GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

Dấu ấn 10 năm xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 19/01/2020 17:00 (GMT+7)

- Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được Trung ương đánh giá là tỉnh nằm trong tốp đầu về xây dựng NTM toàn quốc: có 5 huyện đạt chuẩn, 1 thành phố hoàn thành, 341 xã, 867 thôn, bản đạt chuẩn NTM, bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí/xã. Hiện có thêm 26 xã đã được thẩm định và sẽ được công nhận trong thời gian tới.

 Thanh Hóa nhận Cờ Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020 và Bằng khen của Bộ NN&PTNT.jpg

Thanh Hóa nhận Cờ Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2011 - 2020 và Bằng khen của Bộ NN&PTNT.

Thành tựu đáng mừng

Về xứ Thanh những ngày này đi trên những con đường quê hương thật ấn tượng và bắt mắt. Hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã được mở rộng, đổ bê tông và trồng hoa ven đường.

Năm 2010, khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn, thách thức vì là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, có 11 huyện miền núi, trong đó có 7 huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của Chính phủ. Với 573 xã xây dựng NTM (nhiều nhất cả nước), trong khi thu nhập đầu người khu vực NTM đạt 8,9 triệu đồng/năm, hộ nghèo chiếm tỷ lệ 26,96%, toàn tỉnh mới đạt 4,7 tiêu chí/xã... Nhưng sau 10 năm nhờ sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân từ tỉnh đến cơ sở, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả, 5 huyện đạt chuẩn NTM, gồm: Yên Định, Quảng Xương, Thọ Xuân, Đông Sơn, Vĩnh Lộc; và TP Thanh Hóa hoàn thành NTM. Cùng với đó 341 xã, 867 thôn, bản (trong đó có 690 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM), bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí/xã, có 2 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 thôn, bản được công nhận NTM kiểu mẫu. Đồng thời có thêm 26 xã đã được thẩm định. Nếu được công nhận sẽ đưa số xã của Thanh Hóa đạt chuẩn NTM trong năm 2019 là 367 xã.

Thanh Hóa cũng đã huy động được nguồn lực đáng kể trong xây dựng NTM với hơn 56.394 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách các cấp trực tiếp cho chương trình hơn 14.687 tỷ đồng, các nguồn vốn khác hơn 41.706 tỷ đồng. Với nguồn vốn trên tỉnh đã tập trung xây dựng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ cuộc sống dân sinh của người dân như: Công sở làm việc cho UBND các xã, trung tâm văn hóa - TDTT xã, nhà văn hóa thôn và các trường học, trạm y tế đạt chuẩn, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi. Qua đó đã tạo nên diện mạo NTM ở vùng quê, cuộc sống người dân đã thực sự đổi mới. Trong xây dựng NTM, các địa phương đều biết phát huy lợi thế để phát triển dịch vụ thương mại, nâng cao đời sống. Nhiều huyện, xã đã giành quỹ đất thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tạo thêm việc làm cho con em địa phương. Cuộc sống người dân đã được nâng lên đáng kể. Năm 2018, bình quân đầu người đạt 32,5 triệu đồng/người, năm 2019 ước đạt 37,6 triệu đồng.

Có được kết quả trên, trong quá trình xây dựng NTM Thanh Hóa đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Sau khi chủ trương xây dựng NTM được ban hành, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích chương trình xây dựng NTM. Đồng thời mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, bản về những kiến thức xây dựng NTM và phát động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM". Với chủ trương đưa chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM là 1 trong 5 chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm, hàng đầu trong thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh 2 nhiệm kỳ qua đã tạo sức mạnh trong công tác chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ sở.

Trong khi chưa có hướng dẫn của Trung ương, tỉnh đã chủ động ban hành hướng dẫn, triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch 3 trong 1, ban hành quy trình đánh giá mức độ đạt được từng tiêu chí và đánh giá xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, quy định lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM. Do đặc thù của địa phương nên từ năm 2014 Thanh Hóa đã ban hành bộ tiêu chí thôn, bản NTM và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nhờ đó phong trào xây dựng NTM đã có sức lan tỏa cả chiều rộng và chiều sâu. Để tạo nguồn lực cho địa phương, tỉnh còn ban hành cơ chế, chính sách riêng từ nguồn ngân sách tỉnh khuyến khích các xã, thôn, bản đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM như: Cơ chế để lại 100% nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất cho cấp huyện, cấp xã. Đối với huyện còn có cơ chế chính sách khen thưởng cho các xã, thôn hoàn thành NTM...

 Doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn đã tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.jpg

Doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn đã tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Nhiều bài học hay

Chặng đường xây dựng NTM 10 năm qua, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt người dân đã hiểu rõ được giá trị của xây dựng NTM và vận động con cháu cùng tham gia góp sức xây dựng làng quê, nhất là chủ động trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ diện tích lúa kém hiệu quả sang cây trồng có năng suất cao hơn. Đồng thời ứng dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng, liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm... Tổng kết 10 năm xây dựng NTM, Thanh Hóa đã vinh danh nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM. Trong đó có 5 huyện, thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 12 xã, 1 thôn, 3 cá nhân; Bộ NN&PTNT tặng cờ và bằng khen cho 2 đơn vị; Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ và bằng khen cho 3 huyện, thành phố; 23 xã; 55 thôn; 116 gia đình; 10 sở, ban, ngành; 144 cá nhân và 6 doanh nghiệp... Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 5 sản phẩm OCOP hạng 4 sao và 8 sản phẩm hạng 3 sao...

Theo ông Trần Đức Năng - Phó Chánh văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh cho biết: Thành tựu đạt được trong 10 năm qua, Thanh Hóa đã biết tranh thủ tối đa sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương. Quá trình tổ chức thực hiện phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, nhân dân, trong đó vai trò của người đứng đầu là nhân tố quyết định, nhất là BCĐ xây dựng NTM, đoàn thẩm định NTM tỉnh, Văn phòng điều phối NTM từ tỉnh đến huyện... Phải xây dựng được lộ trình, kế hoạch sát với thực tiễn và ban hành đồng bộ cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng NTM. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, các thành viên ban chỉ đạo các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung xây dựng NTM.

Cùng với đó là việc đa dạng hình thức tuyên truyền, tập huấn. Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân và nguồn lực từ các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn. Phát huy tinh thần yêu nước, tự chủ theo phương châm: "Dân biết, dân làm, dân hưởng thụ", "Đem tài dân, sức dân, của dân, làm lợi cho dân", đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào "Chung sức xây dựng NTM"...

Có thể nói, 10 năm xây dựng NTM ở Thanh Hóa là một quá trình ghi nhiều dấu ấn. Kết quả đạt được trong xây dựng NTM của Thanh Hóa là sự tạo đà, bước đi vững chắc trong chặng đường đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương. Với những kết quả đạt được, Thanh Hóa đang tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chương trình MTQG xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2025 có thêm 5 huyện, 100% số xã khu vực đồng bằng ven biển, 50% số xã miền núi đạt chuẩn NTM, bình quân toàn tỉnh đạt 18,5 tiêu chí/xã...

Thúy Hòa

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1