GMT+7
Trang chủ / Trong nước

Công bố 04 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đăng lúc: 28/03/2019 10:30 (GMT+7)

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký văn bản công bố 04 Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

 Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.jpg

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn)

Cụ thể, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Theo đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy định tại Nghị quyết này bao gồm các trường hợp thành lập, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện), xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (sau đây gọi là Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13).

Khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều này để giảm số lượng đơn vị hành chính. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2019.

Nghị quyết số 655/NQ/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trên cơ sở toàn bộ 40,72 km2 diện tích tự nhiên và 11.142 người của xã Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019.

Tại Nghị quyết số 656/NQ/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào quyết nghị: Thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ 79,36 km2 diện tích tự nhiên và 158.673 người của huyện Mỹ Hào. Thành lập 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào bao gồm: phường Bạch Sam, phường Bần Yên Nhân, phường Dị Sử, phường Minh Đức, phường Nhân Hòa, phường Phan Đình Phùng, phường Phùng Chí Kiên.

Cũng tại Nghị quyết số 656/NQ/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị thành lập Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Mỹ Hào và Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Hào.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019.

Tại Nghị quyết số 658/NQ-UBTVQH14 về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng 335.018.000.000 đồng (ba trăm ba mươi lăm tỷ, không trăm mười tám triệu đồng), tăng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 335.018.000.000 đồng, trong đó vốn trong nước là 272.223.000.000 đồng, vốn nước ngoài là 5.000.000.000 đồng và vốn dự phòng 10% là 57.795.000.000 đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trong giai đoạn 2018-2020.

Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Bộ Xây dựng là 59.000.000.000 đồng (năm mươi chín tỷ đồng), tăng kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 59.000.000.000 đồng, trong đó vốn trong nước là 54.000.000.000 đồng và vốn nước ngoài là 5.000.000.000 đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/3/2019.

Theo dangcongsan.vn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1