnh if

Bài tập câu lệnh if
Bài tập câu lệnh if

Câu lệnh if else

Khái niệm

Câu lệnh if else sẽ kiểm tra tính đúng/sai của mệnh đề if. Chỉ có 2 kết quả xảy ra:

  • Nếu điều kiện đúng, thực hiện các câu lệnh dưới mệnh đề if
  • Nếu điều kiện sai, thực hiện các câu lệnh dưới mệnh đề else
Lưu đồ câu lệnh if else
Lưu đồ câu lệnh if else

Cú pháp minh họa

if (điều_kiện)

{

// Thực hiện các câu lệnh nếu điều kiện đúng

}

else

{

// Thực hiện các câu lệnh nếu điều kiện sai

}

Bài tập minh họa

Nhập một số nguyên n. Kiểm tra n là số chẵn hay số lẻ?

Code: Bài tập câu lệnh if else

Bài tập câu lệnh if else
Bài tập câu lệnh if else

Câu lệnh if else lồng nhau

Khái niệm

Trong cấu trúc If else lồng nhau, các câu lệnh sau if (hoặc else) sẽ lồng thêm các câu điều kiện if hoặc if else khác nữa.

Cú pháp minh họa

if (điều kiện 1)

{

// Thực hiện các câu lệnh nếu điều kiện 1 đúng

if (điều kiện 2)

{

// Thực hiện các câu lệnh nếu điều kiện 2 đúng

}

else

{

// Thực hiện các câu lệnh nếu điều kiện 2 sai

}

Lưu đồ câu lệnh if else lồng nhau
Lưu đồ câu lệnh if else lồng nhau

Bài tập minh họa

Nhập một số nguyên n. Kiểm tra n là số nguyên dương hay nguyên âm?

Code: Bài tập câu lệnh if else lồng nhau

Bài tập câu lệnh if else lồng nhau
Bài tập câu lệnh if else lồng nhau

Câu lệnh if elseif else ladder

Khái niệm

Câu lệnh if elseif else ladder được thực hiện theo quy luật “cái thang”, thuật toán sẽ chạy từ trên xuống. Nếu gặp điều kiện else if nào đúng thì sẽ thực hiện các câu lệnh bên trong đó.

Lưu đồ câu lệnh if elseif else ladder
Lưu đồ câu lệnh if elseif else ladder

Cú pháp minh họa

if (điều kiện 1)

{

// Thực hiện các câu lệnh nếu điều kiện 1 đúng

}

else if (điều kiện 2)

{

// Thực hiện các câu lệnh nếu điều kiện 1 sai và điều kiện 2 đúng

}

…..

else if (điều kiện n)

{

// Thực hiện các câu lệnh nếu điều kiện 1;2;…;n-1 sai và điều kiện n đúng

}

else

{

// Thực hiện các câu lệnh nếu điều kiện trên đều sai

}

Bài tập minh họa

Viết chương trình C++ xếp hạng học lực của học sinh theo điểm trung bình của bài kiểm tra trong lớp, điểm thi giữa kỳ (hệ số 2), điểm thi cuối kỳ (hệ số 3). Xác định học lực dựa trên nguyên tắc sau:

  • Giỏi: Điểm trung bình ≥ 8
  • Khá: 8 > Điểm trung bình ≥ 6.5
  • Trung Bình: 6.5 > Điểm trung bình ≥ 5
  • Yếu: Điểm trung bình < 5

Code: Bài tập câu lệnh if elseif else ladder

Bài tập câu lệnh if elseif else
Bài tập câu lệnh if elseif else

Xem thêm:

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn làm chủ được if-else trong C, C++ để ứng dụng vào công việc một cách hiệu quả nhất nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn tham khảo: Freetuts

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Bình luận

Để lại bình luân

Nhập bình luận tại đây
Để lại tên bạn ở đây

Xem nhiều