GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Ý kiến - Tấm lòng

Đăng lúc: 03/02/2019 10:00 (GMT+7)

- Năm 2018, Thanh Hóa đã có sự phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực mà từ trước đến nay chưa bao giờ đạt được. Đáng chú ý là tỉnh đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua và có mức tăng trưởng cao xếp hàng đầu cả nước; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào vận hành thương mại; Cải cách hành chính gắn với tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế có chuyển biến tích cực... Nhân đón Xuân Kỷ Hợi, mời độc giả cùng Báo VH&ĐS nghe những chia sẻ, nhìn nhận về thành tựu và những ý kiến đóng góp, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và nhà đầu tư.

Tổ chức nhiều buổi nói chuyện về Danh xưng Thanh Hóa

(Đồng chí Đỗ Hữu Thích - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa)

 Đỗ Hữu Thích.jpg

Để văn hóa thực sự là nguồn lực nội sinh phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc vững chắc, là một trong những thế mạnh của tỉnh, trong thời gian tới Thanh Hóa cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” mà cụ thể là chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 33. Ngành VH,TT&DL phải chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện chương trình này. Bên cạnh đó phải tuyên truyền và tổ chức thực hiện kết quả đề tài “Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong các cấp, các ngành, trong mọi tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu được những nét đẹp của người Thanh Hóa cần phát huy và những tật xấu cần loại bỏ trong đời sống hiện tại.

Năm 2019 tỉnh tổ chức Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, ngoài việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động cuộc thi Tìm hiểu về Danh xưng Thanh Hóa trong các tầng lớp nhân dân, cần phải tổ chức các buổi nói chuyện về xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa để mọi người, nhất là lớp trẻ hiểu được lịch sử, văn hóa của quê hương, để tự hào, phát huy.

Tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa đặc biệt là lớp trẻ. Ngoài những giờ giảng lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng bộ trong các trường học cần tăng cường giáo dục trực quan bằng các buổi tham quan Bảo tàng tỉnh và các di tích lịch sử và cách mạng. Vì vậy tỉnh cần đầu tư nâng cấp Bảo tàng tỉnh và các di tích lịch sử, cách mạng. Đối với các di tích lịch sử và cách mạng, căn cứ vào nguồn lực đầu tư có trọng điểm; đầu tư cho di tích cần phải đảm bảo được hai yêu cầu vừa có ý nghĩa về giáo dục truyền thống, vừa thu hút được đông đảo khách đến tham quan, nghiên cứu. Thực ra hai yêu cầu này là một, vì khách đến tham quan nghiên cứu càng đông thì việc giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử càng lan tỏa rộng. Việc đầu tư cho các di tích nào nên thực hiện xã hội hóa, di tích nào Nhà nước phải đầu tư. Theo tôi các di tích thuộc tín ngưỡng tâm linh nên thực hiện xã hội hóa có sự quản lý của Nhà nước; các di tích lịch sử thực hiện Nhà nước và nhân dân cùng đầu tư; đối với các di tích cách mạng Nhà nước đầu tư xây dựng tôn tạo là chủ yếu...

Sắp xếp lại bộ máy, đánh giá, bố trí cán bộ là khâu then chốt

(Đồng chí Phạm Bá Dung - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa)

 Phạm Bá Dung.jpg

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đứng trước yêu cầu của sự phát triển công nghiệp và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác xây dựng Đảng ở cả nước nói chung và ở Thanh Hóa cũng bộc lộ những khuyết điểm, hạn chế, cản trở sự phát triển. Để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững về phát triển KT-XH tỉnh nhà, theo suy nghĩ cá nhân tôi, công tác xây dựng Đảng cần tập trung giải quyết một số vấn đề:

Một là, phải tập trung quy hoạch và định hướng phát triển KT-XH từng vùng miền trong tỉnh gắn với quy hoạch phát triển của cả nước. Từng bước khắc phục tình trạng phân tán, nhỏ lẻ, tự phát, hướng tới phát triển tập trung quy mô lớn, cơ giới hoá, tự động hoá, phát triển bền vững theo chuỗi giá trị từ sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm chất lượng và có sự cạnh tranh cao.

Hai là, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, xem xét, đánh giá, bố trí cán bộ. Đây là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tổ chức bộ máy của chúng ta hiện nay khi một lĩnh vực nhưng có nhiều cơ quan, tổ chức có liên quan phụ trách, nhiệm vụ, chức năng lại chưa rõ ràng, chồng chéo, không có ai chịu trách nhiệm chính đối với một số vấn đề nảy sinh... Trong công tác bố trí cán bộ, tinh giản biên chế thì trước hết phải xác định tiêu chuẩn cán bộ của thời kỳ mới, của cuộc cách mạng 4.0, cán bộ phải có trình độ, năng lực và có sức sáng tạo, đổi mới. Một bộ phận, một vài người có thể thay thế cho nhiều người, nhiều cơ quan. Hướng là phải đào tạo, bố trí cán bộ theo kiểu chuyên gia, trực tuyến; thủ trưởng trực tiếp đến chuyên gia giỏi, không có bộ máy trung gian. Làm được như vậy sẽ tinh giảm được bộ máy, cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn tinh gọn, có hiệu lực.

Ba là, đối với việc kiểm tra, tổ chức, thực hiện. Lâu nay việc kiểm tra, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết chính sách còn nhiều hạn chế. Sắp tới cần tăng cường công tác kiểm tra thực hiện của cấp ủy, tổ chức Đảng để uốn nắn những sai lệch, bổ sung chính sách cho sát, phát hiện mô hình mới, phát hiện người sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, loại những người yếu kém về năng lực, đạo đức lối sống thoái hoá biến chất khỏi bộ máy để chúng ta có tổ chức gọn, cán bộ giỏi, là cơ sở để tổ chức thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thanh Hoá nhanh, bền vững...

Cần có chính sách đầu tư thỏa đáng cho nông nghiệp, nông thôn

(Đồng chí Nguyễn Văn Thát - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

 Nguyễn Văn Thát.jpg

Những năm gần đây, nhất là từ năm 2016 đến nay, nông nghiệp Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ, đúng hướng theo chương trình chuyển đổi kinh tế nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Qua đó, góp phần làm thay đổi đời sống, thu nhập của người dân nông nghiệp, nông thôn.

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp theo hướng công nghệ cao thì khó khăn, thách thức còn rất lớn. Bởi, quy mô sản xuất nông nghiệp phổ biến vẫn là phân tán, nhỏ lẻ theo kinh tế hộ nên ngoài khó khăn trong việc đưa cơ giới hóa cũng như áp dụng công nghệ, kỹ thuật cao thì sản xuất còn tách rời các công đoạn, đặc biệt là khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nên giá cả bấp bênh, hiệu quả rất thấp. Trong khí đó đầu tư cho nông nghiệp còn nhỏ bé, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp rất ít và chưa có doanh nghiệp lớn. Mô hình các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tuy đã ra đời từ rất lâu và được phủ khắp, nhưng hệ thống này đều có năng lực kinh doanh dịch vụ thấp kém, chưa trở thành là doanh nghiệp liên kết thành chuỗi sản xuất đến thị trường. Chế biến nông sản còn quá nhỏ và thủ công là phổ biến. Việc áp dụng khoa học công nghệ cao còn nhiều khó khăn... Vì vậy, năng suất, thu nhập của người nông dân so với mặt bằng chung của xã hội không cao.

Muốn đưa nông nghiệp phát triển theo yêu cầu công nghiệp hóa cần có giải pháp, đó là:

Nhanh chóng tích tụ đất đai, nâng quy mô sản xuất, tăng diện tích canh tác cho chủ đầu tư; bỏ mức hạn điền.

Khuyến khích các nhà đầu tư mở mang doanh nghiệp nông nghiệp; có chính sách khuyến khích HTX nông nghiệp làm cơ sở liên kết sản xuất- thị trường, giảm hẳn hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, diện tích ít.

Ứng dụng mạnh mẽ cơ giới hóa, khoa học công nghệ cao. Tích cực đưa các loại giống có hiệu quả giá trị kinh tế cao vào sản xuất; quy trình canh tác với thủy lợi hóa thuận lợi, hiện đại. Sản xuất sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản tập trung quy mô lớn theo yêu cầu của thị trường.

Đẩy mạnh việc đào tạo nghề, nâng cao trình độ sản xuất và quản lý sản xuất nông nghiệp cho người lao động.

Cần có chính sách tín dụng thuận lợi, tỷ suất lãi suất phù hợp khuyến khích nhà đầu tư và nông dân đầu tư vào nông nghiệp kinh doanh có lãi.

Cần nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên Khuyến học

(Đồng chí Vương Văn Việt - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

 Vương Văn Việt.jpg

Để công tác khuyến học ngày càng hiệu quả hơn, theo tôi thời gian tới cần tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TU ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm phát triển Hội khuyến học ở tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị vũ trang và triển khai xây dựng xã hội học tập trong khu vực cơ quan, doanh nghiệp, phấn đấu cơ bản thành lập xong các tổ chức Hội ở khối cơ quan và phần lớn khối doanh nghiệp. Phát triển mạnh hội viên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị vũ trang đến từng hộ gia đình hội viên là đảng viên, là cựu giáo chức. Gắn kết phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong từng ngành, từng lĩnh vực ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các hội khuyến học cơ sở tiếp tục phối hợp với các nhà trường và các chi hội nắm chắc danh sách học sinh thuộc các gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và học sinh tàn tật... để có giải pháp giúp đỡ kịp thời. Nếu không đủ khả năng giải quyết thì báo cáo Hội cấp trên hỗ trợ, nhất thiết không được bỏ sót và không để học sinh phải bỏ học vì gia đình nghèo hoặc khó khăn về kinh tế. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị thông qua việc tổ chức xây dựng đồng bộ các mô hình học tập trên địa bàn xã, phường, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Đề tài khoa học “Nghiên cứu, xây dựng mô hình huyện, thị, thành phố học tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2021”. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa việc xây dựng quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh các phong trào thi đua ở tất cả các cấp hội, cụm thi đua, các cán bộ, hội viên. Đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là việc xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc học tập của người lớn, kiểm tra công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên...

Thu hút nhiều nguồn vốn FDI để bứt phá về kinh tế

(Đồng chí Hoàng Văn Thịnh - nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Hóa, nguyên Phó Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng)

 Hoàng Văn Thịnh.jpg

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII diễn ra tháng 12/2018 đã khẳng định: KT-XH của tỉnh Thanh Hóa phát triển khá toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu KT-XH đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, các khu công nghiệp (KCN) phát triển tốt. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - một công trình công nghiệp quan trọng có quy mô lớn bằng nguồn vốn FDI đi vào sản xuất, bước đầu đóng góp tỷ trọng lớn thu ngân sách của tỉnh năm 2018, là một minh chứng rõ ràng. Và nhiều công trình, nhiều dự án quan trọng ở các lĩnh vực khác như nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, giao thông - vận tải... đã và đang phát huy hiệu quả.

Song, để tỉnh Thanh Hóa có sự phát triển mạnh mẽ, đạt được các mục tiêu KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, Thanh Hóa cần có giải pháp đồng bộ, tổ chức chỉ đạo quyết liệt hơn nữa.

Trong các giải pháp cần thực hiện, giải pháp thu hút đầu tư bằng nguồn vốn FDI có tính quyết định quan trọng. Vì FDI là nguồn vốn đủ mạnh để thực hiện những dự án quy mô lớn. FDI là điều kiện thuận lợi để tiếp cận được những công nghệ mới, những kỹ thuật tiên tiến trong thời đại công nghiệp 4.0. Nguồn vốn FDI không chỉ tạo sự bứt phá, đáp ứng mục tiêu ban đầu mà là cơ sở quan trọng cho sự phát triển bền vững, tạo cho sản phẩm của tỉnh tốt, đẹp, hạ giá thành, cạnh tranh được với sự tiến bộ ngày càng nhanh công nghệ sản xuất tiên tiến của thế giới.

Để thu hút FDI, trước hết phải có chủ trương và sự chuẩn bị chủ động của cấp ủy, chính quyền tỉnh về ý tưởng, về quy hoạch, tiếp đến quan hệ tìm hiểu, nắm bắt tình hình xu thế của thế giới, chọn được đối tác, tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, các ngành, các bộ... Sau đó, cần tuyên truyền để cán bộ, nhân dân hiểu được. Cán bộ hiểu để tăng cường trách nhiệm, say sưa với công việc. Nhân dân hiểu để có sự đồng thuận, giúp việc giải phóng mặt bằng được thuận lợi, nhanh chóng.

Bài học và cũng là kinh nghiệm từ Khu kinh tế Nghi Sơn, biết bao khó khăn, vất vả của cán bộ, nhân dân từ xã, huyện, tỉnh để có một vùng đất rộng lớn cho xây dựng các nhà máy mà biểu tượng tập trung là Nhà máy Lọc hóa dầu bằng nguồn vốn FDI, chúng ta có sự quyết tâm là thành công.

Môi trường đầu tư của Thanh Hóa rất tuyệt vời

(Ông Shintaro Ishida - Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn)

 Shintaro Ishida.jpg

Từ khi thành lập, đi vào hoạt động đến nay, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã có những đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam thông qua việc sử dụng một lượng hàng hóa và dịch vụ có giá trị hơn 2 tỷ USD. Trong giai đoạn xây dựng, đã có hơn 30 nghìn người đã tham gia xây dựng công trình và trong giai đoạn vận hành NSRP sẽ sử dụng hơn 1.000 lao động gồm các vị trí về kỹ thuật, quản lý và hầu hết trong số lao động này đều là người Việt Nam.

Trong suốt quá trình thực hiện Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan địa phương.

Tôi tin là nếu không có sự hỗ trợ của UBND tỉnh Thanh Hóa thì dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ không đạt được những kết quả như ngày hôm nay.

Môi trường đầu tư ở Thanh Hóa phải nói là rất tuyệt vời. Tôi xin được cảm ơn người dân Thanh Hóa, sự hỗ trợ nhiệt tình của UBND tỉnh Thanh Hóa, không những về cơ sở vật chất mà còn nhiều điều kiện khác để chúng tôi hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành thương mại, đưa sản phẩm ra thị trường.

Tôi đã đến Thanh Hóa làm việc được gần 4 năm nay, có nhiều kỷ niệm đẹp ở mảnh đất tuyệt vời này. Tôi đã được chứng kiến và nói chuyện với những người lao động địa phương. Họ là những con người rất tuyệt vời, trung thực, cần cù và rất thân thiện. Đó là ấn tượng lớn nhất đối với tôi. Khí hậu ở đây rất tốt, trong lành hơn ở nhiều nơi khác. Tôi yêu thích mảnh đất và con người nơi đây.

Sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan chức năng và sự trung thực, chăm chỉ, thân thiện của người dân địa phương đã tạo động lực để chúng tôi nỗ lực làm việc. Sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã ra đời, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và yêu cầu nghiêm ngặt của quốc tế, đảm bảo xuất khẩu. Đó là một thành công lớn. Và tôi tin rằng, Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Thanh Hóa và Việt Nam.

Nhóm P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1