GMT+7
Trang chủ / Xã hội

NHCSXH chi nhánh Thanh Hóa: Nhiệm kỳ ghi dấu những đổi thay

Đăng lúc: 26/05/2020 08:00 (GMT+7)

- Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Thanh Hóa đã vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện nhiệm vụ, gặt hái kết quả xuất sắc trong công tác tín dụng cũng như các phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội...

 Đại hội Đảng bộ NHCSXH tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.JPG

Đại hội Đảng bộ NHCSXH tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhờ hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, điều đầu tiên phải nhắc tới là nguồn vốn tín dụng. Tính đến 30/4/2020, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 9.639 tỷ đồng, tăng 1.756,5 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ (tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,57%). Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 2.939,1 tỷ đồng, chiếm 30,5% tổng nguồn vốn, tăng  2.403,2  tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ (tăng trưởng 104,5%/năm); nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 278,6 tỷ đồng, chiếm 2,9% tổng nguồn vốn, tăng 146,2 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác cho vay và chất lượng tín dụng đạt kết quả đáng kể, doanh số thu nợ là 12.573,8 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt 15.298,7 tỷ đồng với trên 491 ngàn lượt hộ được vay vốn. Tổng dư nợ đến 30/4/2020 đạt 9.596,6 tỷ đồng, tăng 2.604,8 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ (tốc độ tăng trưởng bình quân năm đạt 5,8%), với 256 ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Riêng năm 2019 tăng 725,2 tỷ đồng so với đầu năm (tốc độ tăng trưởng 8,4%), hoàn thành 99,9% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao trong năm.

Chất lượng tín dụng từng bước được nâng lên. Đến 30/4/2020, tổng nợ quá hạn còn 12 tỷ đồng, chiếm 0,13%/tổng dư nợ, giảm 11 tỷ đồng (tương đương 0,2%) so với đầu nhiệm kỳ. Cùng với việc nâng cao chất lượng tín dụng, công tác xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thường xuyên được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo rà soát để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi vay vốn NHCSXH. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp cùng các cấp, các ngành liên quan thiết lập hồ sơ đề nghị xử lý khoanh nợ và xóa nợ cho người vay được 1.232 món, với số tiền 22,28 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm đã giúp cho trên 463,8 ngàn lượt hộ vay vốn; duy trì và tạo việc làm mới cho hàng vạn lao động trong nước; giúp 889 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tạo điều kiện cho 2.244 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn; xây dựng, cải tạo 80.240 ngàn công trình nước sạch, 78.210 ngàn công trình vệ sinh; xây dựng 7.589 căn nhà ở cho hộ nghèo và nhà ở xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách được tập trung ưu tiên cho các xã xây dựng nông thôn mới; dư nợ đến 31/12/2019 đạt 5.038 tỷ đồng; góp phần đưa 6 huyện, thành phố; 350 xã, 799 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 13,51% (cuối năm 2015) xuống còn 3,27% (cuối năm 2019), giảm 10,24%, bình quân giảm 2,05%/năm...

Ngoài những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng, nhiệm kỳ qua NHCSXH Thanh Hóa cũng đã phát động nhiều phong trào nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Những kết quả trên khẳng định sự nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Sự đoàn kết, kỷ cương, dân chủ và thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chuyên môn và các đoàn thể đã góp phần vào thành tích: Tập thể Chi nhánh 3 lần đạt thành tích nhất khu vực (năm 2016, 2018, 2019); 3 lần được nhận Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước (năm 2017, 2018, 2019); 1 lần được nhận Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2017). Bên cạnh thành tích đạt được của tập thể chi nhánh, các tập thể và cá nhân tại các đơn vị trực thuộc cũng đạt nhiều thành tích nổi bật khác.

Bước sang nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ NHCSXH chi nhánh Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn tín dụng bình quân hàng năm đạt từ 6-8%/ năm. Trong đó hoàn thành 100% chỉ tiêu giao về nguồn vốn huy động và nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương.  Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ tài chính của NHCSXH; tỷ lệ thu lãi bình quân đạt trên 99%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%...

Đình Giang

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1