GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Thanh Hóa có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra năm 2019

Đăng lúc: 21/11/2019 21:09 (GMT+7)

- Ngày 21/11, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019 để nghe báo cáo và cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019, trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và thảo luận cho ý kiến vào các nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

IMG_8527.JPG
Đồng ch
í Nguy
ễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, năm 2019 tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có bước phát triển và toàn diện trên các lĩnh vực, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, có 25/27 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết định hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 17,15%, cao nhất từ trước đến nay và cao nhất cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách, doanh thu du lịch tăng so với cùng kỳ. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả ấn tượng, cao nhất từ trước đến nay, có thêm 5 huyện, 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được chú trọng và đạt kết quả tích cực, vốn đăng ký đầu tư tăng cao so với cùng kỳ. Trong năm, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa – xã hội lớn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thực hiện thành công nhiều chuyên án lớn, triệt phá một số vụ nổi cộm gây bức xúc trong xã hội, tạo môi trường thuận lợn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại phiên họp, đại diện Văn phòng UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019, trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020.

Tiếp đó, đại diện Sở Tài chính đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020. Báo cáo nêu rõ, tính đến ngày 20/11, toàn tỉnh đã thu hút được 196 dự án đầu tư trực tiếp, bằng 86,6% so với cùng kỳ về số lượng dự án, nhưng số vốn đăng ký tăng cao, trong đó vốn đăng ký của các sán đầu tư trực tiếp trong nước đạt 20.596 tỷ đồng, tăng 18,6% và các dán FDI tăng đạt 320,2 triệu USD, gấp 7,6 lần. Số lượng thành lập mới duy trì ở mức cao, vốn đăng ký tăng mạnh, ước năm 2019 có 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, xếp thứ 7 cả nước về số lượng doanh nghiệp thành lập mới. Năm 2019, huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 125.000 tỷ đồng, đạt mục tiêu kế hoạch, tăng 22,6% so với cùng kỳ.

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, đối với nội dung một số chỉ tiêu chủ yếu như tổng giá trị xuất khẩu phấn đấu lên mức 4 tỷ USD, về huy động vốn đầu tư xem xét đưa ra 2 phương án. Đối với tốc độ tăng dân số cân nhắc ý kiến của cục thống kê so với chỉ tiêu cả nước; về giải pháp cần tập trung chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế, chỉ đạo quyết liệt phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khơi dậy các động lực cho phát triển. Nâng cao chất lương về đào tạo nghề; tập trung chỉ đạo quản lý tài nguyên khoáng sản.

Đối với báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần lọc bớt các tiểu tiết, trên cơ sở các ý kiến của các ngành cần hoàn chỉnh lại, nhất là các ý kiến về mặt hạn chế. Đống chí cũng nhấn mạnh đối với các  kết quả trong chỉ đạo nông thôn mới, một số vấn đề nóng như dịch tả lợn châu phi, phòng chống thiên tai, khai thác khoảng sản, chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua của các ngành tương đối tốt. Tuy nhiên, đối với công tác chỉ đạo, điều hành một số công việc còn chưa kịp thời, cần chỉ rõ các địa phương làm chưa tốt, yêu kém, cần làm rõ trách nhiệm của một số huyện. Đối với báo cáo dự toán thu ngân sách sở Tài chính tiếp thu ý kiến hoàn chỉnh báo cáo. Giao cho Sở Tài chính phối hợp với SNN& PTNT trong việc điều chỉnh giải quyết nợ đọng trong xây dựng NTM. Cần ưu tiên kinh phí cho các khu tái định cư vùng lũ, các đồng chí Phó chủ tịch và các ngành lưu ý các phần phụ lục; rà soát thanh toán các danh mục nợ đến hết năm 2020.

Về đầu tư công: giao cho Sở Tài chính nghiên cứu đối ứng các dán về thiên tai, dán ODA; rà soát lại các dán và xem xét giảm khởi công mới để đảm bảo phương án trả nợ, những danh mục quyết toán cương quyết bố trí thanh toán. Đề nghị các ngành nghiên cứu về phương án trường dạy nghề Nghi Sơn; trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị các ngành tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo để UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp đó, Sở Y tế trình bày tờ trình về việc sửa đổi Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa. Sở Tài Nguyên và Môi trường trình bày tờ trình về Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020- 2024 tỉnh Thanh Hóa.

Kết luận nội dung về tờ trình của STN&MT đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu STN&MT cần có báo cáo riêng về quy trình làm cụ thể, phải có tính chất định hướng về các khu đất, đảm bảo yêu cầu giải phóng mặt bằng; phân tích cụ thể các loại giá đất tăng giảm, tỷ lệ tăng; đặc biệt lưu ý tác động của giá đất đến vấn đề thu hút đầu tư, giải phòng mặt bằng.

Ngày mai (22/11) phiên họp thường kỳ tháng 11 tiếp tục diễn ra với một số nội dung quan trọng khác.

Hoàng Lan

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1