40 lời chúc mừng tốt nghiệp bằng tiếng Anh ngắn gọn, hay và ý nghĩa

Sau một chặng đường dài cố gắng “dùi mài kinh sử” thì giây phút tốt nghiệp đã đến. Một mốc quan trọng ghi nhận thành quả của một quá trình học tập, đánh dấu bước trưởng thành. Cùng Lời hay ý đẹp của  VHDS bỏ túi những lời chúc mừng lễ tốt nghiệp bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhé.

Lễ tốt nghiệp có thể nói là ngày trọng đại nhất của đời học sinh, sinh viên đánh dấu cho sự hoàn thành những tháng năm học hành vất vả và sắp sửa bước sang chặng đường mới.

Chúng ta không còn là những anh chàng hay cô nàng ngồi trên ghế nhà trường mà đã chính thức bước chân vào xã hội, tự lập bước đi trên con đường mà mình đã chọn của mỗi người.

Đây có lẽ là giây phút xúc động nhất lưu luyến nhất đối với nhiều người. Bởi thời gian được ở cùng bạn bè và thầy cô có lẽ là khoảng thanh xuân đẹp nhất. Đừng quên gửi những lời chúc mừng lễ tốt nghiệp chân thành nhất, ý nghĩa nhất nhé.

1. Congratulations! Wishing success like graduation will always accompany your life. I am very proud of my girlfriend.

Xin chúc mừng! Chúc cho những thành công như khi ra trường sẽ luôn đồng hành cùng cuộc sống của bạn. Tôi rất tự hào về bạn – cô gái của tôi.

2. I think I will never get bored talking about today to others. Thank you for making both of us proud. Congratulations on graduation!

Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi nói về ngày hôm nay với người khác. Cảm ơn bạn đã làm cho cả hai chúng ta tự hào. Chúc mừng tốt nghiệp!

3. Congratulations! So happy this day has come in your life. I love you and proud of you.

Xin chúc mừng! Thật hạnh phúc vì ngày này đã đến trong cuộc đời bạn. Tôi yêu bạn và tự hào về bạn.

4. You have been studying hard and trying to achieve your goal. I cannot tell enough how proud I am of you. Congratulations on being a graduate.

Bạn đã học tập chăm chỉ và cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Tôi không thể nói đủ rằng tôi tự hào về bạn như thế nào. Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp.

Congratulations! So happy this day has come in your life
Congratulations! So happy this day has come in your life

5. Congratulations to my newly graduated girlfriend. You are my pride.. I love you.

Chúc mừng bạn gái mới tốt nghiệp của tôi. Em là niềm tự hào của anh. Anh yêu em.

6. Congratulations on my love for graduation. Now you have a brighter future, and I am so proud of you for that. Love you!

Chúc mừng tình yêu của tôi đã tốt nghiệp. Bây giờ bạn có một tương lai tươi sáng hơn, và tôi rất tự hào về bạn vì điều đó. Yêu bạn!

7. Your hard study has been paid off. Congratulations to my love. Congratulations on your graduation!

Sự học tập chăm chỉ của bạn đã được đền đáp. Xin chúc mừng tình yêu của tôi. Chúc mừng bạn tốt nghiệp!

8. You are one step closer to your dreams now. Hope you are always successful and lucky. Congratulations to my love for graduating!

Bạn đang tiến gần hơn một bước tới ước mơ của mình. Mong bạn luôn thành công và may mắn. Chúc mừng tình yêu của tôi đã tốt nghiệp!

9. Congratulations to my love. Today you really graduated and a bright future welcomes you. Hope you will always be successful. I love you and proud of you.

Xin chúc mừng tình yêu của tôi. Hôm nay bạn thực sự tốt nghiệp và một tương lai tươi sáng đang chào đón bạn. Mong rằng bạn sẽ luôn thành công. Tôi yêu bạn và tự hào về bạn.

Hope you will always be successful
Hope you will always be successful

10. Congratulations dear my lover. A great future is waiting ahead for you and today is the proof of that.

Chúc mừng người yêu của tôi. Một tương lai tuyệt vời đang chờ bạn ở phía trước và ngày hôm nay là minh chứng cho điều đó.

11. Congratulations dear my lover. A great future is waiting ahead for you and today is the proof of that.

Chúc mừng người yêu của tôi. Một tương lai tuyệt vời đang chờ bạn ở phía trước và ngày hôm nay là minh chứng cho điều đó.

12. Don’t worry too much because your dreams will come true soon. Best wishes for your graduation!

Đừng quá lo lắng vì ước mơ của bạn sẽ sớm thành hiện thực. Gửi tới bạn những lời chúc tốt nhất cho tốt nghiệp của bạn!

13. Bravo, my great friend! You have put in your best effort and got shining results! Wishing you always success in life!

Hoan hô, người bạn tuyệt vời của tôi! Bạn đã nỗ lực hết mình và nhận được kết quả sáng giá! Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống!

14. Congratulations on my friend’s graduation! You studied so hard for all these years and proved your ability. So proud of you!

Chúc mừng bạn tôi tốt nghiệp! Bạn đã học rất chăm chỉ trong ngần ấy năm và đã chứng tỏ được khả năng của mình. Rất tự hào về bạn!

Congratulations on my friend’s graduation
Congratulations on my friend’s graduation

15. Congratulations! Congratulations on completing your studies. A bright future is welcoming my friend.

Xin chúc mừng! Chúc mừng bạn đã hoàn thành chương trình học. Một tương lai tươi sáng đang chào đón bạn đấy bạn của tôi

16. Congratulations on the graduation. Congratulations on our hard study. I Hope you have a bright future!

Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp. Chúc mừng sự học tập chăm chỉ của chúng ta. Chúc bạn có một tương lai tươi sáng!

17. You did very good. I hope that you get even more success in life. Congratulations!

Bạn đã làm rất tốt. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thành công hơn nữa trong cuộc sống. Xin chúc mừng!

18. You have a long way to go but you did the first part right. Congratulations to you on your brilliant achievement. May you be successful in life!

Bạn còn một chặng đường dài để đi nhưng bạn đã hoàn thành phần đầu tiên. Xin chúc mừng bạn về thành tích xuất sắc của bạn. Chúc bạn thành công trong cuộc sống!

19. You are one step closer to your dreams now. Hope you are always successful. I wish that you find all the things that you desire in life. Congratulations on your graduation!

Tôi ước rằng bạn tìm thấy tất cả những điều mà bạn mong muốn trong cuộc sống. Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp!

20. It’s only the start of a new life. May you walk on the flowery paths only from now on! Congrats!

Đó chỉ là sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Cầu mong bạn chỉ bước đi trên những con đường đầy hoa từ bây giờ! Chúc mừng bạn!

It’s only the start of a new life
It’s only the start of a new life

21. Dear new graduate, congratulations on this huge success! I cannot wait to see you shining brightly in the future. I believe you can do it.

Các tân cử nhân thân mến, chúc mừng thành công rực rỡ này! Tôi rất nóng lòng được thấy bạn tỏa sáng rực rỡ trong tương lai. Tôi tin rằng bạn có thể làm điều đó.

22. I feel your efforts during the past years. I hope that you have much success in the way ahead. Congratulations to our new graduate!

Tôi cảm nhận được sự cố gắng của bạn trong suốt những năm qua. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ có nhiều thành công trong chặng đường phía trước. Chúc mừng tân cử nhân của chúng ta

23. I am all ready to celebrate the biggest accomplishment of your life. Congratulations!

Tất cả tôi đã sẵn sàng để ăn mừng thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của bạn. Xin chúc mừng!

24. Congratulations to the new graduate! You did it. I know this is just the beginning. And I hope that you’ll always get success in your life.

Chúc mừng tân cử nhân! Bạn làm được rồi. Tôi biết đây chỉ là sự khởi đầu. Và tôi hy vọng rằng bạn sẽ luôn đạt được thành công trong cuộc sống của mình.

25. Thank you for your hard study. You made me very proud. Congratulations to you!

Cảm ơn bạn đã chăm chỉ học tập. Bạn đã làm tôi tự hào rất nhiều. Chúc mừng bạn!

Congratulations to the new graduate
Congratulations to the new graduate

26. Congratulations!Follow your passion. It will lead you to the fulfillment of your dreams.

Xin chúc mừng! Hãy theo đuổi đam mê của bạn. Nó sẽ dẫn bạn đến việc thực hiện ước mơ của bạn.

27. Congratulations on this special occasion! Hope you make the right decisions about your life. I am so proud of you.

Xin chúc mừng nhân dịp đặc biệt này! Mong bạn đưa ra quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Tôi rất tự hào về bạn.

28. Congratulations on our new graduation and best wishes for your future life.

Xin chúc mừng tân khoa của chúng tôi và những lời chúc tốt đẹp nhất cho cuộc sống tương lai của bạn.

29. Cheers to your graduation, my lovely new graduate! To me, you are the best one in your field. I am proud of you

Chúc mừng lễ tốt nghiệp của bạn, tân cử nhân đáng yêu của tôi! Với tôi, bạn là người giỏi nhất trong lĩnh vực của bạn. Tôi tự hào về bạn!

30. You are not a student anymore. You are a grown-up. Hope you always get to succeed in life. Congratulations dear!

Bạn không phải là sinh viên nữa. Bạn là một người trưởng thành. Mong bạn luôn thành công trong cuộc sống. Xin chúc mừng!

31. Congratulations! Best wishes for your future!

Xin chúc mừng! Gửi tới bạn những lời chúc tốt đẹp nhất tới tương lai của bạn!

Congratulations! Best wishes for your future!
Congratulations! Best wishes for your future!

32. Congratulations!

Xin chúc mừng!

33. Congratulations on graduation!

Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp!

34. You did it! Congrats!

Bạn làm được rồi! Chúc mừng!

35. You’re going to be a star! Congratulations!

Bạn sẽ trở thành một ngôi sao! Xin chúc mừng!

36. What a proud day! I just couldn’t be happier for you!

Thật là một ngày đáng tự hào! Tôi không thể hạnh phúc hơn!

37. Happy Graduation Day

Chúc mừng ngày tốt nghiệp!

38. Congratulations on your well-deserved success

Xin chúc mừng thành công xứng đáng của bạn

Congratulations on your well-deserved success
Congratulations on your well-deserved success

Xem thêm:

Trên đây là những lời chúc mừng lễ tốt nghiệp bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa, hy vọng có thể giúp ích cho bạn thể hiện sự quan tâm đến những người xung quanh!

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Bình luận

Để lại bình luân

Nhập bình luận tại đây
Để lại tên bạn ở đây

Xem nhiều