GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả từ một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân

Đăng lúc: 17/08/2019 19:00 (GMT+7)

- Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” (TDĐKXD NTMĐTVM) đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành quan tâm và từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân...

Tại huyện Vĩnh Lộc, cuộc vận động đã được nhân dân đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ, thông qua việc chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, đóng góp xây dựng đường làng ngõ xóm với giá trị hàng trăm tỷ đồng; vận động nhân dân hiến hàng chục ngàn m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công...

Với sự đồng thuận của người dân đã góp phần tạo hiệu quả, chuyển biến tích cực cho cuộc vận động, đặc biệt  huyện đã tổ chức thành công việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đúng theo quy định và yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, MTTQ huyện Vĩnh Lộc cũng đã làm tốt công tác giảm nghèo, đây được xem là một trong những điểm nổi bật của huyện khi thực hiện cuộc vận động này. Cụ thể, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2019, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội đã giúp đỡ 161 hộ thoát nghèo; các tổ chức thành viên cũng đã có các hình thức thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ trên 900 đối tượng là đoàn viên, hội viên, học sinh nghèo vượt khó, công nhân lao động khó khăn với số tiền 844 triệu đồng và 1.138 ngày công, cây, con giống các loại.

So với nhiều xã ở huyện Vĩnh Lộc thì xã Vĩnh Thành là một đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động, trong đó phải kể đến hiệu quả trong công tác giảm nghèo. Nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ và các đoàn thể, đến nay Vĩnh Thành còn 25 hộ nghèo. Trước đó vào năm 2018, số hộ nghèo của xã là 39 hộ. Cũng trong năm 2018, MTTQ đã kêu gọi nhân dân và con em xa quê hỗ trợ tiền xây nhà cho 2 hộ nghèo với tổng số tiền là 135 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Nghị - Chủ tịch MTTQ xã Vĩnh Thành cho biết: Cuộc vận động TDĐKXD NTMĐTVM đã được Vĩnh Thành triển khai, thực hiện có hiệu quả, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Riêng đối với công tác giảm nghèo, xã làm rất tốt. Trong 6 tháng đầu năm 2019, MTTQ đã kêu gọi các nhà hảo tâm, ủng hộ sổ tiết kiệm cho 3 hộ nghèo, mỗi hộ từ 3-5 triệu đồng. Năm 2019, MTTQ đã vận động 8 hộ vào chương trình thoát nghèo và như vậy số hộ nghèo của xã giảm xuống còn 17 hộ.

 cuộc vận động.jpg

Đường làng xanh - sạch - đẹp góp phần xây dựng hiệu quả cuộc vận động TDĐKXDNTMĐTVM.

Trong cuộc vận động TDĐKXDNTMĐTVM, MTTQ huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với tổ chức thành viên của Mặt trận, thống nhất phân công thực hiện. Mặt trận đã kêu gọi con em xa quê, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn, trường học, đường giao thông, quy hoạch bãi rác..., với số tiền trên 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/HU, ngày 30/8/2016 của BCH Đảng bộ huyện về tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, MTTQ các cấp đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghị quyết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động... Theo đó, đã xuất hiện các mô hình liên kết sản xuất với Công ty CP Lam Sơn như vùng lúa hữu cơ, vùng rau an toàn...

Từ các hoạt động của MTTQ các cấp đã tạo sự đồng thuận, tự giác của các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu đến cuối năm 2019, huyện Thiệu Hóa có thêm 7 xã về đích NTM.

Được đánh giá là một trong những điểm sáng của cuộc vận động TDĐKXDNTMĐTVM ở Thiệu Hóa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thiệu Viên đã làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức thành viên để triển khai cuộc vận động, chủ động phối hợp thường xuyên, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung của cuộc vận động; bám sát với 5 nội dung của cuộc vận động để phối hợp xây dựng các kế hoạch, các mô hình trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Điển hình ở Thiệu Viên đó là MTTQ và các đoàn thể đã vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, vận động nhân dân thu gom xử lý rác thải tập trung. Đến nay, 11/11 khu dân cư đã thành lập tổ thu gom rác thải và xây dựng  3 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh. Hàng năm, đều triển khai vận động trồng cây xanh; vận động xây dựng rãnh thoát nước thải có nắp đậy... Chia sẻ của ông Vũ Đình Dũng - Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Viên: Cuộc vận động TDĐKXD NTMĐTVM đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Có thể nói, năm 2017 xã Thiệu Viên được công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của cuộc vận động này.

Có thể khẳng định, cuộc vận động TDĐKXDNTMĐTVM đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành quan tâm và từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân. Cuộc vận động thiết thực, phù hợp với các tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, thúc đẩy sản xuất và khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, góp phần xây dựng 104 thôn, bản đạt chuẩn NTM.

Vi An

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1