GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

Thêm 2 xã được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng lúc: 28/12/2020 11:16 (GMT+7)

- Chiều 24/12, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Thanh Hoá đã thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020 cho 2 xã Thuần Lộc và Đa Lộc (Hậu Lộc).

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay xã Thuần Lộc đã đạt 19/19 tiêu chí. Xã đã huy động được gần 580 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 2,56%, vốn huy động từ nhân dân chiếm 83,68% còn lại huy động từ các nguồn lực khác.

Trong 19 tiêu chí, có nhiều tiêu chí đạt cao như: Cơ sở vật chất văn hóa 100%; nhà ở cư dân đạt 91,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,34 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,92%;...

Đối với xã Đa Lộc, là địa phương có khởi điểm xây dựng NTM thấp, tuy nhiên được sự hỗ trợ của Trung ương, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, huyện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở xã, nhất là sự đồng thuận của nhân dân, xã đã đạt 19/19 tiêu chí. Xã đã huy động tổng kinh phí gần 360 tỷ đồng, trong đó vốn từ các nguồn ngân sách đạt gần 100 tỷ đồng, từ nhân dân đạt gần 260 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,63%; đường giao thông nông thôn và hệ thống thủy lợi được cứng hóa đạt cao; các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm, nâng cao chất lượng; 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn;...

Tại hội nghị thẩm định, căn cứ báo cáo thẩm tra của UBND huyện Hậu Lộc về kết quả thực hiện 19 tiêu chí đối với 2 xã, báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM và kết quả kiểm tra thực tế, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh thống nhất cả 2 xã Thuần Lộc và Đa Lộc đạt 19/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM năm 2020.

P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1