GMT+7
Trang chủ / Xã hội / Đời sống

Nga Hải đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM

Đăng lúc: 06/05/2018 22:54 (GMT+7)

- Sáng ngày 6/5, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ công bố Xã đạt chuẩn NTM năm 2017.

IMG_5038 copy.png
Ông Dương Văn Giang - Phó Chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định và tiền thưởng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga Hải.

Sau gần 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Nga Hải đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Nga Hải có xuất phát điểm NTM thấp, kinh tế thuần nông, ngành nghề và dịch vụ chưa phát triển; hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn hạn chế, thu nhập của người dân còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao...

Đến nay cơ cấu kinh tế của xã đã chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 30,9 triệu đồng/người/năm; số hộ khá, hộ giàu chiếm trên 50%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,72%...

Tại buổi lễ, ông Dương Văn Giang - Phó Chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM và số tiền thưởng 1 tỷ đồng của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga Hải.

Cũng tại buổi lễ, UBND huyện Nga Sơn đã trao thưởng 100 triệu đồng cho xã Nga Hải.

Công Quang
1