GMT+7
Trang chủ / Xã hội

Đảng bộ xã Quảng Lưu: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đăng lúc: 08/05/2020 16:00 (GMT+7)

- Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường phát triển, đánh mốc son ghi dấu sự trưởng thành của Đảng bộ xã Quảng Lưu (huyện Quảng Xương). Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Quảng Lưu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ lãnh đạo, chỉ đạo địa phương hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

 Xã Quảng Lưu đón nhận xã đạt chuẩn NTM.jpg

Xã Quảng Lưu đón nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phát triển kinh tế - văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân

5 năm qua, bức tranh kinh tế xã Quảng Lưu có nhiều khởi sắc, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và tương đối toàn diện, bình quân đạt 15,5%/ năm, tăng 1,5% so với nghị quyết đại hội đề ra.

Thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm tốt công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật; quan tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; có chính sách hỗ trợ giống mới, cây trồng mới; quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn 18 ha, duy trì các loại cây trồng cho năng suất cao như dưa hấu, dưa lê, hành hoa, khoai tây... nhiều hộ gia đình đưa vào sản xuất các loại rau, màu trái vụ mang tính hàng hóa, đem lại hiệu quả về giá trị kinh tế.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi được tập trung phát triển, tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, chất lượng cao. Toàn xã có 18,5 ha diện tích nuôi trồng thủy sản cho thu nhập ổn định. Một số hộ gia đình đã mạnh dạn khai thác nuôi cá sấu, cá rô, lươn, ếch... Đưa tổng sản lượng nuôi trồng bình quân hàng năm ước đạt 1.500 tấn, cho giá trị thu nhập trên 1,5 tỷ đồng/ năm.

Không chỉ thể hiện qua những con số, người dân đều cảm nhận rõ những thay đổi ở Quảng Lưu những năm qua. Trong đó ấn tượng nhất là diện mạo giao thông nông thôn, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh ngày càng khang trang, hiện đại.

Với sự lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm của Đảng ủy xã, công tác quản lý sử dụng đất, tài nguyên môi trường đã đi vào nền nếp, hoàn thành việc quy hoạch đất đai và số hóa bản đồ địa chính; công tác quản lý môi trường được quan tâm, từng bước thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, xử lý, khắc phục ô nhiễm trong sản xuất, kinh doanh; công tác tuyên truyền và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường được đẩy mạnh. Địa phương đã chủ động hợp đồng với doanh nghiệp để thu gom và xử lý rác thải.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao tiếp tục phát triển; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Chất lượng hoạt động của thôn, làng văn hóa được nâng lên; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được đẩy mạnh. Hàng năm có trên 80%  hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm. Trong 5 năm, từ nguồn ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác, địa phương đã đầu tư trên 23 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy.

Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển. Trạm y tế xã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân; công tác phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể... Đến hết năm 2019, toàn xã chỉ còn 1,74% hộ nghèo.

Chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Trên cơ sở quy chế làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc theo thẩm quyền, trách nhiệm, có sự gắn kết giữa người đứng đầu với tập thể cấp ủy, sự đồng thuận cao trong các vấn đề, từ đó bộ máy hoạt động hiệu quả hơn. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhờ đó, Đảng bộ xã nhiều năm được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Công tác chỉ đạo đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng năng động, gần dân, sát dân. Sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tập hợp quần chúng, vận động nhân dân nêu cao tính tự chủ, đồng thuận cao trong việc xây dựng địa phương ngày càng phát triển đi lên.

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, xây dựng thành công NTM là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tháng 11/2016, xã Quảng Lưu xây dựng thành công NTM (sớm 2 năm so với Nghị quyết Đại hội). Bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ nét, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lưu Lê Bá Thuật cho biết: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Lưu bước vào giai đoạn mới có nhiều thời cơ, vận hội mới. Với truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, nhất trí và những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của những năm qua kết hợp tiền đề vật chất hiện có; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện Quảng Xương, sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân; phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Quảng Lưu chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX đề ra. Tạo bước phát triển mới, sớm đưa Quảng Lưu thành xã NTM kiểu mẫu.

Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Quảng Lưu lần thứ XXIX sẽ khẳng định quyết tâm, thống nhất hành động để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp vì một Quảng Lưu ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.

Linh Hương

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1