GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

Phấn đấu xây dựng Hòa Lộc trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đăng lúc: 16/06/2020 09:00 (GMT+7)

- 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Lộc (Hậu Lộc) đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang và tiềm năng, lợi thế của địa phương, chủ động sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cả những khó khăn, nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hậu Lộc, trong 5 năm qua, kinh tế, văn hóa - xã hội của xã phát triển, an ninh chính trị ổn định, quốc phòng giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Về Hòa Lộc hôm nay, những cách đồng muối kém hiệu quả trước đây đã được thay thế bằng những khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh tế cao; những cánh đồng rau màu xanh mướt; chăn nuôi phát triển theo quy mô trang trại, gia trại... kinh tế phát triển, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Hòa Lộc đã triển khai đồng bộ, sáng tạo nhiều giải pháp đưa kinh tế của xã phát triển toàn diện, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năng lực sản xuất được nâng cao đưa tổng thu nhập xã hội cuối nhiệm kỳ đạt 515,5 tỷ đồng, tăng 210,51 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, xã đã chuyển đổi diện tích đồng muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Thu hút đầu tư mô hình nuôi tôm công nghiệp, xã đã có 22,6 ha/tổng số 95 ha nuôi thủy sản đã áp dụng công nghệ cao, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP trong nhà lưới, nhà bạt. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, nhiều chủ đồng đã nuôi xen canh hoặc luân canh đa thời vụ các đối tượng như tôm sú, tôm rảo, cua, cá, cho hiệu quả kinh tế cao. Tổng sản lượng thu hoạch hàng năm ước đạt từ 300 - 350 tấn thủy sản. Cùng với nuôi trồng thủy sản, đến năm 2020 Hòa Lộc có 142 tàu thuyền chuyên khai thác hải sản, tạo việc làm cho 500 lao động. Tổng sản lượng khai thác hàng năm bình quân trên 7.000 tấn, tăng 2% so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hòa Lộc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 Mô hình trình diễn lúa KBL 2 kháng bạc lá tại xã Hòa Lộc.JPG

Mô hình trình diễn lúa KBL 2 kháng bạc lá tại xã Hòa Lộc.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, trên địa bàn xã Cụm công nghiệp nghề cá Hòa Lộc mới được quy hoạch. Xã đã tạo môi trường thuận lợi, ban hành chính sách thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh (SXKD) như tạo mặt bằng sạch, thủ tục hành chính nhanh gọn; bảo đảm an ninh trật tự... Đến tháng 5/2020, xã có tổng số 23 doanh nghiệp; 491 hộ kinh doanh vừa và nhỏ (tăng 211 hộ so với năm 2015). Phần lớn các doanh nghiệp tại địa phương sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm cho lao động.

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, xã Hòa Lộc đã về đích NTM năm 2016, hoàn thành trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội. Đến nay xã đã có 2 thôn hoàn thành 14 tiêu chí NTM với tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2019 là 431.719 triệu đồng. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, điện, đường, trường, trạm, công trình văn hóa lịch sử từ xã đến thôn được đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Không chỉ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của địa phương cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng làng văn hóa, cơ quan, trường học văn hóa được quan tâm. Đến nay, toàn xã có 10 thôn, làng khai trương làng văn hóa (trong đó có 2 làng, 4 thôn được công nhận danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh); có 82% gia đình đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu; chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình có nhiều chuyển biến rõ nét. Việc thực hiện chính sách xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội đạt hiệu quả...

Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã Hòa Lộc. Đặc biệt là trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) luôn được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Qua đó, nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực; trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt được nâng lên, từng cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiều năm được công nhận Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”.

Ông Hà Duy Cử - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lộc cho biết: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã đã tập trung thực hiện ba chương trình trọng tâm, đó là: đẩy mạnh thực hiện dồn đổi ruộng đất, quy hoạch lại vùng sản xuất cây hàng hóa, áp dụng mạnh mẽ tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao giá trị, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm có lợi thế của địa phương; rà soát quy hoạch, phát triển mạnh dịch vụ hậu cần nghề cá, gắn với chế biến hải sản, phát huy lợi thế Cảng cá Hòa Lộc; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đặc biệt là chi bộ nông thôn... nhờ đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm, giai đoạn 2015 - 2020 đạt trên 13,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,8 triệu đồng/ người/ năm, tăng 1,69 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 46,2%; công nghiệp - xây dựng chiếm 19,7%; tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ - thương mại chiếm 34,1%.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận của nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để xã Hòa Lộc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó phấn đấu xây dựng Hòa Lộc trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1