GMT+7
Trang chủ / Thông tin doanh nghiệp

Công ty Điện lực Thanh Hóa tháo gỡ khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ

Đăng lúc: 22/10/2019 16:00 (GMT+7)

- Công ty Điện lực Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

 điện lực.JPG

Trong 9 tháng năm 2019, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tranh thủ thời cơ thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, chủ động thực hiện các giải pháp điều hành linh hoạt, phù hợp, huy động mọi nguồn lực để triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, điện thương phẩm đạt 3.555,653 tr.kWh tăng trưởng 10,77% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 72,59% kế hoạch cả năm 2019. Lũy kế 9 tháng đầu năm tỷ lệ tổn thất điện năng toàn công ty thực hiện là 7,12%; thay định kỳ 90.133 công tơ 1 pha, đạt 89,30% so KH giao; 13.558 công tơ 3 pha đạt 76,13% so KH giao.

Đến hết tháng 9/2019, trên địa bàn công ty quản lý có 573/573 xã; 34/34 phường; 28/28 thị trấn có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100%, với tổng số 948.085/945.477 hộ có điện lưới quốc gia đạt 99,33%; số hộ nông thôn có điện lưới quốc gia: 807.680/814.072 hộ, đạt 99,21%. Toàn tỉnh có 442/579 xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Bên cạnh đó, công ty tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, đẩy mạnh nâng cao các hoạt động dịch vụ khách hàng; công tác kỹ thuật, đầu tư xây dựng, chỉnh trang lưới điện, kiểm tra giám sát, an toàn phòng chống cháy nổ và các mặt công tác khác luôn được quan tâm chú trọng...

Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã có tham luận, trao đổi về các vấn đề: Tình hình sự cố lưới điện; kết quả thực hiện độ tin cậy cung cấp điện; Công tác cập nhật dữ liệu lên chương trình OMS; Công tác sửa chữa lớn lưới điện; công tác quản lý vận hành nhằm giảm sự cố trên lưới 110kv; tồn tại trong công tác kiểm tra sử dụng điện và dịch vụ khách hàng; hiện trạng công tác thu tiền điện không dùng tiền mặt...

Kết luận hội nghị ông Hoàng Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa mong muốn tập thể lãnh đạo CBCNV-NLĐ trong toàn đơn vị phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời tìm rõ những nguyên nhân, đề ra giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo khắc phục tối đa những mặt còn hạn chế, thiếu sót. Tiếp tục giữ vững đoàn kết, chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra trong cả năm 2019.

Hùng Mạnh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1