Lễ tắm Phật: Nguồn gốc, ý nghĩa và nghi thức diễn ra

Chắc hẳn những người Việt Nam 1 lần trong cuộc đời đã nghe về lễ tắm Phật. Đây là một nghi lễ có truyền thống rất lâu, chính là phần chính trong Đại lễ Phật đản. Vậy lễ tắm Phật diễn ra vào ngày nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết này nhé!

Nguồn gốc của nghi lễ tắm Phật

Nghi lễ tắm Phật xuất phát từ sự kiện Đản sanh của Thái tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỳ Ni, khi hoàng hậu Ma-da đản sanh thái tử, từ trên không trung có hai dòng nước của chư thiên, một ấm một mát, rưới xuống để tắm cho hoàng hậu và thái tử.

Câu chuyện dựa theo ghi chép từ các bản kinh thuộc hai truyền thống Nam và Bắc truyền.

Nghi lễ tắm Phật xuất phát từ sự kiện Đản sanh
Nghi lễ tắm Phật xuất phát từ sự kiện Đản sanh

Ý nghĩa của nghi lễ tắm Phật

Việc tắm Phật là một cơ hội để người con của Phật thực tập nếp sống chánh niệm, trau dồi lòng khiêm cung, hướng tấm lòng thành về Phật, đức hạnh và trí tuệ. Nước là biểu tượng của sự tẩy rửa, từ dơ sẽ thành sạch, từ ô uế sẽ trở thành trong sáng, thanh khiết.

Nghi lễ tắm Phật biểu hiện sự tôn kính đối với Đức Phật. Bên cạnh đó, việc cúng kiếng với những mâm đồ chay tại gia đình trong ngày lễ Phật Đản cũng biểu hiện sự thanh lọc những ô uế, phiền não của tâm.

Việc tắm Phật là một cơ hội để người con của Phật thực tập nếp sống chánh niệm
Việc tắm Phật là một cơ hội để người con của Phật thực tập nếp sống chánh niệm

Lễ tắm Phật ngày nào?

Lễ tắm Phật tại mỗi quốc gia sẽ có những ngày riêng và được tổ chức rất trang trọng. Tại Việt Nam, ngày lễ tắm Phật thường được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 âm lịch. Ngày này thuộc vào dịp lễ Phật đản trong năm nên được tổ chức rất lớn.

Lễ tắm Phật tại mỗi quốc gia sẽ có những ngày riêng và được tổ chức rất trang trọng
Lễ tắm Phật tại mỗi quốc gia sẽ có những ngày riêng và được tổ chức rất trang trọng

Nghi thức tắm Phật đúng cách

Trước tiên là thực hành nghi lễ nguyện hương

Các Phật tử đánh 3 tiếng chuông, 2 tay cầm 3 cây nhang dâng lên ngang trán và quỳ đọc:

“Xin cho khói trầm thơm

Kết thành mây năm sắc

Dâng lên khắp mười phương

Cúng dường vô lượng Phật

Vô lượng chư Bồ Tát

Cùng các Thánh Hiền Tăng

Nơi pháp giới dung thông

Kết đài sen rực rỡ

Nguyện làm kẻ đồng hành

Trên con đường giác ngộ

Xin mọi loài chúng sanh

Từ bỏ cõi lãng quên

Theo đường giới, định, huệ

Quay về trong tỉnh thức

Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát!

Chúng con cung kính nghe rằng, nơi cõi trời đâu suất đà, Thiện Huệ Bồ Tát ưng thời tốt, cỡi thần tượng giáng phó trần gian. Tại cung Vua Tịnh Phạn, Ma Da phu nhân cảm mộng lành, mang Thánh thai quang lâm phàm thế. Vui mừng thay, hoa đàm đã nở, sông núi hoan ca, thiên long trỗi nhạc, các trời rải hoa, chín rồng tắm Phật tại ta bà, bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ. Màu nhiệm thay, ứng linh tích để báo trước nguyện độ sanh, hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ. Hôm nay ngày trăng tròn tháng Tư Âm lịch, đệ tử chúng con, cung kính quỳ trước đài vàng, chí thành nấp trong ánh sáng, chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng, lạy mừng từ phụ kim thân, ca dương công đức, bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tụng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh”

Tiếp theo, Phật tử hãy đứng dậy trang nghiêm và cắm hương vào lư và đứng dậy để hành lễ Tam Bảo.

Trước tiên là thực hành nghi lễ nguyện hương
Trước tiên là thực hành nghi lễ nguyện hương

Nghi thức thứ 2 là đảnh lễ Tam Bảo

Trong nghi thức thứ 2, các Phật tử hãy ngồi xuống và đọc tán dương chi, tụng kinh chú đại bi.

Nghi thức thứ 2 là đảnh lễ Tam Bảo
Nghi thức thứ 2 là đảnh lễ Tam Bảo

Nghi thứ thứ 3 là đảnh lễ thập hiệu Phật

Phật tử hãy đứng dậy chắp tay và đọc từng câu. Cứ hết 1 câu là đánh 1 tiếng chuông và tiếp theo đó hãy xuống lạy 1 lạy.

“Chí tâm đảnh lễ, a tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành, nhân viên quả mãn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ, một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà Hóa độ ta bà, sanh thân trần thế, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ, từ đâu suất xuống, ứng mộng Ma Da, cỡi voi sáu ngà, vào trong thai mẹ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ, dưới cây vô ưu đản sanh thị hiện, chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ, hiện hưởng dục lạc, nhàm chán vô thường, bốn cửa dạo chơi, chán đời già chết, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ, nửa đêm vượt thành, xuất gia tầm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ, dưới cây bồ đề, hàng phục ma quân, thấy sao mai sáng, Phật đạo viên thành, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ, bốn mươi chín năm, độ sanh thuyết pháp Ba thừa dạy đủ, quả mãn nhân thiên, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ, dưới cây ta la thị hiện niết bàn để lại xá lợi, phước khắp trần gian, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ, hiện tọa đạo tràng, ta bà giáo chủ cha lành bốn loại, ba cõi đạo sư, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ)”

Và sau đó, Phật tử ngồi xuống đọc bài Cuộc đời Đức Phật Thích Ca.

“Đức Phật Thích Ca

Từ đâu suất giáng trần

Nước Ca Tỳ La Vệ

Vào rằm tháng Tư

Hoa vô ưu bừng nở

Tại vườn Lâm Tỳ Ni

Trái đất sáu lần rung động

Nhạc trời trỗi khúc hoan ca

Thần dân vui khắp mọi nhà

Chúc mừng Thái tử Tất Đạt Đa

Tịnh Phạn vua cha

Rời hoàng cung đi đón

Hoàng hậu Ma-da

Sinh ra Ngài bảy ngày thì đã quy thiên

Kiều Đàm Di mẫu thay thế mẹ hiền

Nuôi Thái tử cho đến ngày khôn lớn

Tất Đạt Đa thông minh xuất chúng

Thiên tư cốt cách siêu phàm

Sở học không thể nghĩ bàn

Bao nhiêu thái sư cũng đều bái phục

Xuyên suốt cổ kim, không còn gì dạy nữa

Lớn lên, lời A Tư Đà, vua cha chợt nhớ

Mượn tay nguyệt lão kết tóc se tơ

Công chúa Gia Du kiều diễm như mơ

Để cột chân trong lâu đài nhân thế

La Hầu La, tiếng bi bô con trẻ

Mở mắt chào đời tập nói tiếng mẹ cha

Ngài muốn nhìn nhân tình thế thái gần xa

Nên dạo chơi ngoài bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc

Thấy cảnh sanh già bịnh chết

Ngài liền quyết chí xuất gia

Vào nửa khuya mồng tám tháng Hai

Sa Nặc ơi, đưa ta vượt khỏi hoàng thành

Xa lìa cung vàng điện ngọc

Xa lìa vợ đẹp con ngoan

Vì chúng sanh, ta ra đi quyết tìm ngôi báu

Tới dòng A Nô Ma

Ngài tự tay xuống tóc

Sa Nặc ơi, thôi, ngươi hãy lui về

Trở về thưa với phụ thân

Và nhắn lời của ta từ biệt

Còn riêng ta

Đến khi nào, tìm ra đạo thì mới trở về

Bằng ngược lại, thì xem như ta đã mất

Từ đó, giữa trùng trùng Lạp Sơn Hy Mã

Đêm ngày gội tuyết nếm sương

Sáu năm khổ hạnh khôn lường

Vẫn chưa tìm ra ánh đạo

Bao nhiêu đạo sĩ, quyền cơ tuyệt xảo

Bao nhiêu pháp thuật, huyền vi tuyệt trần

Nhưng còn chỗ kẹt, không phải toàn chân

Ngài lại một mình, đi tìm chân lý

Bên cạnh dòng sông Ni Liên Thuyền ý vị

Đan cỏ làm tòa, rồi khẳng quyết một câu

Chính nơi đây

Nếu không thành đạo

Thì ta quyết không rời chỗ này

Dù cho bụi đá trơ cây

Dù cho xương tan thịt nát

Thất thất tham thiền nghiêm mật

Cuối cùng chứng đắc đạo ca

Vô Thượng Chánh Đẳng Phật Đà

Bồ Đề Đạo Tràng, sen báu nở hoa

Vào ngày trăng tròn, tháng Mười Hai Âm lịch

Bốn mươi lăm năm trường vân du hóa độ

Hơn ba trăm hội chuyển pháp thuyết kinh

Hàng hàng lớp lớp đệ tử đảnh lễ nghiêng mình

Sáu nẻo ba đường rợp bóng Đạo Vàng siêu tuyệt

Thuận thế vô thường

Có sinh phải có diệt

Có diệt phải có sinh

Nhưng đạo lý chơn thường

Băng ngang dòng sinh diệt

Tại rừng Sa La

Đấng cha lành đã tám mươi năm tuổi già

Bảy chúng đệ tử cùng quây quần câu hội

Ngài bảo các con có còn gì muốn hỏi

Những gì ta dạy xưa nay

Đại chúng im lặng tỏ bày

Nếu chúng con đã thông suốt

Thì ta có mấy lời di giáo

Giới luật làm Thầy, đó là bậc nhất

Giáo pháp Ba Thừa, đó là vô song

Khai thông vô thỉ vô chung

Mở đường vô sinh vô tử

Các con chớ có quên mình gìn giữ

Đó là lời cuối cùng của Đức Như Lai

Tu chỉ một đường, không một không hai

Phật tánh muôn đời, không thêm không bớt

Mỗi mỗi chúng con, hãy chuyên tâm tu tập

Cuộc đời, không có gì bằng đạo lý từ bi

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Ta từ giã các con, nơi Sa La Song Thọ

Rừng núi hoang vu, im bặt tiếng gió

Ngân hà nín thở, rơi rụng trăng sao

Rằm tháng Hai Âm lịch, trăng thắm lệ đào

Đức Từ Phụ Bổn Sư an nhiên niết bàn nhập diệt

Đại chúng cất lên Thích Ca Mâu Ni tha thiết

Núi rừng hòa vọng âm vang

Lan xa thế giới ba ngàn

Vượt qua mười phương tam thế

Vũ trụ càn khôn nhỏ lệ

Hướng về thế giới Ta Bà

Hộ trì đạo lý Thích Ca

Ngưỡng nguyện phổ chiếu Phật Đà

Hằng hà pháp giới châu sa

Nhất nhất chấp tay đồng Niệm Phật:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

Sau khi kết thúc bài, Phật tử hãy đứng dậy để vừa tụng bài kệ tắm Phật và múc nước tắm cho Phật:

“Con nay rưới tắm chư Như Lai

Trí sạch trang nghiêm công đức đầy

Chúng sanh năm trược rời trần cấu

Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân

Trong thành Tỳ Gia chưa từng sinh

Giữa cây Sa La chưa từng diệt

Không sinh không diệt Đức Cồ Đàm

Nếu dùng mắt thường thấy sinh diệt

Sáng nay ngày mười lăm tháng Tư

Cung vua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt

Chín rồng phun nước trên trời xuống

Hoa sen đỡ chân từ đất lên

Án Mâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni, Ta Phạ Hạ (3 lần).

Nghi thứ thứ 3 là đảnh lễ thập hiệu Phật
Nghi thứ thứ 3 là đảnh lễ thập hiệu Phật

Nghi lễ thứ 4 là tụng bát nhã tâm kinh

Nghi lễ thứ 4 là tụng bát nhã tâm kinh
Nghi lễ thứ 4 là tụng bát nhã tâm kinh

Nghi lễ thứ 5 là tụng Sám khánh đản

Đệ tử hôm nay

Gặp ngày Khánh Đản

Một dạ vui mừng

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương Tam Thế

Đều ngự Như Lai

Cùng Thánh Hiền Tăng

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh

Bởi thiếu nhân lành

Thảy đều sa đọa

Tham sân chấp ngã

Quên hẳn đường về

Tình ái si mê

Tù trong lục đạo

Trăm dây phiền não

Nghiệp báo không cùng

Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân

Rủ lòng lân mẫn

Không nỡ sinh linh thiếu phước

Nặng kiếp luân hồi

Đêm dày tăm tối

Đuốc tuệ rạng soi

Nguyện cứu muôn loài

Pháp dùng phương tiện

Ta Bà thị hiện

Thích chủng thọ sanh

Thánh Ma Da mộng ứng điềm lành

Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo

Ba mươi hai tướng tốt

Vừa mười chín tuổi xuân

Lòng từ ái cực thuần

Trí xuất trần quá mạnh

Ngai vàng quyết tránh

Tìm lối xuất gia

Sáu năm khổ hạnh rừng già

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa

Chứng thành đạo quả

Hàng phục ma binh

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ

Chúng con nguyện:

Dứt bỏ dục tình ngoan cố

Học đòi đức tánh quang minh

Cúi xin Phật Tổ giám thành

Từ bi gia hộ

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh

Chóng thành đạo quả

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Nghi lễ thứ 5 là tụng Sám khánh đản
Nghi lễ thứ 5 là tụng Sám khánh đản

Nghi lễ thứ 6 là tụng Hồi hướng

Lễ Phật công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ cho minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo

Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cộng thành Phật đạo

Nghi lễ thứ 6 là tụng Hồi hướng
Nghi lễ thứ 6 là tụng Hồi hướng

Nghi lễ thứ 7 là Phục nguyện

Vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa, thành kính thiết tha, nguyện xin hồi hướng, cúng dường kim tướng Phật tổ sơ sanh, cúi xin đức Phật giám thành, từ bi nạp thọ. Phục nguyện một hoa đàm đã nở, một vị Thánh ra đời, một ngôi sao đêm tối, một mặt trời mùa đông, may mắn biết bao cho Ta Bà thế giới, vui mừng nào kể cả vũ trụ đất trời, từ nay bể khổ gặp thuyền từ, đường mê nhờ đuốc tuệ, Phật tánh muôn loài vốn có, mê tâm hiếm kẻ nào không, mê lầm giác ngộ, tự tánh lo toan, đau khổ an vui do tâm quyết định, gắng sức tu bồi nhân tốt, chờ ngày thành tựu quả lành, chúng con rồi sẽ thành Phật, Đức Phật là Phật đã thành. Lại nguyện: Đạo pháp huy hoàng, chúng tăng thanh tịnh, trời yên bể lặng, gió thuận mưa hòa, nhà nhà lạc nghiệp an cư, xứ xứ thái bình thạnh trị, gia đình Phật tử, phước thọ khương ninh, pháp giới chúng sanh, đều thành Phật đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nghi lễ thứ 7 là Phục nguyện
Nghi lễ thứ 7 là Phục nguyện

Nghi lễ thứ 8 là Tam tự quy

“Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo”

Cuối cùng, Phật tử lạy 3 lạy trước khi kết thúc nghi thức tắm Phật.

Nghi lễ thứ 8 là Tam tự quy
Nghi lễ thứ 8 là Tam tự quy

Nghi thức tắm Phật

Nghi lễ tắm Phật dựa vào truyền thuyết hai vị Long vương phun hai dòng nước, một dòng nước lạnh và một dòng nước nóng, tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa trong ngày đản sanh nói trên.

Theo truyền thuyết này, khi múc gáo nước đầu tiên, tắm bên vai phải của tôn tượng Đức Phật đản sanh nhỏ nhắn, chúng ta tâm nguyện rằng: dù trên đời có gặp việc phải, vừa ý, gọi là thuận cảnh, tâm của chúng ta vẫn bình tĩnh thản nhiên.

Khi múc gáo nước thứ hai, tắm bên vai trái của tôn tượng xinh xắn, chúng ta tâm nguyện rằng: dù trên đời có gặp việc trái ý, gọi là nghịch cảnh, tâm của chúng ta vẫn bình tĩnh thản nhiên.

Nghi lễ thứ 8 là Tam tự quy
Nghi lễ thứ 8 là Tam tự quy

Bài chú tắm Phật

Khi thực hiện nghi lễ Tắm Phật, các Phật tử sẽ niệm bài chú sau:

Con nay rưới tắm các Như Lai

Trí sạch trang nghiêm công đức lớn

Chúng sanh năm trược rời cấu trần

Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Trong thành Tỳ Gia chưa từng sinh

Giữa cây Sa La chưa từng diệt

Bất sinh bất diệt đức Cồ Đàm

Trong mắt nhìn xem càng thêm bớt.

Sáng nay là mồng tám tháng tư

Cung vua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt

Chín rồng phun nước ngoài trời đến

Hoa sen đỡ bước theo đất mọc.

Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.

Bài chú tắm Phật
Bài chú tắm Phật

Nguồn tham khảo và tổng hợp: Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thư viện Hoa Sen.

XEM THÊM:

Bài viết trên đã thông tin chi tiết đến bạn về lễ tắm Phật. Hy vọng với những kiến thức trên sẽ giúp bạn có được một ngày đại lễ Phật đản viên mãn, đạt được tấm lòng thanh tịnh. Nếu thấy bài viết hay, hãy chia sẻ ngay để mọi người cùng biết nhé! 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Bình luận

Để lại bình luân

Nhập bình luận tại đây
Để lại tên bạn ở đây

Xem nhiều