GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Tiếp tục tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Đăng lúc: 22/11/2019 21:56 (GMT+7)

- Ngày 22/11, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ngày làm việc thứ 2 phiên họp thường kỳ tháng 11/2019. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại ngày làm việc thứ 2, Sở TN&MT tiếp tục báo cáo tờ trình Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 tỉnh Thanh Hóa.

 1.JPG
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Kết luận nội dung tờ trình của Sở TN&MT, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý xem xét những huyện điều chỉnh giá đất, cần có lý do điều chỉnh. Giá đất là vấn đề nhạy cảm, là yếu tố quan trọng thu hút đầu tư. Đối với giá đất khu CN, cụm CN tính giá thấp nhất có thể, hạn chế điều chỉnh giá. Riêng Khu Nghi Sơn cũng phân lớp đất giống các khu vực khác, khu CN không phân lớp. Đối với đất ở cần điều chỉnh lại ở mức độ phù hợp, đưa ra khung giá cụ thể, đất nông nghiệp trên tinh thần không điều chỉnh, các tuyến mới cần phù hợp với quy hoạch của những tuyến đường xung quanh.

Cũng tại phiên họp, Sở Nội vụ báo cáo kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2019 và kế hoạch giao biên chế năm 2020. Báo cáo nêu rõ giao tổng biên chế công chức hành chính năm 2020 cho các sở, UBND cấp huyện là 3.746 biên chế, hợp đồng 68 là 243 lao động; tổng biên chế sự nghiệp năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, UBND cấp huyện là 60.226 biên chế, hợp đồng 68 là 42 lao động; giao hỗ trợ biên chế sự nghiệp năm 2020 cho các hội đặc thù cấp tỉnh là 76 biên chế; biên chế và lao động hợp đồng 68 thực hiện theo cơ chế tự chủ là 12.100 người.

 2.JPG
Đồng chí Nguyễn Đức Quyền -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho ý kiến tại phiên họp.

Kết luận nội dung báo các của Sở Nội vụ đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu giải quyết ý kiến của các sở tại phiên họp; đối với bệnh viện tham mưu tiến tới biên chế tự chủ, đối với biên chế của mầm non chưa giao tăng; Sở Nội vụ kiểm tra việc tuyển biên chế giáo viên mầm non của các huyện, không để xảy ra sai sót.

 3.JPG
Giám đốc Sở NN&PTNT trình bày báo cáo về việc đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

 Sở NN&PTNT báo cáo tờ trình về việc đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung tờ trình nêu rõ các xã phấn đấu NTM, xây dựng NTM nâng cao, xây dựng NTM kiểu mẫu được hưởng 80% tiền thu từ đấu giá cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn của xã. Mức hỗ trợ đối với các huyện đạt chuẩn NTM là 5 tỷ đồng, xã đạt chuẩn NTM là 300 triệu đồng, xã đạt chuẩn NTM nâng cao là 300 triệu đồng, xã NTM kiểu mẫu là 500 triệu đồng; thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu là 100 triệu đồng.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như: báo cáo phương án sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; tờ trình đề nghị Ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Sở GTVT báo cáo tóm tắt đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt giai đoạn 2019 - 2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Sở Xây dựng trình bày dự án Điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đã được phê duyệt trước ngày 1/1/2019.

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã cho ý kiến chỉ đạo vào các nội dung báo cáo.  Đề nghị Sở Tài chính cân đối, tính toán các kinh phí bố trí cho phù hợp, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ trì soạn thảo các nội dung, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Hoàng Lan

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1