GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Tổng kết công tác truyền thông Lễ hội 110 năm Du lịch Sầm Sơn và Hội nghị xúc tiến đầu tư

Đăng lúc: 26/05/2017 18:32 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Sáng 26/5, Tiểu ban Truyền thông Lễ hội 110 năm Du lịch Sầm Sơn và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017 đã tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sự kiện 110 năm Du lịch Sầm Sơn (1907 - 2017 và Hội nghị xúc tiến đầu tư Thanh Hóa diễn ra trong tháng 4 và tháng 5/2017 là các sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển KT-XH tỉnh Thanh Hóa.

IMG_6610.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau khi Tiểu ban Truyền thông được thành lập đã tham mưu cho UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị ban hành các văn bản hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo trong ngành. Theo đó công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng về sự kiện được đưa tin, bài đậm nét, đa dạng, phong phú, góp phần giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của du lịch Sầm Sơn, cũng như những lợi thế cùng cơ chế, chính sách ưu đãi, thuận lợi, hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa.   

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu đã cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về Lễ hội 110 năm Du lịch Sầm Sơn và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017. Đồng thời chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế của công tác tuyên truyền của tiểu ban nói chung, cũng như của đơn vị, ngành nói riêng và rút kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã chúc mừng những kết quả đạt được của công tác tuyên truyền về Lễ hội 110 năm Du lịch Sầm Sơn và Hội nghị xúc tiến đầu tư 2017.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các thành viên, đơn vị cần rút kinh nghiệm sâu sắc, chủ động bám sát các nội dung của tỉnh đã phê duyệt; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các sở, ngành thành viên triển khai nhiệm vụ được phân công một cách nghiêm túc, hiệu quả; các cơ quan báo chí trong tỉnh cần có những phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp, giỏi bám sát sự kiện quan trọng của tỉnh để có những tin, bài chất lượng, thông tin dày dặn, tránh tình trạng tin, bài đưa nhiều nhưng không hiệu quả...Công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá các sự kiện phải triển khai trước và thực hiện thường xuyên, sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội. Do đó, cần phát huy tổng thể các loại hình thông tin để tuyên truyền các sự kiện của tỉnh trong thời gian tới, góp phần tạo được ấn tượng tốt đẹp về đất và con người xứ Thanh.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cũng đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp ý kiến góp ý, rút kinh nghiệm của các thành viên, các đơn vị liên quan và hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trong thời gian sớm nhất để báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ngọc Huấn

1