Những câu nói hay của Tào Tháo bất hủ, kinh điển, nổi tiếng nhất

Những câu nói của Tào Tháo luôn truyền cảm hứng tạo nên sức mạnh thắng lợi trong lịch sử nước Trung Hoa. Mời bạn cùng Vanhoadoisong điểm qua những câu nói hay của Tào Tháo thâm thúy, để đời vang danh từ cổ chí kim nhé!

Tiểu sử và các chiến công của Tào Tháo

Tào Tháo là ai?

Tào Tháo sinh năm 155 và mất vào năm 220, là một chính chị gia, một quân sự kiệt suất của lịch sử Trung Hoa. Là người lập nên chính quyền Tào Ngụy ở thời Tam Quốc, dẹp loạn giặc ngoại xâm, trở thành một trong những đối trọng lớn nhất lúc bất giờ.

Trong thời chiến loạn, đa số các chư hầu đều không nghĩ đến sự sống chết của nông dân. Lúc này quân phiệt đã dùng chính sách cướp bóc nông dân thì Tào Tháo cũng dùng chính sách đồn điền để khôi phục lại nền nông nghiệp đã bị tàn phá. Chính sách này đã giúp ông giải quyết được vấn đề nông dân và đảm bảo được quân đội của ông đủ lương thực.

Đông Ngô, Thục Hán cũng có đủ thực lực để giữ thế cân bằng với Tào Tháo. Đặc biệt, con cháu đời sau của ông đều được học tập từ sớm chính sách phát triển đồn điền với các mô hình tương tự của Tào Tháo.

Trong suốt 2000 năm qua, hình tượng Tào Tháo vẫn là một vấn đề gây tranh cãi sôi nổi đặc biệt là sau khi “Tam quốc diễn nghĩa” được phát hành. Do đó, hình ảnh của Tào Tháo thường không được công chúng ưa thích và thường dùng để miêu tả sự dối trá, vô liêm sỉ, bất nhân, bất nghĩa.

Tào Tháo
Tào Tháo

Những chiến công vang danh lịch sử của Tào Tháo

 • Tố cáo các quan tham phạm pháp
 • Hơn 600 ngôi miếu thờ đã bị phá dỡ mà triều đình không cho thực hiện nghi lễ thờ cúng.
 • Hiệp lực đánh Đổng Trác
 • Hợp binh với chư hầu
 • Làm chủ Duyện Châu
 • Dẹp loạn Đổng Trác và Khăn Vàng
 • Đánh Từ Châu báo thù cha
 • Giao tranh với Lã Bố
 • Giữ lấy thiên tử, củng cố thế lực
 • Phát triển nông nghiệp
 • Dẹp Trương Tú
 • Diệt Viên Thuật, đuổi Lưu Bị
 • Đánh bại cha con Viên Thiệu
 • Củng cố thế đứng phương bắc
 • Chinh phạt Tây Lương
 • Đánh chiếm Đông Xuyên
 • Lập nên chính quyền thời Tam Quốc

Người đời gọi Tào Tháo là “kẻ gian hùng” vì ông là người có tài năng xuất chúng, mưu mô hơn người. Tuy nhiên ông là một người trọng lợi danh không quan tâm đến phẩm chất. Bị ảnh hưởng đến tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa” nên hình ảnh về ông không được người đời ưa thích, khi nhắc đến người đời chỉ nhớ đến hình ảnh dối trá, bất nhân, bất nghĩa.

Những câu nói hay của Tào Tháo bất hủ, thâm thúy, sâu sắc

Câu nói của Tào Tháo về lòng người, lòng tin mang nhiều triết lý

 1. Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta.
 2. Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin.
 3. Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ kẻ thù làm ta thích thú.
Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta
Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta

Câu nói của Tào Tháo về con người sâu sắc nhất

 1. Phàm bất cứ chuyện gì cũng nên nghĩ cho bản thân mình trước.
 2. Biết sai sửa sai, nhưng không bao giờ nhận mình sai.
 3. Không được khích nô sẽ làm giảm trí tuệ, không được oán hận sẽ giảm đi một nửa sức mạnh.
 4. Kẻ nhận sai khác nào nói mình nhu nhược.
 5. Người không vì mình trời tru đất diệt.
 6. Tại sao lòng bàn chân lại trắng hơn mặt và tay.
Không được khích nô sẽ làm giảm trí tuệ, không được oán hận sẽ giảm đi một nửa sức mạnh
Không được khích nô sẽ làm giảm trí tuệ, không được oán hận sẽ giảm đi một nửa sức mạnh

Câu nói của Tào Tháo về cách sử dụng binh pháp trong chiến sự

 1. Phàm tất cả những chuyện đại sự trong thiên hạ thì nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao thì cứ làm ngược lại ắt hẳn sẽ thành công.
 2. Ta nhẹ nhàng đi cũng giống như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào một cái không chút vấn vương.
 3. Thắng bại là chuyện thường tình của người nắm binh.
 4. Dám nghĩ dám làm, can đảm cẩn trọng mới có thể nên thành tựu sự nghiệp.
 5. Biết sai sửa sai, nhưng không bao giờ nhận mình sai.
 6. Can đảm, cẩn trọng, dám nghĩ, dám làm mới có thể thành tựu sự nghiệp.
Dám nghĩ dám làm, can đảm cẩn trọng mới có thể nên thành tựu sự nghiệp
Dám nghĩ dám làm, can đảm cẩn trọng mới có thể nên thành tựu sự nghiệp

Những câu nói hay của Tào Tháo về thất bại mà không nản

 1. Trong đánh trận, chấp nhận chiến thắng được thì chấp nhận thất bại được.
 2. Nếu đã đánh nhau thì phải thắng, tại sao lại để binh bại, mất thành?
 3. Người làm tướng, nếu như không trải qua một vài lần thất bại thì làm sao biết làm thế nào để thắng trận?
 4. Thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là thất bại đồng thời cũng đánh mất tinh thần chiến đấu.
 5. Ta nhầm mắc phải kẻ thất phu, thề rằng thù này thế nào cũng báo được.
 6. Sống chết có số, việc gì mà phải khóc? Hễ đứa nào khóc nữa thì chém!
 7. Thất bại là một chuyện tốt. Thất bại, có thể dạy cho chúng ta thành công.
Sống chết có số, việc gì mà phải khóc? Hễ đứa nào khóc nữa thì chém!
Sống chết có số, việc gì mà phải khóc? Hễ đứa nào khóc nữa thì chém!

Những câu nói hay của Tào Tháo về các vị tướng tài giỏi

Câu nói hay của Tào tháo nói về Quan Vũ

 1. Xích Thố hợp với Quan Vũ, bảo vật hợp với anh hùng, thiên hạ tuyệt phối.
 2. Lòng trung thành của Quan Vũ là hình mẫu cho tất cả các tướng quân. Ta thà rằng hắn trở thành kẻ thù của ta, cũng không nỡ giết chết hắn.
 3. Tào Tháo nói với Trương Liêu về Quan Vũ rằng: “Vân Trường là người nghĩa sĩ, chắc không thất tín”.
 4. Tào Tháo nói với Tuân Úc về Quan Vũ rằng: “Ta mến tài võ nghệ của Vân Trường, chỉ mong được hắn về với ta”.
 5. Tào tháo nói với Quan Vũ rằng: “Đại Trượng Phu phải trọng điều tín nghĩa”.
 6. Tào Tháo nói về Quan Vũ rằng: “Không quên chủ cũ, lúc đến lúc đi đều phân minh, thế mới thực là trượng phu”.
 7. Táo Tháo nói với Trương Liêu về Quan Vũ rằng: “Thờ chúa không quên gốc, thật là một nghĩa sĩ trong thiên hạ”.
 8. Tào Tháo nói với Quan Vũ rằng: “Quan Vân Trường là nghĩa sĩ trong thiên hạ, tiếc vì ta kém phúc, không lưu lại được”.
 9. Tào Tháo nói với Quan Vũ rằng: “Ta vốn mến Vân Trường là người trung nghĩa, nay được trông thấy, thực là hả lòng mong mỏi bấy nay”.
 10. Tào Tháo nói về Quan Vũ khi được Đông Ngô dâng thủ cấp rằng: “Vân Trường chết rồi, từ đây ta mới được ngủ yên!”
Xích Thố hợp với Quan Vũ, bảo vật hợp với anh hùng, thiên hạ tuyệt phối.
Xích Thố hợp với Quan Vũ, bảo vật hợp với anh hùng, thiên hạ tuyệt phối.

Câu nói hay của Táo Tháo nói về Lưu Bị

 1. Tào Tháo nói về Lưu Bị rằng: “Nếu Lưu Bị dám đến cổng thành, ngay lập tức bắt giết, xách đầu đến gặp”.
 2. Tào Tháo nói về Lưu Bị rằng: “Nghi người không dùng, dùng người không nghi. Nếu đã dùng rồi, sao có thể hối hận? Nếu Lưu Bị dám phản, vừa vặn cho ta một cơ hội tốt để lấy đầu hắn”.
 3. Tào Tháo nói với Lưu Bị khi uống rượu luận anh hùng rằng: “Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi”.
 4. Tào Tháo nói với Từ Mẫu về Lưu Bị rằng: “Lưu Bị là một kẻ hèn mọn ở Bái Quận, mạo xưng là “hoàng thúc”, vốn chẳng có tín nghĩa gì. Có thể nói ngoài vỏ là người quân tử, mà trong ruột là một đứa tiểu nhân”.
 5. Tào Tháo nói với Tuân Úc và bọn mưu sĩ về Lưu Bị rằng: “Người ấy đã được nhận làm hoàng thúc, ta lấy chiếu vua sai khiến, lại càng phải phục tùng ta. Vả ta lại để cho ở Hứa Đô, tiếng rằng gần vua, nhưng thực ra là ở trong tay ta, ta còn ngại gì”.
 6. Tào Tháo nói với Lưu Bị rằng: “Huyền Đức à, ban đầu ta nghĩ rằng nhân từ và chính nghĩa không có cái khác, sau này, ta nhận ra rằng khi nhân từ và chính nghĩa đến với mình, nó không chỉ là tâm của người trên thế gian, nó còn là vũ khí để giết người”.
 7. Tào Tháo nói với Trình Dục về Lưu Bị rằng: “Lưu Bị là kẻ hào kiệt, nếu không đánh ngay, đợi hắn thành vây cánh rồi, thì khó lòng trị nổi”.
 8. Tào Tháo nói với bọn mưu sĩ về Lưu Bị rằng: “Lưu Bị như con rồng trong đám người, xưa nay chưa được xuống nước bao giờ, nay được Kinh Châu khác nào rồng khô mà vào bể lớn, trách nào ta chẳng giật mình”.
 9. Tào Tháo nói với Trình Dục về Lưu Bị rằng: “Lưu Bị là một người anh hùng. Nay đương lúc dụng anh hùng, không nên giết một người để mất lòng thiên hạ”.
Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi
Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi

Câu nói hay của Tào Tháo nói với Tư Mã Ý

 1. Tào Tháo nói với Tư Mã Ý rằng: “Trọng Đạt à, ngươi có một chút năng lực, nhưng ngươi quá kiêu ngạo”.
 2. Tào Tháo nói về Tư Mã Ý khi người này không chịu đến làm quan rằng: “Nếu hắn thoái lui không đến thì cứ bắt hắn lại”.
 3. Giai thoại Tào Tháo hỏi chuyện Tư Mã Ý rằng: “Vì sao lòng bàn chân trắng hơn tay và mặt? – Bởi vì nó được che đậy”.
 4. Tào Tháo nói với Tào Phi về Tư Mã Ý rằng: “Tư Mã Ý có tướng lang cố, hắn nhất định sẽ nhòm ngó nhà ta”.
 5. Tào Tháo nói với Tư Mã Ý rằng: “Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ giết ngươi, để ngươi không ra tay với Tôn Lưu”.
Trọng Đạt à, ngươi có một chút năng lực, nhưng ngươi quá kiêu ngạo
Trọng Đạt à, ngươi có một chút năng lực, nhưng ngươi quá kiêu ngạo

Những bài học của Tào Tháo có thể làm thay đổi đời bạn

 1. Kẻ thù của kẻ thù là bạn.
 2. Quan trọng nhất không phải là “suy nghĩ” mà là “hành động.
 3. Khi thời cơ đến thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ.
 4. Trong mọi việc, phải nghĩ ba bước trước khi tiến một bước.
 5. Biết cương biết nhu đúng lúc, không nên vì thỏa mãn ham muốn nhất thời.
 6. Mượn lực sử dụng lực, thiện đãi với những nhân tố xung quanh.
 7. Trong thuật tùy cơ ứng biến, lãnh đạo là một môn học của đại học.
Biết cương biết nhu đúng lúc, không nên vì thỏa mãn ham muốn nhất thời
Biết cương biết nhu đúng lúc, không nên vì thỏa mãn ham muốn nhất thời

Xem thêm:

Trên đây là những câu nói hay của Tào Tháo thâm thúy, để đời vang danh từ cổ chí kim, hy vọng qua bài viết này, bạn có thể có được bài học đắt giá của Tào Tháo, có thể làm thay đổi đời bạn nhé!

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Bình luận

Để lại bình luân

Nhập bình luận tại đây
Để lại tên bạn ở đây

Xem nhiều