GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

Hội LHPN Thanh Hóa chung tay xây dựng NTM

Đăng lúc: 07/03/2020 15:00 (GMT+7)

- Với vai trò là tổ chức chính trị xã hội, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhận thức sâu sắc phụ nữ đóng vai trò to lớn trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lối nghĩ, cách làm của hội viên phụ nữ trong xây dựng NTM.

 Hội LHPN Thanh Hóa chung tay xây dựng NTM.jpg

Hội LHPN tỉnh nhận Bằng khen tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh Thanh Hóa.

Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và thực hiện mô hình “Nhà sạch - vườn mẫu”, góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí nông thôn mới.

Ðể triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo xây dựng NTM cùng cấp đảm nhận các phần việc, công trình phù hợp với chức năng nhiệm vụ của hội, phát huy nội lực, vai trò, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng NTM. Trong đó, hội luôn xác định lấy tiêu chí “không đói nghèo” là tiêu chí mũi nhọn, là nền tảng để thúc đẩy thực hiện các tiêu chí khác.

Nhằm giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp hội đã vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân dồn điền đổi thửa, ứng dụng KHKT, liên kết, liên doanh, phát triển doanh nghiệp thông qua việc xây dựng thành công 280 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ gắn với tổ chức tập huấn kinh doanh và khởi nghiệp. Hàng năm, vận động, hỗ trợ gần 1.500 phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh, trong đó thành lập trên 200 doanh nghiệp nữ. Đặc biệt, nhằm giúp chị em phụ nữ tiêu thụ sản phẩm, hội đã chỉ đạo xây dựng chuỗi cửa hàng, tổ chức “Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp” để giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo, kết nối với ngân hàng, siêu thị, doanh nghiệp hỗ trợ vốn, kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm do phụ nữ sản xuất, chế biến. Tiếp tục ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tín chấp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổ chức Tài chính vi mô, Quỹ TYM với tổng dư nợ trên 8.300 tỷ đồng cho hơn 213 ngàn phụ nữ vay phát triển kinh tế vươn lên giảm nghèo bền vững...

Cùng với đó, các cấp hội triển khai thực hiện nhiều đề án; phối hợp với các ngành chức năng tập huấn, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phụ nữ tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống dịch bệnh, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng nếp sống văn minh, tình làng, nghĩa xóm. Phối hợp với ngành giáo dục, bộ đội biên phòng vận động 3.183 phụ nữ vùng cao, phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia các lớp học xóa tái mù chữ. Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả; tuyên truyền hội viên phụ nữ bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa dân tộc, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở... Qua đó, góp phần thực hiện các tiêu chí: Giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh quốc phòng trong xây dựng NTM của tỉnh.

Trong thực hiện tiêu chí 3 sạch “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, hội đã tập trung triển khai các hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực. Tại mỗi địa phương, phụ nữ cũng đã lựa chọn phần việc phù hợp; xây dựng mô hình sinh kế gắn với bảo vệ môi trường; tập trung chỉ đạo thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác thu gom rác thải, hỗ trợ mua xe thu gom, dụng cụ, quần áo bảo hộ lao động cho phụ nữ thu gom rác. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 1.000 km đường hoa, tạo cảnh quan môi trường tươi mới, giàu sức sống ở các làng quê. Cùng với đó, các cấp hội đã vận động hội viên phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn theo hướng thành lập 480 “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm” tại cộng đồng; thành lập 47 chuỗi giá trị sản xuất trong chăn nuôi, trồng trọt; xây dựng 27 gian hàng giới thiệu các sản phẩm sạch và gian hàng giới thiệu sản phẩm sau học nghề của phụ nữ tỉnh, giới thiệu trên 800 mặt hàng thực phẩm sạch do phụ nữ sản xuất đến người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, hội đã triển khai thực hiện mô hình điểm “Nhà sạch - Vườn mẫu” tại 5 huyện: Đông Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Thạch Thành, Hà Trung. Kết quả bước đầu cho thấy, đây là mô hình hiệu quả, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và nhiệm vụ xây dựng NTM của các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Có thể khẳng định rằng, với sự cố gắng, nỗ lực của tổ chức hội, cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh, phong trào thi đua “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã thực sự đi vào cuộc sống, động viên chị em phát huy nội lực, khẳng định vai trò, vị trí trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Bùi Hoan

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1