GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa: 10 năm xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 03/10/2019 14:00 (GMT+7)

- Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Có 5 huyện và 332 xã đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh đạt bình quân 16,56 tiêu chí/xã. Đây là động lực quan trọng cho Thanh Hóa tiếp tục bứt phá vươn lên hoàn thành NTM, sớm trở thành tỉnh khá và tỉnh kiểu mẫu.

Thành tựu 10 năm NTM

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, Thanh Hóa có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn vì là tỉnh đất rộng, đông dân, 27 huyện thị, xã, thành phố, trong đó có 7 huyện nghèo thuộc chương trình 30a, nên việc huy động nguồn lực hạn chế. Năm 2010 bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, toàn tỉnh bình quân mới đạt 4,7 tiêu chí/xã. Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu chưa đầy đủ về các tiêu chí NTM nên có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nơi thiếu quyết liệt... Nhưng nhờ các giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực của người dân, nhất là từ khi chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM được đưa vào Nghị quyết Đảng bộ tỉnh là 1 trong 5 chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh; từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh, chỉ đạo phát huy nguồn lực, thế mạnh địa phương thực hiện hiệu quả chương trình NTM.

 Trong xây dựng NTM, các giá trị văn hóa truyền thống luôn được huyện Thọ Xuân giữ gìn, phát huy.JPG

Trong xây dựng NTM, các giá trị văn hóa truyền thống luôn được huyện Thọ Xuân giữ gìn, phát huy.

Đến nay toàn tỉnh đã có 5 huyện đạt chuẩn NTM (gồm: Yên Định, Quảng Xương, Đông Sơn, Thọ Xuân và Vĩnh Lộc), trong đó có 3 huyện đã tổ chức đón nhận (Yên Định, Quảng Xương, Đông Sơn). Thành phố Thanh Hóa đã hoàn thành công tác thẩm tra, đang hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các bước quy trình để trình thẩm định theo quy định. TX Bỉm Sơn đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh đã có 347 xã đạt 19 tiêu chí NTM, trong đó có 332 xã được công nhận đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 58,35% (có 23/100 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và 30a và 16/30 xã bãi ngang ven biển đạt chuẩn NTM) vượt 2,55% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bình quân toàn tỉnh đạt 16,56 tiêu chí/xã, cao hơn 1,3 tiêu chí so với bình quân chung cả nước. Thanh Hóa không còn xã nào dưới 5 tiêu chí. Hiện có 4 xã hoàn thành 15 tiêu chí NTM nâng cao và 2 xã đang xây dựng thí điểm NTM kiểu mẫu. Riêng xây dựng thôn, bản NTM có 592/1.659 thôn, bản miền núi (sau khi sáp nhập) đạt chuẩn NTM, vượt 15,68% so với mục tiêu phấn đấu của tỉnh.

Thanh Hóa đã tạo được chuyển biến rõ nét về diện mạo NTM. Từ miền núi đến miền xuôi, không khí thi đua xây dựng NTM luôn thường trực trong mỗi gia đình, làng quê. Ai cũng có chung một cảm nhận quê hương đã thực sự đổi mới. Từ đường liên thôn, liên xã, giao thông nội đồng được bê tông hóa thuận lợi cho việc giao thông đi lại cho người dân. Công sở UBND xã, các trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang. Phong trào văn hóa - thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên. 10 năm qua, Thanh Hóa đã tạo được sức bật trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là xây dựng các mô hình liên kết, áp dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật, đưa công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, có chính sách khuyến khích, tạo quỹ đất xây dựng các khu công nghiệp thu hút các doanh nghiệp về đầu tư, tạo nhiều việc làm cho lao động. Vì thế, mức thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao, từ 8,9 triệu đồng/người (khu vực nông thôn) năm 2010 lên 32,5 triệu đồng năm 2018, ước năm 2019 đạt 37,6 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm sâu, từ gần 27% (năm 2010) xuống còn 6,25% (năm 2018), bình quân giảm 2,56%/năm. Huyện Như Xuân đã thoát ra khỏi huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, 5/100 xã và 55/181 thôn, bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135. Đây là những thành tựu quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo và NTM tỉnh Thanh...

 Mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới ở huyện Vĩnh Lộc.JPG

Mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới ở huyện Vĩnh Lộc.

Bài học kinh nghiệm

Chương trình MTQG xây dựng NTM là cả quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Bộ tiêu chí, gồm: 19 tiêu chí cấp xã, 14 tiêu chí thôn, bản, 9 tiêu chí cấp huyện đều là những tiêu chí gắn liền với cuộc sống hằng ngày của người dân. Đây cũng là bước tiếp theo trong chính sách tam nông của Đảng, Nhà nước, vì thế, NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thực hiện thắng lợi chương trình này là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, làm cho dân cường, nước thịnh, xã hội văn minh.

Với những cách làm sáng tạo và hiệu quả, Thanh Hóa đã huy động được nguồn lực đáng kể đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh và đã tạo được sức mạnh toàn dân "Chung sức xây dựng nông thôn mới". Người dân đã hiểu rõ giá trị của chương trình NTM phục vụ cho chính mình và tích cực tham gia đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng làng quê ngày càng phát triển.

 Các doanh nghiệp đang tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương.JPG

Các doanh nghiệp đang tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Theo ông Trần Đức Năng - Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh: Thành công NTM của Thanh Hóa, trước hết về công tác lãnh, chỉ đạo: phải biết tranh thủ tối đa sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, trong đó vai trò người đứng đầu là nhân tố quyết định. Phải xây dựng được lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện sát với thực tiễn từng địa phương cơ sở. Ban hành đồng bộ cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng NTM. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, các thành viên BCĐ. Chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn để mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình và phải đa dạng các hình thức trong tuyên truyền. Trong việc huy động nguồn lực, tùy từng điều kiện thực tế địa phương để lồng ghép chương trình, chú trọng nguồn lực trong dân và các dự án đang thực hiện trên địa bàn, trong đó có sự đóng góp của con em thành đạt. Lộ trình NTM phải thực hiện tốt phương châm: "Dân biết, dân làm, dân hưởng thụ", đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch từ công tác quy hoạch, kế hoạch, huy động nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện từng nội dung của tiêu chí NTM. Đặc biệt, quá trình xây dựng NTM phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ cũng như động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng NTM...

Chặng đường 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM ở Thanh Hóa đã khẳng định hướng đi và cách làm đúng đắn. Đây cũng là bước tạo đà cho Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của chương trình đến năm 2030 có 15 huyện trở lên và 100% số xã đạt chuẩn NTM. Bình quân toàn tỉnh đạt 19 tiêu chí/xã, 100% thôn, bản đạt chuẩn NTM, 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và mỗi huyện có ít nhất 5 thôn, bản NTM kiểu mẫu.

Thúy Hòa

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1