GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa: Thành tựu sau 10 năm xây dựng NTM

Đăng lúc: 30/12/2020 16:07 (GMT+7)

- Trên bình diện chung cũng như từng nội dung cụ thể, có thể nói Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Thanh Hóa đã có sự chuyển biến nhanh và rõ nét. Ban đầu chương trình này còn mới lạ, thậm chí có sự hoài nghi vì đang còn là lý thuyết, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã được thấm đậm, nhanh chóng đi vào cuộc sống và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dấu ấn của chương trình là đã tạo được sức bật rõ nét về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Thanh.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình MTQG xây dựng NTM ngày 07/6/2010, Thanh Hóa đã ban hành Đề án xây dựng NTM. Đồng thời xác định Chương trình Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM là 1 trong 5 chương trình KT-XH trọng tâm xuyên suốt của tỉnh. Chính từ đây đã đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cho toàn Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh về xây dựng NTM. Theo đó, tỉnh đã thành lập đồng bộ hệ thống bộ máy tổ chức chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở, trong đó phân công đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo, tăng cường bộ phận tham mưu giúp việc chuyên trách, chuyên nghiệp để đủ sức điều phối chương trình. Trong  khi một số nội dung, vấn đề chưa có hướng dẫn hoặc còn phải chờ văn bản hướng dẫn của Trung ương, song, căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương và với cách tiếp cận tự tin, sáng tạo. Năm 2011 Thanh Hóa đã chủ động ban hành hướng dẫn lập “Quy hoạch xã NTM 3 trong 1”, Quy định “Lấy phiếu đánh giá về sự hài lòng của người dân”, “Quy định trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiêu chí NTM”. Đặc biệt đến đầu năm 2014 đã ban hành “Bộ tiêu chí thôn bản NTM” (về sau cho thấy những vấn đề này đã đi trước 3 - 5 năm) và Thanh Hóa cũng là một trong hai tỉnh từ năm 2012 đã có những xã đã đạt chuẩn NTM đầu tiên.

 IMG_1270.JPG

Hoằng Hóa đón nhận huyện đạt chuẩn NTM tháng 12/2020.

Về huy động nguồn lực, bên cạnh triển khai nghiêm túc việc tiếp nhận, thụ hưởng cơ chế chính sách của trung ương, Thanh Hóa là một trong những địa phương chủ động kiến tạo khung pháp lý và sớm ban hành cơ chế chính sách riêng trong xây dựng NTM. Để lại tiền thu từ chuyển quyền sử dụng đất, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình, hỗ trợ phát triển mô hình PTSX, thưởng thôn, bản, xã, huyện đạt chuẩn NTM. Trong đó, quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách tỉnh cho thôn, xã và huyện, định hướng về quyền chủ động ban hành cơ chế chính sách, huy động nguồn lực của các địa phương huyện, xã. Vì thế, trong 10 năm qua tỉnh ta đã huy động được nguồn lực khá lớn với hơn 58.004 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Cùng với nguồn vốn nhà nước hỗ trợ, đáng chú ý các địa phương đã chủ động khai thác, huy động các nguồn nội lực trong dân như: Góp công lao động, hiến đất, vật liệu, tiền, đóng góp tinh thần và động viên người thân thành đạt tham gia, hết sức chú trọng khai thác huy động các nguồn từ ngân hàng, doanh nghiệp và xã hội...

Từ nguồn vốn trên, cùng với cách làm hiệu quả, thiết thực, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo được 13.965km đường giao thông nông thôn, 1.944 km giao thông nội đồng, 1.274 công trình thủy lợi nhỏ, 3.892km kênh mương nội đồng, 12.039 phòng học các cấp, 972 trạm biến áp và 7.286 km đường dây tải điện các loại, 538 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 3.431 nhà văn hóa thôn, 506 chợ nông thôn, 518 trạm y tế, 350 trụ sở xã, hơn 33.548 công trình cấp nước sinh hoạt, 1.960 công trình vệ sinh và xử lý môi trường nông thôn, xây mới và chỉnh trang hàng ngàn nhà ở dân cư...

Các xã đã lựa chọn những công việc mà đa số người dân trong thôn, bản và trong xã thấy cần tập trung làm trước, đã khuyến khích triển khai những nội dung, tiêu chí do thôn, bản, hộ dân có thể tự làm được. Mặt khác, đã tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ. Chú trọng dồn đổi, tập trung ruộng đất gắn với quy hoạch đồng ruộng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa các khâu trong quá trình sản xuất, chế biến. Coi trọng cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, xây dựng, thúc đẩy các mối liên kết, hợp tác giữa nông dân với doanh nghiệp và nhà khoa học, giữa nông dân với nông dân thông qua tổ hợp tác và HTX để tăng thu nhập cho nông dân. Riêng từ nguồn vốn trực tiếp của chương trình toàn tỉnh đã xây dựng được 1.790 mô hình sản xuất.

 IMG_8568.JPG

Mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao ở huyện Thọ Xuân.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, bằng quyết tâm chính trị cao và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, cách làm bài bản, có nhiều sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, nhất là sự tự giác tham gia hưởng ứng của người dân, theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ; lấy tài dân, sức dân để lo cho dân, nhà nước đóng vai trò định hướng, giúp đỡ và hỗ trợ. Nhờ đó, mô hình thôn, bản, xã, huyện NTM đã hiện thực hóa ở nhiều nơi trên miền đất xứ Thanh. Thành quả to lớn gặt hái được phải kể bắt đầu từ công tác chỉ đạo, quản lý điều hành, ban hành thể chế đến công tác tuyên truyền, vận động. Cùng với đó công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và nhận thức của người dân và cán bộ cơ sở, công tác quy hoạch, huy động nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH. Hoạt động phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; công tác giáo dục- đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; công tác quốc phòng, an ninh trật tự và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ở nông thôn... đều phát huy được truyền thống vốn có, thể hiện được sự năng động, sáng tạo và chuyển biến mạnh mẽ cả về lượng và chất.

Lấy thước đo hay mức tiêu chí đạt làm quy chuẩn, điều dễ thấy ở các địa phương trong tỉnh đều có mức tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước. Bình quân chung cả tỉnh, khi bắt đầu triển khai ở mức 4,7 tiêu chí/xã (Khu vực đồng bằng 5,5 tiêu chí, khu vực miền núi 3,3 tiêu chí). Hiện nay đạt 17,5 tiêu chí/xã (Khu vực đồng bằng 18,65 tiêu chí, khu vực miền núi 15,2 tiêu chí). Đáng chú ý, khi triển khai thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn cả tỉnh mới đạt 8,9 triệu đồng/năm, theo mức chuẩn tiêu chí NTM thì chỉ có 48 xã đạt (bằng 8,4% số xã), nay đạt 39,6 triệu đồng/người/năm và theo chuẩn tiêu chí NTM thì đã có 383 xã đạt (bằng 80,3% số xã). Tiêu chí hộ nghèo kết quả tương ứng là 26,96%, có 3 xã đạt (0,3%), hiện nay là 3,67% và có 423 xã đạt (bằng 88,7%)...

 IMG_9315 (1).JPG

Trường chuẩn quốc gia tạo điều kiện cho con em học tập.

Về lĩnh vực xã hội, đã có sự quan tâm tập trung chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn để nâng cao kỹ năng tay nghề, chất lượng lao động và giải quyết việc làm theo cả 2 hướng phi nông nghiệp và nông nghiệp, coi đây là giải pháp đột phá, căn cơ để rút đáng kể lực lượng lao động nông nghiệp đang dư thừa chuyển sang ngành nghề khác có thu nhập cao hơn. Quan tâm tới chất lượng và phấn đấu đạt chuẩn các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá. Chú trọng xây dựng tình làng nghĩa xóm, phát huy quy chế dân chủ, giữ gìn vệ sinh môi trường làm đẹp cảnh quản, thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh nông thôn.

Cảm nhận từ người dân và tích hợp kết quả từ chương trình, bức tranh tổng thể về diện mạo nông thôn tỉnh Thanh đã có sự đổi mới mạnh mẽ ấn tượng. Toàn tỉnh đã có 398/569 xã đạt chuẩn NTM (bằng 69,94%), có 1.011 thôn, bản đạt chuẩn NTM, có 24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao 1 xã, 44 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Hoàn thành mục tiêu của tỉnh sớm trước một năm). Đối với cấp huyện, đã có 8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 01 thị xã và 01 thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Cùng với đó cho thấy, tuyệt đại đa số các xã trong tỉnh đều được hưởng lợi từ chương trình xây dựng NTM. Cái được lớn nhất là được sự tin cậy của nhân dân; điều kiện, chất lượng cuộc sống và tư duy sản xuất hàng hóa của người nông dân được nâng lên rõ nét; vai trò chủ thể của người dân nông thôn được phát huy cao cùng sự trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở, từ trách nhiệm, năng lực quản lý đến sự sâu sát, gần gũi với dân hơn. Ghi nhận thành tích trong xây dựng NTM, tại Lễ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình, tỉnh Thanh Hóa đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.

 1 (1).JPG

Đẩy mạnh CNH trong xây dựng NTM.

Kết quả trên cho thấy sự thành công của chương trình. Qua đó khẳng định tính đúng đắn, một chủ trương lớn mang tầm chiến lược, thể hiện ý chí và quyết tâm chính trị của Đảng và nhà nước ta, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, một xã hội nông thôn dân chủ, văn minh, tiến bộ. Một thế hệ nông dân kiểu mới, có những tố chất tiên tiến về văn hóa, chính trị, lối sống, kỹ năng lao động, trình độ sản xuất, phương thức sản xuất, có đời sống vật chất, tinh thần nâng cao ngày càng văn minh, hiện đại...

Từ thực tiễn sinh động của quá trình xây dựng NTM, Thanh Hóa có thể rút ra một số kinh nghiệm sau: Nhận thức đúng là tiền đề, cán bộ tâm huyết là quyết định, 19 tiêu chí là định hướng. Nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt là công việc thường xuyên, liên tục, phát triển sản xuất là gốc, xây dựng hạ tầng thiết yếu là khâu đột phá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy vai trò chủ thể của người dân là mục tiêu. Lợi ích mang lại cho người dân là động lực, công khai dân chủ là yêu cầu bắt buộc, lòng dân đồng thuận là bí quyết thành công.

Và cùng với kinh nghiệm là một số lưu ý trong quá trình chỉ đạo và thực hiện: Năm nên, năm tránh, năm mới, năm chuyển dịch và năm hoá:

- Năm nên: Chủ động, sáng tạo, thích nghi, đột phá và kiên trì.

- Năm tránh: Hoài nghi, ỷ lại, nóng vội, thờ ơ và áp đặt.

- Năm mới: Tư duy, diện mạo, kinh tế, văn hoá và con người.

- Năm chuyển dịch: Nhận thức, đất đai, sản xuất, chất lượng lao động và hình thức tổ chức sản xuất.

Được Đảng và nhân dân giao phó trọng trách tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công cuộc xây dựng NTM ở từng cấp độ, phạm vi, chắc sẽ rất vất vả, gian khó, song sẽ hạnh phúc vì mỗi chúng ta đã làm được một việc tốt để tri ân, đáp nghĩa với đồng bào, bà con nông dân của mình và với quê hương mình.

Trần Đức Năng

Phó CVP điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1