GMT+7
Trang chủ / Xã hội

Phát huy thành tựu Thường Xuân nỗ lực vươn lên thoát nghèo

Đăng lúc: 09/02/2019 14:00 (GMT+7)

- Trước những diễn biến phức tạp từ thời tiết, công nghiệp chưa có nhiều dự án lớn tạo đột phá phát triển kinh tế, song với sự năng động, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực, chung sức của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, kết thúc năm 2018 Thường Xuân đã đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trịcủa huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2018 của huyện ước đạt 17,24% là mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,8 triệu đồng/người/năm, vượt kế hoạch và bằng 118,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt được nhiều kết quả. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trong năm đạt hơn 123 tỷ đồng, trong đó nhân dân góp 6 tỷ đồng. Xã Lương Sơn được đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018; có 9 thôn đạt chuẩn (đạt kế hoạch đề ra). Toàn huyện đạt 235 tiêu chí NTM, bình quân 14,7 tiêu chí/xã, tăng 15 tiêu chí so năm 2017...

Một thành công khác trong năm 2018 ở Thường Xuân là tổng thu ngân sách của huyện đạt 904,4 tỷ đồng, bằng 142,0% so dự toán, bằng 141,6% kế hoạch. Đây cũng là mức thu cao nhất từ trước đến nay.

 Thường Xuân.jpg

Du lịch đang trở thành hướng đi mới nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Thường Xuân.

Bên cạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Về giáo dục và đào tạo, hệ thống trường, lớp được quan tâm đầu tư xây dựng, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học toàn huyện đạt 65%. Hoàn thành tốt chương trình năm học 2017 - 2018. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng lên. Tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối THCS xếp thứ 20 toàn đoàn và thứ 4 cụm 11 huyện miền núi, thứ tự cao nhất từ trước tới nay. Tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,77%. Trong năm, có thêm 9 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn Quốc gia là 29 trường, đạt 49,15%.  Ngành y tế tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Có 12/17 xã, thị trấn được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế... Các hoạt động về văn hóa, thông tin và thể thao được chỉ đạo đẩy mạnh.

Trong lãnh đạo thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, năm 2018, huyện đã tổ chức tuyển sinh được 3 lớp nghề phi nông nghiệp. Giải quyết lao động đi làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên 4.500 lao động; xuất cảnh được 186 lao động, đạt 124% KH. Tỷ lệ hộ nghèo là 13,77% giảm 7,69% so với năm 2017 và giảm 0,7% so kế hoạch tỉnh giao.

 Thường Xuân 1.jpg

Thường Xuân chú trọng đầu tư phát triển giáo dục.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa XII). Đã bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch MTTQ huyện, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn. Công tác cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; việc điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và luân chuyển cán bộ năm 2018 theo đúng quy trình, quy định; luân chuyển cán bộ từ huyện về xã, từ xã lên huyện và từ xã này sang xã khác, từ Huyện ủy sang UBND huyện. Đến nay, Thường Xuân đã có 16/17 xã mà cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Huyện cũng đã hoàn thành việc nhất thể hóa Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn ở 123/124 thôn bản; thực hiện quy trình sáp nhập thôn, bản ở 11 xã theo quy định. Công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới, quyết tâm trong hoạt động, quyết liệt trong chỉ đạo, kiên quyết trong xử lý vi phạm.

Đạt được kết quả nêu trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Bước sang năm 2019, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đặc biệt đây cũng là năm kỷ niệm 70 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Thường Xuân. Đảng bộ huyện Thường Xuân đề ra mục tiêu tập trung cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019. Trong đó, huyện chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư, phát triển mạnh doanh nghiệp cả về số lượng và nâng lên về chất lượng; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT - XH then chốt tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế; đào tạo nguồn nhân lực và phát triển du lịch; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân...

Đông Giang

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1