GMT+7
Trang chủ / Kinh tế

Tiếp tục cải thiện, tạo sức hấp dẫn về môi trường đầu tư kinh doanh

Đăng lúc: 28/10/2019 10:30 (GMT+7)

- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho rằng, trong kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN giai đoạn 2021 - 2025, Thanh Hóa vẫn cần tập trung cải thiện, tạo sức hấp dẫn về môi trường đầu tư kinh doanh.

 UBND.jpg

Ngày 25/10, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại phiên họp các đại biểu đều khẳng định tình hình KT-XH tháng 10 và 10 tháng năm 2019 tiếp tục có bước phát triển; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ, giá trị sản xuất tính chung 10 tháng ước đạt 103.934 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá, thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng; đời sống của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,27%, giảm 2,57% so với cuối năm 2018, đạt kế hoạch...

Phiên họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo lần 1 báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng cho rằng: Đây là báo cáo quan trọng đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN giai đoạn 2016 - 2021, vì vậy cần phải đánh giá, làm rõ hơn về những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực: Xây dựng NTM, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, giảm tải bệnh viện công, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an toàn thực phẩm...

Về phương hướng, mục tiêu chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng các nhóm giải pháp: Tập trung vào giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn; tập trung cải thiện, tạo sức hấp dẫn về môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai có hiệu quả các dự án kết cấu hạ tầng; nghiên cứu, đổi mới nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tăng cường, củng cố QP-AN, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển KT-XH...

Trong phiên họp này, UBND tỉnh cơ bản thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm tự chủ một số trường THPT công lập tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Trung Hiếu

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1