GMT+7
Trang chủ / Văn hóa

Ngành VH,TT&DL: Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra

Đăng lúc: 26/01/2020 08:00 (GMT+7)

- Mùa xuân, mùa đất trời giao hòa, mùa của cây lá đâm chồi nảy lộc, đem đến những ước mơ và hy vọng. Phấn khởi, vui mừng vì một năm trôi qua gia đình yên ấm, quê hương thay da đổi thịt, đất nước tiến lên trên con đường hội nhập và rạo rực chờ đợi về một năm mới với những thách thức, vận hội. Nhìn lại thành quả đạt được trong năm Kỷ Hợi 2019, trong bức tranh rực rỡ về những thành tựu đạt được trong năm qua của tỉnh, tự hào và phấn khởi bởi có sự đóng góp một phần của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (VH,TT&DL), để tiếp thêm động lực cho mỗi cán bộ, viên chức, người lao động - những người đang ngày đêm hoạt động trong lĩnh vực VH,TT&DL tỉnh nhà có thêm quyết tâm mới, khí thế mới bước vào xuân mới và kỳ vọng những thành công trong năm mới Canh Tý 2020.

 Đồng chí Phạm Duy Phương - Giám đốc Sở VH, TT&DL tặng Bằng khen của Bộ VH, TT&DL cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.jpg

Đồng chí Phạm Duy Phương - Giám đốc Sở VH, TT&DL tặng Bằng khen của Bộ VH, TT&DL cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. (Ảnh: Thu Thủy)

Đoàn kết, sáng tạo và phát triển

Nhìn lại năm 2019, đây là năm có vị trí đặc biệt quan trọng, là năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch Nhà nước 5 năm (2016 - 2020). Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, sự hướng dẫn của Bộ VH,TT&DL với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”; tập thể lãnh đạo sở và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao động toàn ngành từ tỉnh đến cơ sở đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả nổi bật. Tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, có chất lượng, nhất là các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước như tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)....  đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Năm 2019, sự kiện 990 năm Thanh Hóa (1029 - 2019) được xem là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong giới thiệu, quảng bá về miền đất lịch sử, con người Thanh Hóa trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Thành công của Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa có một phần đóng góp không nhỏ của ngành VH,TT&DL tỉnh nhà. Trong đó tại lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật với chủ đề  “Tỏa sáng cùng non sông đất nước” đã huy động một lực lượng nghệ sĩ, diễn viên hùng hậu hơn 500 người, với nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nhiều lĩnh vực tham gia biểu diễn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và bạn bè trong nước, quốc tế.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì ngành chú trọng tham mưu cho UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực VH,TT,DL và gia đình. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành 107 văn bản về VH,TT,DL và gia đình. Triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đề án đã được phê duyệt; ban hành gần 4.000 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, triển khai nhiệm vụ chuyên môn đối với cơ sở, tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về VH,TT,DL và gia đình. Triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KHNN năm 2019; hoàn thành các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đạt tỷ lệ 99,5%.

Song song với công tác quản lý Nhà nước, ngành đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Lĩnh vực văn hóa, ngành đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Ngành đã tham mưu trình Bộ VH,TT&DL quyết định và cấp Bằng xếp hạng di tích Quốc gia hang Co Phương, huyện Quan Hóa; đề nghị UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt các nội dung như trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành; trình Bộ VH,TT&DL thẩm định Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2); hoàn thành dự án Tu sửa cấp thiết mái vòm và bảo tồn cổng thành phía Nam, di sản Thành Nhà Hồ từ Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ quán Hoa Kỳ…Thực hiện việc lập bản đồ khoanh vùng, cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích thuộc các huyện: Đông Sơn, Nông Cống, Triệu Sơn; hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Sầm Sơn; hoàn thành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020...

Trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, ngành đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 30 năm phong trào xây dựng làng, bản, tổ dân phố văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn (1989 - 2019) và trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai; hướng dẫn, rà soát nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố sau sáp nhập và tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách đối với nhà văn hóa thôn sau sáp nhập; hướng dẫn, rà soát đánh giá kết quả triển khai thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg. Tham mưu trình UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2014 - 2018 cho 125 tập thể trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện tốt tại các địa phương; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tiếp tục đạt được nhiều thành công, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến với quảng đại quần chúng nhân dân. Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp dàn dựng, khôi phục nhiều vở diễn, chương trình, phục vụ nhiệm vụ chính trị, lễ hội, sự kiện, nhân dân trong, ngoài tỉnh. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức các đợt phim, tuần phim tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước và của tỉnh, với 1.507 buổi chiếu phim, phục vụ 694.000 lượt người xem, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là nhân dân các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển.

Hoạt động thư viện, bảo tàng, báo chí, nghiên cứu biên soạn lịch sử, bảo vệ  bản quyền tác giả và các quyền liên quan, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, tiếp tục được chú trọng, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, sáng tạo của nhân dân, tô thắm, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp thêm tư liệu lịch sử quý giá về đất và người xứ Thanh.

Trong lĩnh vực thể dục, thể thao, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tổ chức thành công 14 giải thi đấu thể thao và sự kiện TDTT quần chúng cấp tỉnh; 150 giải thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố và 1.100 giải thể thao cấp xã, phường.  Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo và phát triển bóng đá Thanh Hóa năm 2019 - 2020. Tính đến ngày 31/12/2019, VĐV các môn đã thi đấu 112 giải đạt 533 huy chương các loại (trong đó 155 HCV, 169 HCB, 209 HCĐ) vượt chỉ tiêu KH 52% (533/350) huy chương; Đội tuyển U15 giành HCB Giải bóng đá U15 toàn quốc; Đội U17 giành chức vô địch Giải bóng đá U17 toàn quốc; các VĐV Thanh Hóa đã đóng góp 6 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Lĩnh vực du lịch gặt hái được nhiều thành công. Năm 2019, du lịch Thanh Hóa đón được 9.655.000 lượt khách, phục vụ 17.905.000 ngày khách; tổng thu du lịch ước đạt 14.526 tỷ đồng. Ngành đã tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng 2025 của Chính phủ; Kế hoạch triển khai Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của Chính phủ; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Lễ công bố tour du lịch Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) - Viêng Xay (Hủa Phăn, Lào). Công tác quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về du lịch được thực hiện nghiêm túc; công tác quảng bá, xúc tiến, hợp tác liên kết phát triển du lịch tiếp tục được chú trọng và triển khai có hiệu quả đã tác động tích cực tới sự phát triển du lịch góp phần đưa hình ảnh du lịch Thanh Hóa đến gần hơn với khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo điều kiện kết nối tour, tuyến, thu hút khách du lịch. Việc công nhận 50 khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh làm căn cứ ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cơ sở tại các khu, điểm du lịch; nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến du lịch của tỉnh Thanh Hóa.

Lĩnh vực gia đình đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/01/2019 về việc đẩy mạnh công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu về văn hóa ứng xử trong gia đình nhân Ngày gia đình Việt Nam (28/6) trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình một cách hiệu quả. Hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tại các địa phương trong tỉnh có nhiều chuyển biến đáng kể đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

 Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa Trần Đàm.jpg

Thành công của Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa có một phần đóng góp không nhỏ của ngành VH,TT&DL. (Ảnh: Trần Đàm)

Ngành tiếp tục tuyên truyền thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hoá, vận động kêu gọi nhân dân, các tổ chức và cá nhân đóng góp tiền của để xây dựng nhà văn hóa làng, thôn, xã, các CLB, khu vui chơi TDTT; đầu tư, trùng tu, tôn tạo di tích; tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng… với số tiền khoảng trên 80 tỷ đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp, cải cách hành chính hoạt động hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm được tăng cường góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về VH,TT&DL và gia đình.

Có thể khẳng định, năm 2019, ngành VH,TT&DL tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, đề án, dự án lĩnh vực ngành quản lý. Có được những hoạt động chất lượng, hiệu quả nêu trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các ban, sở, ngành, các địa phương trong tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao vai trò người đứng đầu và sự đồng thuận của CBCC,VC, người lao động toàn ngành.

Bứt phá để tăng tốc, về đích

Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa. Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển VH,TT, DL và gia đình đã được xác định tại các nghị quyết của Đảng; hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Sáng tạo, bứt phá để tăng tốc”, toàn ngành VH,TT&DL quyết tâm đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sáng tạo huy động nguồn lực xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ VH,TT&DL giao. Để đạt được những mục tiêu trên, ngành VH,TT&DL Thanh Hóa tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, đối với lĩnh vực văn hóa - gia đình. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong các hoạt động văn hóa, tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và văn hóa dân tộc, dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào TDĐKXDĐSVH. Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Nhân rộng và duy trì hoạt động hiệu quả các CLB gia đình bền vững, mô hình PCBLGĐ tại cơ sở; xây dựng mô hình điểm về xây dựng “Gia đình văn hóa”.

Thứ hai, đối với lĩnh vực thể dục thể thao. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh về TDTT đến năm 2020 gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phát triển TDTT cho mọi người và thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp; chú trọng phát triển TDTT cơ sở, nhân rộng các mô hình gia đình thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Việt Nam. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển TDTT tỉnh Thanh Hóa trở thành trung tâm mạnh hàng đầu của cả nước vào năm 2020, định hướng đến năm 2025. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, thiết chế văn hóa - TDTT xã, phường, thị trấn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, đối với lĩnh vực du lịch. Tham mưu ưu tiên bố trí và huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...; tăng cường công tác kiểm tra quá trình lập và triển khai thực hiện các quy hoạch ngành/lĩnh vực, các dự án đầu tư phát triển tại các khu - điểm du lịch; đồng hành chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kinh doanh du lịch tạo sản phẩm du lịch mới, thu hút khách du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch thông qua việc tham mưu triển khai đạt hiệu quả các đề án; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng, phát triển các tuyến du lịch đường sông, đường biển, phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai phát triển loại hình du lịch nông nghiệp trên cơ sở chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chú trọng đào tạo và bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra tại Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời tập trung xây dựng chương trình phát triển Du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ tư, về bộ máy quản lý nhà nước và cải cách hành chính. Tiếp tục kiện toàn các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành; triển khai đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của ngành; thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực chuyên ngành VH,TT&DL trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, tạo môi trường ổn định và phát triển.

Thứ năm, về cơ chế, chính sách và giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư. Tiến hành rà soát lại cơ chế, chính sách ngành VH,TT&DL; chú trọng công tác đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa - thể thao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kịp thời và thanh quyết toán các dự án, công trình. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho văn hóa, thể thao; tăng cường công tác phối hợp liên ngành, tạo sự gắn kết trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý Nhà nước về VH,TT&DL.

Thời khắc tết đến, xuân về đang cận kề, cùng chung niềm vui của cả nước mừng Đảng, mừng Xuân, nhân dịp năm mới Canh Tý 2020 và đón tết cổ truyền dân tộc, tôi xin trân trọng gửi đến toàn thể CB,CCVC,NLĐ hoạt động trong ngành VH,TT&DL cùng cán bộ, nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Với sự nỗ lực quyết tâm trên, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, tôi tin tưởng rằng sự nghiệp VH,TT,DL và gia đình tỉnh Thanh Hóa sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong năm 2020.

Phạm Duy Phương

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1