GMT+7
Trang chủ / Văn hóa

Sưu tầm tư liệu và tổ chức Hội thảo khoa học Lễ tế Đàn Nam Giao - Thành Nhà Hồ

Đăng lúc: 25/07/2017 22:23 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Đăng Quyền đã đồng ý chủ trương nghiên cứu, sưu tầm tư liệu và tổ chức Hội thảo khoa học Lễ tế Đàn Nam Giao - Thành Nhà Hồ.

Theo đó, tại văn bản số 8347, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở VH,TT&DL chủ trì, phối hợp, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong và ngoài tỉnh, lập kế hoạch cụ thể tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tư liệu; khi có đủ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và các điều kiện theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tổ chức Hội thảo khoa học Lễ tế Đàn Nam Giao - Thành Nhà Hồ.

1.JPG 
Di tích Đàn tế Nam Giao.

Di tích Đàn tế Nam Giao nằm trong quần thể Di sản Thế giới Thành nhà Hồ. Theo các sử liệu cũ, Đàn tế được xây dựng và hoàn thành vào tháng 8/1402. Lễ tế Nam giao đầu tiên của Vương triều Hồ được tổ chức cùng năm, với mục đích tế trời ở vùng phía nam kinh thành, cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an hoặc vào những dịp đại xá thiên hạ.

Việc khôi phục, tái hiện lại nghi lễ tế Đàn Nam giao nằm trong công tác bảo tồn và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, khơi dậy nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.

P.V

1