GMT+7
Trang chủ / Xã hội

Đảng bộ xã An Nông: Đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ

Đăng lúc: 12/05/2020 08:00 (GMT+7)

- Thực hiện Nghị quyết lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã An Nông (huyện Triệu Sơn) đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ, tạo tiền đề và khí thế mới cho Đảng bộ và nhân dân An Nông tiếp tục vững bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ mới 2020 - 2025...

Dấu ấn nhiệm kỳ 2015 - 2020

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ qua nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm cao, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã An Nông đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết nhiệm kỳ với 20/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, xã về đích NTM trước 1 năm. Đặc biệt, Đảng bộ đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra. Vì thế, kết quả đã tạo được bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại. Sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 3.700 tấn (đạt chỉ tiêu đề ra). Nhiều mô hình phát triển kinh tế cho năng suất cao được ứng dụng vào đồng ruộng. Người dân tích cực đẩy mạnh cơ giới hóa và chuyển đổi được gần 12ha diện tích lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng trọt kết hợp với nuôi trồng thủy sản nâng cao giá trị/diện tích.

 xã An Nông huyện Triệu Sơn (2).JPG

Trung tâm văn hóa xã - điểm đến sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã biết phát huy lợi thế địa phương có vị trí giao thông thuận lợi Quốc lộ 47C đi qua đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ - thương mại, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân phát triển kinh tế. Do đó đã có các công ty, doanh nghiệp được thành lập, 200 hộ dân kinh doanh hàng tạp hóa, vận tải tạo nhiều việc làm cho lao động, nâng cao thu nhập cho gia đình. Cùng với đó xã luôn chú trọng đến xuất khẩu lao động với 241 người tham gia, hằng năm gửi nguồn ngoại tệ đáng kể về địa phương...

Vì thế 5 năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Số hộ khá, hộ giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm từ 9,26% năm 2015 xuống còn 2,42% năm 2020, thu nhập người dân từ 12 triệu đồng/người năm 2015 tăng lên 40,6 triệu đồng/người năm 2019 (tăng 28,6 triệu/người so với năm 2015). Theo đó, hạ tầng cơ sở thiết yếu được đầu tư đồng bộ từ công sở, các công trình phúc lợi văn hóa từ xã đến thôn, trường học, trạm y tế đạt chuẩn theo quy định. Xã đã hoàn thành NTM năm 2019 và được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 (về đích trước 1 năm so với mục tiêu đề ra)... Qua đó cuộc sống an sinh xã hội của người dân từng bước được cải thiện. Phong trào văn hóa - TDTT phát triển mạnh mẽ, người dân được sinh hoạt trong các nhà văn hóa thôn, tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đây thực sự là 1 nhiệm kỳ ghi nhiều dấu ấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm của nghị quyết đề ra...

 xã An Nông huyện Triệu Sơn.JPG

Chăm sóc sức khỏe cho người dân tại trạm y tế xã.

Bài học kinh nghiệm

Có thể nói nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã An Nông đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo nên đã đạt được những những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ mới. Theo ông Lê Xuân Diệp - Bí thư Đảng bộ cho biết: Đảng bộ đã phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế của nhiệm kỳ, nhất là 3 chỉ tiêu chưa hoàn thành. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm: Phải vận dụng sáng tạo, linh hoạt các cơ chế chính sách của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Huy động và khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh từ thực tiễn...

 xã An Nông huyện Triệu Sơn (1).JPG

Trường học đạt chuẩn tạo điều kiện cho con em học tập tốt.

Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... Cùng với đó là việc chăm lo xây dựng tổ chức Đảng "trong sạch - vững mạnh", phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025 không ít thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đồng lòng quyết tâm cao, chắc chắn Đảng bộ và nhân dân xã An Nông sẽ thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ mới đề ra, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm...

Đức Vũ

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1