100+ background âm nhạc cho Powerpoint, máy tính, điện thoại

Âm nhạc luôn là niềm cảm hứng, chất xúc tác tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta. Không chỉ mang lại cảm xúc từ âm thanh mà những hình ảnh của âm nhạc cũng chứa đựng rất nhiều điều thú vị. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những background âm nhạc với chất lượng full HD để bạn có thể lựa chọn và đặt chúng làm ảnh nền cho điện thoại, máy tính cũng như để sử dụng cho các Powerpoint thuyết trình.

Hình nền âm nhạc cho slide Powerpoint

Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint - 1 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint – 1 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint - 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint – 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint - 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint – 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint - 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint – 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint - 5 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint – 5 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint - 6 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint – 6 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint - 7 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint – 7 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint - 8 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint – 8 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint - 9 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint – 9 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint - 10 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho slide Powerpoint – 10 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền âm nhạc cho máy tính

Ảnh âm nhạc cho máy tính - 1 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 1 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 5 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 5 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 6 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 6 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 7 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 7 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 8 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 8 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 9 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 9 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 10 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 10 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 11 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 11 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 12 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 12 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 13 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 13 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 14 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 14 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính - 15 (Kích thước: 1920 x 1080)
Ảnh âm nhạc cho máy tính – 15 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền âm nhạc cho điện thoại

Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 1 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 1 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 3 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 3 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 4 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 4 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 5 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 5 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 6 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 6 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 7 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 7 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 8 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 8 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 9 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 9 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 10 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 10 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 11 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 11 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 12 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 12 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 13 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 13 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 14 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 14 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại - 15 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh âm nhạc cho điện thoại – 15 (Kích thước: 1080 x 1920)

Xem thêm:

Trên đây là bài viết tổng hợp ảnh nền, ảnh âm nhạc đẹp full HD cho Powerpoint, điện thoại và máy tính. Bạn hãy mau mau đổi ảnh nền sang hình ảnh mà bạn yêu thích nhé!

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Bình luận

Để lại bình luân

Nhập bình luận tại đây
Để lại tên bạn ở đây

Xem nhiều