GMT+7
Trang chủ / Trong nước

Triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 05/12/2019 11:00 (GMT+7)

- Chiều 2/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) tháng 11/2019.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Hội nghị đã được nghe quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Theo đó, Quy định gồm 4 phần, 15 điều, được thiết kế chặt chẽ nhằm xây dựng cơ sở pháp lý để cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền trong công tác cán bộ, các hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11/2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện tháng 11 và 11 tháng năm 2019 của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII. Triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2019. Tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205 của Bộ Chính trị. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục xây dựng chế độ, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ...

Đ.T

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1