GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

5 xã được đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 04/12/2019 10:00 (GMT+7)

- Chiều 27/11, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 cho 5 xã gồm: Phú Lộc (Hậu Lộc); Trường Sơn (Nông Cống); Định Tân (Yên Định); Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc) và Yên Lễ (Như Xuân).

Đây là 5 xã đầu tiên của tỉnh báo cáo hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao và đề nghị tỉnh xét, công nhận năm 2019. Qua đánh giá, cả 5 xã đều đã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM gắn với thực hiện 15 tiêu chí NTM nâng cao. Trong đó, chỉ tiêu thu nhập, hộ nghèo, nước sạch, lao động qua đào tạo đều tăng cao gấp 2 lần trở lên; cơ sở hạ tầng đáp ứng khá tốt yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Các xã cũng đều xây dựng được các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao, kinh tế vườn hộ, các tuyến đường hoa, đường điện sáng... Thu nhập bình quân đầu người 5 xã năm 2019 ước đạt 45,7 triệu đồng, gấp 1,9 lần so với thời điểm được công nhận đạt chuẩn NTM; tiêu chí hộ nghèo giảm còn 1,2%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,6%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 68,4% và không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn thẩm định đã đóng góp ý kiến, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các địa phương và đề xuất một số nội dung để 5 xã bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xã NTM nâng cao.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, báo cáo các ngành phụ trách tiêu chí, Đoàn thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất trình Hội đồng thẩm định NTM tỉnh xét 5 xã trên đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

Hạ Lan

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1