GMT+7
Trang chủ / Xã hội

Đảng bộ xã Nga Thiện: Qua những chặng đường lịch sử

Đăng lúc: 27/10/2017 14:00 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Nằm ở phía tây Bắc của huyện Nga Sơn, Nga Thiện là vùng đất cổ có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, đã sinh ra nhiều người con ưu tú, góp phần rạng danh cho quê hương, đất nước. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, nhân dân các làng trong xã đã một lòng đi theo tiếng gọi của Đảng làm cách mạng. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cùng với nhân dân trong tỉnh, và cả nước đứng lên giành chính quyền.

Những đảng viên đầu tiên ở địa phương đã đặt nền móng cho việc thành lập chi bộ Đảng ở Nga Thiện. Tháng 10/1947, Chi bộ Lê Hồng Phong (Duyên Trường) được thành lập, với 12 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947 - 1954), nhân dân các làng, xã Nga Thiện đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hậu phương, xây dựng làng chiến đấu, tham gia lực lượng dân quân du kích, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, phối hợp với bộ đội địa phương huyện và bộ đội chủ lực chống lại các đợt càn quét, mở rộng vùng chiếm đóng của thực dân Pháp. Đồng thời làm tốt nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, đón tiếp, che chở, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho đồng bào, cán bộ, cơ quan huyện Kim Sơn (Ninh Bình) tản cư về địa phương, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, góp sức làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), Đảng bộ xã Nga Thiện đã tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chăm lo củng cố khối đoàn kết toàn dân, thực hiện sửa sai trong cải cách ruộng đất, lãnh đạo nhân dân thực hiện việc khôi phục và phát triển KT-XH, cải tạo quan hệ sản xuất, trọng tâm là xây dựng 3 ngọn cờ hồng (HTX nông nghiệp, HTX tín dụng, HTX mua bán),  thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965),  chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng và bảo vệ hậu phương, đảm bảo giao thông đường thủy thông suốt, cứu vớt, bảo vệ tài sản của Nhà nước, cùng với nhân dân miền Bắc đánh thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Đồng thời làm tốt nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Qua hai cuộc kháng chiến, toàn xã có hàng trăm thanh niên lên đường nhập ngũ, gần 1.000 lượt người tham gia dân công tiếp vận, dân công hỏa tuyến, trong đó 76 người đã anh dũng hy sinh, 6 bà mẹ được phong tặng danh hiệu BMVNAH; đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm...

 Công sở xã Nga Thiện.JPG

Công sở xã Nga Thiện.

Đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân xã Nga Thiện tiến hành khôi phục hậu quả chiến tranh, thực hiện các kế hoạch Nhà nước, làm tốt nhiệm vụ chi viện cho hai cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc, đặc biệt là lãnh đạo nhân dân thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng công trình tiêu úng Tam Điệp, Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về khoán mới trong sản xuất nông nghiệp và các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng có tính đột phá, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, giáo dục ở địa phương. Từ năm 1986 đến nay, trên cơ sở đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền xã Nga Thiện đã thực hiện và đạt được các thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng NTM. Trong sản xuất nông nghiệp, Nga Thiện đã mạnh dạn đầu tư kiên cố hóa hệ thống thủy lợi, quy hoạch đồng ruộng, vùng thâm canh tăng năng suất, hiệu quả, chất lượng cao nhằm tăng giá trị trên 1 ha canh tác, thực hiện cấy lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn ở cả 2 vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ một địa phương có tổng sản lượng lương thực đạt 1.000 tấn ở năm 1976, đến năm 2016 đạt hơn 2.800 tấn, giá trị 1 ha gieo trồng đạt 100 triệu đồng. Cùng với sản xuất nông nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xây dựng mô hình trang trại, gia trại được các hộ gia đình đầu tư phát triển và cho thu nhập khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, công tác AN-QP được giữ vững. Đến đầu năm 2017, Nga Thiện đã hoàn thành 10/19 tiêu chí NTM. Công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác tổ chức cán bộ luôn được coi trọng, thực hiện tốt việc nhất thể chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Bí thư chi bộ và trưởng thôn...

Đến nay, Đảng bộ Nga Thiện có 284 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ thôn, cơ quan; nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh, trong sạch vững mạnh, được cấp trên khen thưởng. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay toàn Đảng bộ có 246 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng.

Trong những năm tiếp theo, với những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, phát huy được sức mạnh nội lực, tranh thủ ngoại lực và những điều kiện khác, Đảng bộ xã Nga Thiện lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Đặng Duy Ly

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nga Thiện


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1