GMT+7
Trang chủ / Văn hóa

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Đăng lúc: 03/01/2019 10:13 (GMT+7)

- Chiều 2/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, nghệ thuật năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 IMG_7856.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo đó, năm 2018 Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm tích cực và chủ động hơn trong công tác tham mưu cho các cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, ở địa phương, đơn vị. Trong đó, một số nội dung hoạt động có sự chuyển biến tích cực, nổi bật là công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào văn nghệ quần chúng,... Các hoạt động văn hóa, văn nghệ bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam và sắc thái xứ Thanh; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, văn hóa, giữ vững QP-AN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác văn hóa, nghệ thuật của tỉnh năm 2018. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục; đồng chí mong muốn các huyện, các ngành, đoàn thể cần phải chủ động hơn trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và việc cụ thể hóa một số chương trình về phát triển văn hóa, văn nghệ; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các tác phẩm văn học, nghệ thuật có tầm ảnh hưởng lớn trong đời sống xã hội; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, nâng cao vị thế và hình ảnh đất và người xứ Thanh...

C.Q

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1