100+ Hình nền, ảnh quyển sách cho Powerpoint, máy tính, điện thoại

Sách là nguồn tri thức bất tận của nhân loại chứa đựng rất nhiều thông tin bổ ích giúp chúng ta trao dồi thêm kiến thức và chiệm nghiệm được nhiều điều ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống. Chính vì những lợi ích này mà bạn muốn sử dụng hình ảnh những quyển sách để làm hình nền cho điện thoại, máy tính và đáp ứng nhu cầu làm slide Powerpoint của bản thân. Bài tổng hợp hình quyển sách dưới đây của mình sẽ đáp ứng hết các yêu cầu của bạn, hãy cùng Văn hóa đời sống trong chuyên mục Hình ảnh theo dõi nhé!

Hình nền quyển sách cho slide Powerpoint

Tải bộ ảnh nền quyển sách chất lượng cao full HD cho slide Powerpoint tại đây.

Ảnh nền quyển sách - 1 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 1 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 5 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 5 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 6 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 6 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 7 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 7 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 8 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 8 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 9 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 9 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 10 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 10 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền quyển sách cho máy tính

Tải bộ ảnh nền quyển sách chất lượng cao full HD cho slide Powerpoint tại đây.

Ảnh nền quyển sách - 1 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 1 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 5 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 5 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 6 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 6 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 7 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 7 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 8 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 8 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 9 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 9 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 10 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 10 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 11 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 11 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 12 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 12 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 13 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 13 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 14 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 14 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách - 15 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh nền quyển sách – 15 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền quyển sách cho điện thoại

Tải bộ ảnh nền quyển sách chất lượng cao full HD cho điện thoại tại đây.

Ảnh nền quyển sách - 1 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 1 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 3 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 3 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 4 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 4 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 5 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 5 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 6 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 6 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 7 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 7 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 8 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 8 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 9 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 9 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 10 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 10 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 11 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 11 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 12 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 12 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 13 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 13 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 14 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 14 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách - 15 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh nền quyển sách – 15 (Kích thước: 1080 x 1920)

XEM THÊM:

Trên đây là bài viết tổng hợp hình quyển sách đẹp cho điện thoại, máy tính và slide Powerpoint. Bạn hãy mau mau đổi ảnh nền để làm đẹp cho thiết bị của mình nhé!

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Bình luận

Để lại bình luân

Nhập bình luận tại đây
Để lại tên bạn ở đây

Xem nhiều