GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

Thành tựu 10 năm xây dựng NTM ở Như Thanh

Đăng lúc: 01/02/2020 10:00 (GMT+7)

- Như Thanh đã tạo được chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế, đã huy động được nguồn lực đáng kể cho xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Bộ mặt nông thôn Như Thanh thực sự đổi mới.

 Thành tựu 10 năm xây dựng NTM ở Như Thanh (1).jpg

Công sở UBND các xã được xây dựng khang trang.

Năm 2010 khi thực hiện chủ trương xây dựng NTM huyện Như Thanh có xuất phát điểm thấp (5,25 tiêu chí/xã), thu nhập bình quân đầu người mới đạt 10,4 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 40,3%, số xã đặc biệt khó khăn nhiều. Trong khi đó sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng miền, một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân còn có tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước. Hơn nữa là huyện miền núi địa bàn rộng, dân cư không tập trung, cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách thấp, chủ yếu bổ sung từ nguồn ngân sách cấp trên...

Để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM với sự quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân nên sau 10 năm huyện Như Thanh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo được sức bật trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân huyện đã chú trọng phát triển hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, tích cực dồn điền đổi thửa đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản xuất tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Điểm nổi bật là huyện đã xây dựng được 4 ha rau an toàn tập trung chuyên canh VietGap, 4.000m2 nhà lưới sản xuất rau an toàn, trên 100ha rau an toàn nhân dân tự gieo trồng. Cùng với đó là các mô hình gắn với chương trình mỗi xã 1 sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao và được nhân rộng như: Trồng nấm (xã Yên Thọ), trồng đào ở xã Xuân Du, trồng riềng ở Cán Khê, trồng thanh long ruột đỏ, thâm canh mía trên đất lúa, trồng dong sản xuất miến, mạ khay máy cấy...

 Thành tựu 10 năm xây dựng NTM ở Như Thanh (2).jpg

Người dân xã Phú Nhuận tích cực phát triển kinh tế gia trại từ nuôi ong lấy mật.

Đối với ngành chăn nuôi, mặc dù trong bối cảnh thị trường giá cả không ổn định, nhiều dịch bệnh nhưng huyện đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, chăn nuôi dưới tán rừng nên đã thu hút được 1 số dự án: Chăn nuôi bò sữa có quy mô 2.000 con, dự án chăn nuôi lợn ngoại, quy mô 2.400 lợn nái, 6.000 lợn thịt, 14 dự án chăn nuôi gà liên kết theo chuỗi giá trị có quy mô 30.000 con/lứa. Đồng thời người dân còn nỗ lực phát triển các loại hình kinh tế trang trại, gia trại, các mô hình con đặc sản: lợn rừng, lợn cỏ, gà đồi, dê, nuôi ong nên đã giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động thường xuyên và gần 5.000 lao động thời vụ...

 Thành tựu 10 năm xây dựng NTM ở Như Thanh.jpg

Cổng làng trong xây dựng NTM.

Bên cạnh đó là phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng trồng rừng thâm canh, tăng diện tích rừng gỗ lớn... Do đó, Như Thanh đã tạo được chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế. Thu nhập đầu người năm 2018 đạt 29,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm trên 5% theo tiêu chí nghèo đa chiều. Trong 10 năm huyện cũng đã huy động được nguồn lực đáng kể cho xây dựng NTM với hơn 1960,7 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương, địa phương chiếm tỷ lệ gần 20%, nhân dân chiếm 61,5% (chủ yếu xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, đóng góp xây dựng đường giao thông thôn xóm, nhà văn hóa thôn...). Nguồn vốn Nhà nước đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu: đường giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, trạm y tế đạt chuẩn, công sở UBND... Qua đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Bộ mặt nông thôn Như Thanh thực sự đổi mới. Năm 2019 Như Thanh đã có 10 xã đạt chuẩn NTM, toàn huyện đạt trung bình 15,75 tiêu chí/xã. Huyện trở thành đơn vị dẫn đầu 11 huyện miền núi trong xây dựng NTM...

Thanh Tùng

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1