GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Đăng lúc: 12/07/2019 15:59 (GMT+7)

- Sáng ngày 12/7, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 14 (khóa XIII) sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

IMG_3808.JPG
Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo; động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH tại địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì tiếp tục được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và đạt được kết quả tốt. Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp với MTTQ các huyện giúp đỡ 55 xã, 87 khu dân cư làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo. MTTQ các cấp trong tỉnh đã trích quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 15,6 tỷ đồng xây mới 420 nhà đại đoàn kết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong công tác mặt trận; đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền thông báo khái quát về tình hình KT - XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những kết quả công tác mặt trận đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng thời Nguyễn Văn Tuấn đề nghị MTTQ các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung tổ chức quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua theo hướng lựa chọn những phần việc cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

MTTQ các cấp cần tập trung giám sát theo các chương trình mà cấp ủy đã phê duyệt, trong đó giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ chính sách cho những cán bộ dôi dư do sáp nhập thôn, sáp nhập xã. Tiếp tục quan tâm đến giáo dục truyền thống, xây dựng hình ảnh người Thanh Hóa nhân hậu, nghĩa tình, kỷ cương, kỷ luật. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần sát dân, sát cơ sở, sát tình hình của địa phương…

Hội nghị cũng đã thông qua một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thu Thủy
1