GMT+7
Trang chủ / Xã hội

Chuyển biến sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII

Đăng lúc: 12/01/2020 09:00 (GMT+7)

- Sau hơn 3 năm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành TW Đảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ và bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách, kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng...

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thạch Thành  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các văn bản, triển khai tổ chức thực hiện  đảm bảo đúng quy định của trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy đã xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

 Cán bộ bộ phận một cửa xã Thành Tân (Thạch Thành) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân..jpg

Cán bộ bộ phận một cửa xã Thành Tân (Thạch Thành) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trong nhiệm kỳ qua, có thể nói BTV Huyện ủy Thạch Thành đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, được một số huyện đến học tập kinh nghiệm. Ông Lê Xuân Bình - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Thành cho biết: Đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó nổi bật là vấn đề nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, nhiều vụ việc bức xúc ở cơ sở, những vụ việc có liên quan đến cán bộ, đảng viên có nguy cơ làm giảm uy tín của tổ chức đảng đã được BTV Huyện ủy chấn chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, BTV đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nêu gương cán bộ, đảng viên. Trong đó cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ lãnh đạo quản lý phải xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, xác định rõ công việc phải làm, thời gian phải hoàn thành. Ngoài ra phải tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Thực tế, có một số cán bộ, đảng viên có số phiếu không cao, đây cũng là lời cảnh báo nhưng qua đó để có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Ông Bình cũng cho biết thêm, riêng trong năm 2019, Thạch Thành đã xử lý 45 đảng viên, chủ yếu là khiển trách và cảnh cáo.

Nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng bộ xã Thành Tân của huyện Thạch Thành đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Hơn 3 năm thực hiện nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đã xác định rõ hơn nội dung công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu. Theo đó, trong công tác tiếp dân không có hành vi, thái độ hách dịch. Trong nhiều năm ở Thành Tân không có đơn thư, khiếu kiện vượt cấp. Chia sẻ của ông Nguyễn Quang Nam - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thành Tân: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ quan tâm thường xuyên, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp trong sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ. Vừa rồi, chúng tôi cũng đã xem xét kỷ luật một đảng viên. Qua đó để thấy được, nếu thực hiện nghiêm túc nghị quyết thì cái ưu, cái nhược sẽ được làm sáng rõ hơn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Cùng quan điểm với ông Nam, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Sơn, ông Lê Văn Tùng cũng cho rằng: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cái được nhất là niềm tin của nhân dân. Đồng thời thấy rõ được vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của Đảng viên trong thực hiện các phong trào của nhân dân ở thôn, làng, từ đó nêu cao vai trò tiên phong của Đảng viên.

Thực tế, ở Hoàng Sơn, thông qua công tác kiểm điểm, phê bình, đánh giá, trong hơn 3 năm thực hiện nghị quyết đã xử lý 4 trường hợp đảng viên vi phạm và khai trừ khỏi Đảng 2 trường hợp. Cũng theo ông Tùng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đối với Hoàng Sơn dù đã có chuyển biến nhưng vẫn còn một số hạn chế đó là việc kết nạp đảng viên để có chất lượng đang còn nan giải. Hàng năm, mỗi chi bộ kết nạp 1 đảng viên nhưng không đạt được. Bên cạnh đó, một số chi bộ già hóa đảng viên nên việc truyền tải nội dung nghị quyết do đó cũng kém... “Đảng bộ xác định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc lâu dài, xuyên suốt. Do đó, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai gắn với các nội dung liên quan vào các kỳ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình...”, ông Tùng cho biết.

Thiện Nhân

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1