GMT+7
Trang chủ / Thông tin doanh nghiệp

THÔNG BÁO Tuyển dụng giáo viên mầm non đợt 1 năm 2019

Đăng lúc: 16/10/2019 14:13 (GMT+7)

- UBND huyện Hà Trung thông báo nội dung tuyển dụng giáo viên mầm non đợt 1 năm 2019 như sau:

 1. Số lượng cần tuyển dụng: 36 giáo viên mầm non.

2. Đối tượng đăng ký dự tuyển đợt 1: Các trường hợp đã được Chủ tịch UBND huyện Hà Trung ký hợp đồng lao động trước ngày 27/7/2015 theo Công văn số 12067/UBND-THKH ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non huyện Hà Trung quy định:Ưu tiên xét trước các trường hợp đã được Chủ tịch UBND huyện Hà Trung ký hợp đồng lao động trước ngày 27/7/2015,  có năng lực, trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm giáo viên mầm non cần tuyển dụng và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy. Nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển các trường hợp còn lại theo kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng được giao”.

Sau khi kết thúc tuyển dụng đợt 1 nếu còn chỉ tiêu UBND huyện Hà Trung sẽ có Thông báo tuyển dụng bổ sung đợt 2 năm 2019 đối với các trường hợp còn lại.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

+ Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy.

- Những người sau đây không được đăng ký dự xét hợp đồng lao động:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Trình độ chuyên môn

Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non, cao đẳng sư phạm mầm non, đại học sư phạm mầm non.

4. Phương thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm (được đăng tải trên cổng thông tin điện từ huyện Hà Trung) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu chính, kèm theo lệ phí 500.000đ (theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tối đa là 30 ngày kể từ ngày 14/10/2019 (trường hợp số hợp đồng lao động với Chủ tịch UBND huyện Hà Trung trước ngày 27/7/2015 đã nộp đủ Phiếu đăng ký dự tuyển thì kết thúc thời hạn thu Phiếu dự tuyển).

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

- Địa điểm thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND& UBND huyện Hà Trung. Địa chỉ: đường Hòa Bình, tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà trung, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 02373.620.396

 5. Cách thức tuyển dụng: Thực hiện theo Phương án số 2355/PA-UBND ngày 09/10/2019 của UBND huyện Hà Trung về việc tuyển dụng giáo viên mầm non đợt 1 năm 2019.

                                                          KT. CHỦ TỊCH

                                                       PHÓ CHỦ TỊCH

         

                                                                                                   Đã ký

              Nguyễn Xuân Dũng


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1