GMT+7
Trang chủ / Xã hội / Đời sống

Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Cụm Thi đua số 1 phát động nhiều phong trào

Đăng lúc: 18/07/2018 10:39 (GMT+7)

- Vừa qua, Cụm thi đua số I của Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018, đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2018. Cụm thi đua số I gồm 8 đơn vị: BHXH thành phố Thanh Hóa, BHXH thành phố Sầm Sơn, BHXH thị xã Bỉm Sơn, BHXH huyện Hoằng Hóa, BHXH huyện Hậu Lộc, BHXH huyện Nga Sơn, BHXH huyện Quảng Xương, BHXH huyện Tĩnh Gia.

  1.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Cường, Cụm trưởng Cụm thi đua số I, Giám đốc BHXH huyện Hoằng Hóa phát biểu ý kiến.

6 tháng đầu năm 2018, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong cụm đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của BHXH tỉnh và Cấp uỷ, chính quyền địa phư­ơng, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và các đơn vị, bên cạnh đó cũng còn không ít khó khăn, như: Các đơn vị trong cụm hầu hết là những địa phương có nhiều đầu mối hành chính, địa bàn rộng, dân số đông, người lao động và các đối tượng tham gia thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT nhiều (dự toán chi BHXH, BHYT: 4.697.631 triệu đồng, chiếm 40.7% toàn tỉnh; dự toán thu BHXH, BHYT, BHTN: 2.729.435 triệu đồng, chiếm 38,4% toàn tỉnh); tình trạng nợ đọng tiền BHXH, BHYT của các doanh nghiệp còn nhiều và ngày càng diễn biến phức tạp; nhận thức của một số người sử dụng lao động, người lao động về pháp luật BHXH, BHYT còn hạn chế…

Để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, các đơn vị trong cụm đã tham gia tích cực các phong trào thi đua theo chuyên đề BHXH tỉnh phát động, đồng thời đề ra các giải pháp đồng bộ và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn như: Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BHTN; khắc phục tình trạng trốn đóng, chậm đóng, giảm nợ đọng BHXH của các đơn vị sử dụng lao động; các đơn vị phấn đấu đạt dự toán thu BHXH, BHYT được BHXH tỉnh giao; giải quyết kịp thời chế độ, quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; hoàn thành trước thời hạn việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động (theo công văn số 4027 của BHXH Việt Nam; quản lý và sử dụng có hiệu quả, đảm bảo cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, hồ sơ, quy trình giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; áp dụng có hiệu quả hệ thống chất lượng  theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của đơn vị, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, cán bộ, viên chức trong thực thi công vụ…
V
ới chủ đề thi đua năm 2018 của BHXH tỉnh, Cụm thi đua số I phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT” xuyên suốt đến năm 2020.

P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1