Tổng hợp các đầu số Viettel, MobiFone, VinaPhone

Việc chuyển đầu số đã thực hiện từ ngày 15/9/2018. Để giúp bạn dễ dàng nhận biết mạng di động của các thuê bao, bài viết này mình sẽ tổng hợp tất cả các đầu số mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone.

086, 096, 097, 098, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039 là đầu số mạng Viettel

Đầu số Mạng di động
086 là đầu số của mạng Viettel
096 là đầu số của mạng Viettel
097 là đầu số của mạng Viettel
098 là đầu số của mạng Viettel
032 là đầu số của mạng Viettel
033 là đầu số của mạng Viettel
034 là đầu số của mạng Viettel
035 là đầu số của mạng Viettel
036 là đầu số của mạng Viettel
037 là đầu số của mạng Viettel
038 là đầu số của mạng Viettel
039 là đầu số của mạng Viettel

 

Tổng hợp các đầu số Viettel

089, 090, 093, 070, 079, 077, 076, 078 là đầu số mạng MobiFone

Đầu số Mạng di động
089 là đầu số của mạng MobiFone
090 là đầu số của mạng MobiFone
093 là đầu số của mạng MobiFone
070 là đầu số của mạng MobiFone
079 là đầu số của mạng MobiFone
077 là đầu số của mạng MobiFone
076 là đầu số của mạng MobiFone
078 là đầu số của mạng MobiFone
Chuyển đầu số của Mobiphone

088, 091, 094, 083, 084, 085, 081, 082 là đầu số mạng VinaPhone

Đầu số Mạng di động
088 là đầu số của mạng  VinaPhone
091 là đầu số của mạng  VinaPhone
094 là đầu số của mạng  VinaPhone
083 là đầu số của mạng  VinaPhone
084 là đầu số của mạng  VinaPhone
085 là đầu số của mạng  VinaPhone
081 là đầu số của mạng  VinaPhone
082 là đầu số của mạng  VinaPhone

 

Chuyển đầu số của Vinaphone

Trên đây là tổng hợp tất cả các đầu số của mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì hãy để lại bình luận phía dưới cho mình nhé!

Bài viết thịnh hành

Bài viết liên quan