GMT+7
Trang chủ / Xã hội

Đảng bộ TCVM TNHH Thanh Hóa quyết tâm "hoạt động an toàn, phát triển bền vững"

Đăng lúc: 25/05/2020 16:00 (GMT+7)

- Trong 2 ngày (18 - 19/5), Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) TNHH Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TCVM TNHH Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hoá được thành lập theo Quyết định số 1569 ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trên cơ sở nâng cấp Chi bộ TCVM Thanh Hoá. Đến nay đảng bộ có 51 đảng viên, với 5 chi bộ trực thuộc tại hội sở và 4 chi nhánh trên địa bàn trong tỉnh.

 Đại hội Đảng bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.jpg

Đại hội Đảng bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với sự đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ TCVM Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện. Trong đó phải kể đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh. Hầu hết các chỉ số hoạt động của TCVM Thanh Hoá đều tăng và vượt các chỉ tiêu so với đầu nhiệm kỳ: Quy mô thị trường tăng 1,86 lần; quy mô khách hàng đạt 42.816 người, tăng 2,35 lần; tổng dư nợ cho vay đạt 345 tỷ đồng, tăng 3,6 lần; tổng nguồn vốn huy động vốn đạt 378 tỷ đồng, tăng 3,97 lần; tổng tài sản đạt 400,5 tỷ đồng, tăng 3,36 lần; tổng thu nhập đạt 68,2 tỷ đồng, tăng 3,5 lần; tổng nhân viên 145 người, tăng 1,5 lần; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,7 lần; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5,2 tỷ đồng, tăng 1,82 lần.

Bên cạnh đó, tổ chức TCVM Thanh Hóa luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng doanh nghiệp văn hóa; chăm lo đời sống người lao động và công tác an sinh xã hội, công tác QP-AN, bảo đảm vệ sinh môi trường. Riêng công tác xây dựng đảng, đoàn thể, công tác tổ chức cán bộ và đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi thế, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, tổ chức 20 buổi tuyên truyền tập trung, với gần 1.000 lượt cán bộ đảng viên tham gia học tập.

Tuy vậy, vẫn còn những khó khăn trong quá trình thực hiện. Cụ thể là 3/15 chỉ tiêu kinh doanh chưa đạt theo nghị quyết của Đảng ủy và chiến lược kinh doanh 5 năm giai đoạn 2015 - 2020. Ngay cả công tác xây dựng Đảng dù có nhiều đổi mới song chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn hạn chế, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 chưa đạt kế hoạch đề ra (dưới 15%); trách nhiệm nêu gương ở một số ít lãnh đạo trong tổ chức còn hạn chế.

Hiểu được thế mạnh cũng như những tồn tại của mình, TCVM Thanh Hoá với mục tiêu phát triển lâu dài "Hoạt động an toàn, phát triển bền vững", đã đề ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tham gia hoạt động xã hội, giữ vững an ninh trật tự trong hoạt động ngân hàng, tăng cường mối quan hệ với cơ quan, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh; xây dựng tổ chức và các đoàn thể vững mạnh toàn diện. Phấn đấu đạt từ 50 ngàn khách hàng trở lên tham gia các dịch vụ của tổ chức cung cấp; phấn đấu đạt 25 ngàn khách hàng vay vốn; tổng tài sản đạt 650 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 600 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 65 tỷ đồng; thu nhập từ hoạt động cho vay đạt 90 tỷ đồng; thu nhập từ dịch vụ và đầu tư đạt 25 tỷ đồng; tổng chi phí hoạt động tài chính đạt 95 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động 15-17 triệu đồng/người/tháng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, mục tiêu xây dựng Đảng, các đoàn thể là:  Phấn đấu 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu hằng năm; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 20-25 đảng viên mới trong nhiệm kỳ.

Đại hội Đảng bộ Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu  một thời kỳ mới với những thời cơ, thuận lợi mới; song cũng không ít khó khăn thách thức. Với sự nỗ lực, quyết tâm của BCH Đảng bộ mới, cùng tinh thần xung kích, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của cán bộ, nhân viên, người lao động tại TCVM Thanh Hóa hy vọng rằng, Tổ chức TCVM Thanh Hóa ngày càng phát triển bền vững, an toàn góp phần xây dựng quê hương Thanh Hoá ngày càng giàu đẹp.

Minh Hội

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1