GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa: Nỗ lực thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 27/06/2019 13:00 (GMT+7)

- Sau gần 9 năm triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đến nay đã có 1 huyện, 296 xã, 768 thôn, bản đạt chuẩn NTM... Báo Văn hóa và Đời sống đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Năng (ảnh) - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh.

 Ông Trần Đức Năng.JPG

PV: Sau gần 9 năm xây dựng NTM, Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu nổi bật, ông có thể cụ thể về tỷ lệ phần trăm đạt được?

Ông Trần Đức Năng: Sau gần 9 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BCĐ xây dựng NTM của tỉnh cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tham gia tích cực của nhân dân, cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp, chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, KT-XH phát triển khá toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần ngày được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; đội ngũ cán bộ làm NTM các cấp, các ngành trưởng thành hơn. Qua đó, nhiều bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đến nay toàn tỉnh đã có 1 huyện, 296 xã, 763 thôn, bản đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh đạt bình quân 16,3 tiêu chí/xã (không còn xã nào dưới 5 tiêu chí). Ngoài 2 huyện Quảng Xương, Đông Sơn đã được thẩm định để công nhận NTM còn có huyện Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, TP Thanh Hóa sẽ hoàn thành NTM năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019 có thêm 21 xã mới được thẩm định. Như vậy các xã đạt chuẩn NTM của tỉnh Thanh Hóa đạt cao nhất so với các tỉnh nhưng tỷ lệ phần trăm lại thấp hơn.

PV: Trong quá trình xây dựng NTM còn bộc lộ một số những bất cập, hạn chế. Ông cho biết nguyên nhân?

Ông Trần Đức Năng: Các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM như Quảng Xương, Đông Sơn chậm hoàn thành các tiêu chí, hồ sơ, cũng như thuộc địa, nhất là vệ sinh môi trường nông thôn. Do đó Trung ương chưa thể tổ chức thẩm định trong năm 2018. Nguyên nhân là do quy định của Trung ương về quy hoạch vùng huyện chưa có sự thống nhất giữa Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch. Bên cạnh đó ban chỉ đạo xây dựng NTM của 2 huyện trên và các xã trong huyện, công tác chỉ đạo và tiếp cận chưa quyết liệt, hiệu quả trong việc chỉnh trang cảnh quan khu dân cư, vệ sinh môi trường nông thôn khi Trung ương kiểm tra chưa đáp ứng được yêu cầu. Theo đó là kết quả xây dựng NTM giữa các vùng miền, khoảng cách chênh lệch, bình quân tiêu chí giữa đồng bằng ven biển với khu vực miền núi. Riêng 2018 có tới 8 huyện, thị xã, thành phố không có xã nào đạt chuẩn NTM. Đáng chú ý là công tác giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn nhiều xã đạt chuẩn chưa được quan tâm đúng mức, duy trì chưa thường xuyên, một số xã có cán bộ vi phạm kỷ luật phải xử lý.

PV: Được biết, mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 bình quân đạt 17 tiêu chí/xã, có 5 huyện đạt chuẩn NTM, 60% số xã, 20% số thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM. Ông cho biết các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra?

Ông Trần Đức Năng: Trung ương có kế hoạch triển khai tổng kết xây dựng NTM năm 2020 sớm trước 1 năm để tạo ra sức nóng và chương trình thi đua giữa các cấp, các ngành. Thực tế bên cạnh nhiều địa phương phấn đấu nỗ lực hoàn thành xây dựng NTM đạt được những kết quả ấn tượng nhưng cũng không ít huyện đang triển khai cầm chừng. Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, các sở, ban, ngành chỉ đạo theo địa bàn phải sát sao, có phương pháp khơi dậy tính chủ động tích cực của địa phương, các thành viên ban chỉ đạo dành thời gian thỏa đáng cho chương trình và trách nhiệm hơn thì chương trình xây dựng NTM của tỉnh sẽ chuyển biến tích cực. Văn phòng điều phối NTM tỉnh là cơ quan thường trực xây dựng NTM của tỉnh vượt lên khó khăn, làm tốt chức năng điều phối tham mưu giúp việc cho BCĐ NTM tỉnh... Đồng thời nâng cao trách nhiệm công tác thẩm tra, thẩm định huyện, xã đạt chuẩn NTM đảm bảo đúng chất lượng, đa dạng hóa các nguồn lực NTM. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, không công khai, minh bạch hoặc huy động quá sức dân... Cũng theo ông xây dựng NTM là bước khởi đầu không có kết thúc. Vì thế các tiêu chí phải được nâng cao và toàn diện hơn. Các xã đã đạt chuẩn NTM đang phấn đấu xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Trong điều kiện chưa có xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu nên phải vừa làm, vừa chọn điểm rút kinh nghiệm, từ đó nhân rộng. Nếu làm tốt, chắc chắn Thanh Hóa sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

PV: Xin cảm ơn ông!

Thúy Hòa

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1