GMT+7
Trang chủ / Xã hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Nga Sơn: Thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 21/05/2020 15:00 (GMT+7)

- Thực hiện sáp nhập theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, thị trấn Nga Sơn (huyện Nga Sơn) hiện nay từ 3 đơn vị hành chính cấp xã gộp thành một. Địa bàn rộng, tập quán sản xuất và sinh hoạt của nhân dân có sự khác biệt..., nhiều thách thức đặt ra, song nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, địa phương này vẫn “gặt hái” được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Đó là tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền thị trấn tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu của nhiệm kỳ mới, 2020 - 2025.

 IMG_7323.JPG

Bí thư Huyện ủy Nga Sơn Mai Văn Hải (ngoài cùng bên phải) trao bức trướng cho Đảng bộ thị trấn Nga Sơn nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.

Thành tựu 5 năm

Lấy kinh tế làm trụ cột cho mọi sự phát triển, nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, thị trấn Nga Sơn ghi nhận tốc độ phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 45,3 triệu đồng/người/năm, năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/người/năm. Trong nông nghiệp, nhiều cây trồng cho giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất; tại địa phương đã có mô hình nhà kính, nhà lưới sản xuất theo hướng công nghệ cao ở tiểu khu Bách Lợi với diện tích hơn 3.500m2. Gần 30 ha đất lúa, đất màu kém hiệu quả được chuyển đổi sang sản xuất trang trại, gia trại tổng hợp mang lại giá trị kinh tế cao hơn trước. Nhờ hiệu ứng tích cực từ những chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đến hết năm 2019 riêng địa bàn thị trấn có 78 doanh nghiệp với tổng nguồn vốn đầu tư bình quân 1 doanh nghiệp là 5,2 tỷ đồng; doanh thu bình quân trên 11,6 tỷ đồng; các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động.

Xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh đạt được kết quả quan trọng; tiêu biểu như các xã Nga Hưng, Nga Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn so với nghị quyết đại hội đề ra, thị trấn Nga Sơn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Quan tâm đến xây dựng kết cấu hạ tầng, hiện nay thị trấn Nga Sơn đã khai thác nguồn thu đầu tư xây dựng mới và nâng cấp nhiều công trình trọng điểm, diện mạo thị trấn Nga Sơn trở nên khang trang, sạch đẹp. Ngoài ra, chính quyền thị trấn cũng đã chỉ đạo xây dựng nhiều công trình phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng.

Những thành tựu trong phát triển kinh tế, củng cố kết cấu hạ tầng đã tác động tích cực tới chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Trong đó phải kể đến chất lượng giáo dục tại địa phương khi các trường học đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia và liên tục được xếp trong tốp đầu của huyện, số lượng học sinh khá, giỏi, học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tăng đều qua các năm. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình có nhiều tiến bộ; số hộ giàu khá chiếm tỷ lệ 41,1%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn 1,78%, hộ cận nghèo là 7,8%.

“Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Bà Trương Thị Hoài - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Nga Sơn, cho biết: Triển khai nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thị trấn Nga Sơn đã tiến hành sáp nhập 15 thôn, tiểu khu để thành lập 7 thôn, tiểu khu; sáp nhập 3 đơn vị Nga Mỹ, Nga Hưng và thị trấn để thành lập thị trấn Nga Sơn. Địa bàn rộng, số dân đông và ít nhiều có sự khác biệt về tập quán sinh hoạt, sản xuất, song đó  cũng chính là sức mạnh hội tụ để thị trấn Nga Sơn ngày nay thực hiện nhanh, mạnh hơn những nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cả 3 đơn vị trước khi sáp nhập đều đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn văn minh đô thị.

Để 3 đơn vị nhanh chóng hợp nhất và đạt được những thành quả trên, có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ thị trấn. Sau sáp nhập đảng bộ có 26 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên là 868 đồng chí, trong đó kết nạp mới là 67 đồng chí đạt 103% so với mục tiêu đại hội. Đảng bộ thị trấn đã xây dựng, sửa đổi, ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trước và sau khi sáp nhập. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, đời sống của nhân dân; làm tốt công tác chuẩn bị và ban hành nghị quyết, kết luận để triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội; chú trọng lãnh đạo chính quyền, các ngành, đoàn thể cụ thể hoá nghị quyết, chủ trương của Đảng thành chương trình công tác, đề án, kế hoạch hỗ trợ sản xuất để tổ chức thực hiện. Bộ máy của chính quyền và các đoàn thể được sắp xếp, kiện toàn đảm bảo chất lượng và yêu cầu hoạt động.

 Khu Trung Tâm hội nghị Nga Sơn.jpg

Diện mạo thị trấn Nga Sơn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn, Bí thư Đảng bộ thị trấn Nga Sơn đánh giá: Nguyên nhân của những kết quả đạt được như trên, trước hết là nhờ vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước; quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ và nhân dân thị trấn thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Thứ hai, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của các Đảng bộ trước khi sáp nhập là nền tảng quan trọng, tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có nhiều chủ trương lãnh đạo, dự báo sát đúng tình hình, sâu sát cơ sở; sự đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; dân chủ được phát huy. Chính quyền đã chủ động cụ thể hóa thành các kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của cấp ủy. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên. Cuối cùng là nhờ vào các phương án, kế hoạch, cơ chế hỗ trợ kịp thời nhằm phát triển tất cả các lĩnh vực, củng cố các thiết chế văn hóa cơ sở và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quan tâm tháo gỡ kịp thời khó khăn cho cơ sở.

Song, hạn chế và khó khăn vẫn còn nhiều, ông Tiến cũng cho biết thêm những quyết sách mới của thị trấn Nga Sơn trong giai đoạn phát triển mới, cụ thể là nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sự cần cù, sáng tạo của người dân địa phương, thị trấn Nga Sơn sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, sớm hoàn thành các tiêu chí đơn vị kiểu mẫu.

Xuân Vũ

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
2