Tổng hợp 120 bộ ảnh tranh tô màu cho bé từ 2 – 8 tuổi

Ở mỗi độ tuổi, các bé sẽ cần những loại tranh khác nhau từ đơn giản đến phức tạp để tập tô màu. Chính vì vậy, nếu bạn muốn tìm bộ tranh tô màu cho bé phù hợp cho từng độ tuổi như 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuổi để trẻ kích thích sự sáng tạo và kỹ năng vận động thì hãy cùng Văn hóa đời sống trong chuyên mục Hình ảnh theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Tải full bộ tranh tô màu cho bé từ 2 – 8 tuổi để bé tập tô tại đây.

Tranh tô màu cho bé 2 tuổi

Tải full bộ tranh tô màu cho bé 2 tuổi.

Tranh tô màu cho bé 2 tuổi - 1
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi – 1
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi - 2
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi – 2
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi - 3
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi – 3
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi - 4
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi – 4
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi - 5
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi – 5
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi - 6
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi – 6
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi - 7
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi – 7
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi - 8
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi – 8
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi - 9
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi – 9
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi - 10
Tranh tô màu cho bé 2 tuổi – 10

Tranh tô màu cho bé 3 tuổi

Tải full bộ tranh tô màu cho bé 3 tuổi.

Tranh tô màu cho bé 3 tuổi - 1
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi – 1
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi - 2
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi – 2
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi - 3
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi – 3
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi - 4
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi – 4
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi - 5
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi – 5
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi - 6
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi – 6
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi - 7
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi – 7
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi - 8
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi – 8
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi - 9
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi – 9
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi - 10
Tranh tô màu cho bé 3 tuổi – 10

Tranh tô màu cho bé 4 tuổi

Tải full bộ tranh tô màu cho bé 4 tuổi.

Tranh tô màu cho bé 4 tuổi - 1
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi – 1
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi - 2
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi – 2
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi - 3
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi – 3
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi - 4
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi – 4
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi - 5
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi – 5
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi - 6
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi – 6
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi - 7
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi – 7
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi - 8
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi – 8
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi - 9
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi – 9
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi - 10
Tranh tô màu cho bé 4 tuổi – 10

Tranh tô màu cho bé 5 tuổi

Tải full bộ tranh tô màu cho bé 5 tuổi.

Tranh tô màu cho bé 5 tuổi - 1
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi – 1
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi - 2
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi – 2
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi - 3
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi – 3
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi - 4
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi – 4
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi - 5
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi – 5
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi - 6
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi – 6
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi - 7
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi – 7
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi - 8
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi – 8
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi - 9
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi – 9
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi - 10
Tranh tô màu cho bé 5 tuổi – 10

Tranh tô màu cho bé 6 tuổi

Tải full bộ tranh tô màu cho bé 6 tuổi.

Tranh tô màu cho bé 6 tuổi - 1
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi – 1
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi - 2
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi – 2
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi - 3
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi – 3
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi - 4
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi – 4
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi - 5
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi – 5
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi - 6
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi – 6
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi - 7
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi – 7
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi - 8
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi – 8
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi - 9
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi – 9
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi - 10
Tranh tô màu cho bé 6 tuổi – 10

Tranh tô màu cho bé 7 – 8 tuổi

Tải full bộ tranh tô màu cho bé 7 – 8 tuổi.

Tranh tô màu cho bé 7 - 8 tuổi - 1
Tranh tô màu cho bé 7 – 8 tuổi – 1
Tranh tô màu cho bé 7 - 8 tuổi - 2
Tranh tô màu cho bé 7 – 8 tuổi – 2
Tranh tô màu cho bé 7 - 8 tuổi - 3
Tranh tô màu cho bé 7 – 8 tuổi – 3
Tranh tô màu cho bé 7 - 8 tuổi - 4
Tranh tô màu cho bé 7 – 8 tuổi – 4
Tranh tô màu cho bé 7 - 8 tuổi - 5
Tranh tô màu cho bé 7 – 8 tuổi – 5
Tranh tô màu cho bé 7 - 8 tuổi - 6
Tranh tô màu cho bé 7 – 8 tuổi – 6
Tranh tô màu cho bé 7 - 8 tuổi - 7
Tranh tô màu cho bé 7 – 8 tuổi – 7
Tranh tô màu cho bé 7 - 8 tuổi - 8
Tranh tô màu cho bé 7 – 8 tuổi – 8
Tranh tô màu cho bé 7 - 8 tuổi - 9
Tranh tô màu cho bé 7 – 8 tuổi – 9
Tranh tô màu cho bé 7 - 8 tuổi - 10
Tranh tô màu cho bé 7 – 8 tuổi – 10

Xem thêm:

Trên đây là bài viết tổng hợp bộ 120 bộ ảnh tranh tô màu cho bé từ 2 – 8 tuổi để bé tập tô. Hãy chọn những tấm ảnh yêu thích để giúp trẻ nhỏ vui vẻ khi tập tô màu nhé!

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Bình luận

Để lại bình luân

Nhập bình luận tại đây
Để lại tên bạn ở đây

Xem nhiều