GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Đăng lúc: 21/09/2018 09:01 (GMT+7)

- Ngày 20/9, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2018 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_9924.JPG
Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau gần 3 năm thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đều đạt kết quả tích cực, một số chỉ tiêu đã đạt hoặc gần đạt mục tiêu đến năm 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 3 năm 2016-2018 ước đạt 11%. Năm 2018, quy mô nền kinh tế ước gấp gần 1,37 lần năm 2015. GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.035 USD, tăng bình quân hằng năm 12,9%. Việc thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá đạt kết quả bước đầu. Các chương trình: Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; giảm nghèo nhanh và bền vững; đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực dự kiến sẽ đạt kế hoạch đề ra. Các khâu đột phá về: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH; nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH-KT; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh đã tạo nên những chuyển biến tích cực về KT-XH, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh dự báo sẽ có 8 nhóm chỉ tiêu dự báo vượt kế hoạch gồm: Tổng giá trị xuất khẩu, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM, tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm, số giường bệnh/1 vạn dân, tỷ lệ xã phường đạt tiêu chí quốc gia ề y tế, tỷ lệ tham gia BHYT trên tổng dân số, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ che phủ rừng.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 và định hướng phát triển KT-XH năm 2019. GRDP 9 tháng ước đạt 12,36%, tăng cao so với năm 2017 và là mức tăng trưởng cao nhất từ 2010 đến nay. Trong đó, công nghiệp tăng 20,23% do có sản phẩm mới của LHD Nghi Sơn. Thu ngân sách tăng cao, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ. Công tác phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, lũ lụt được chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, giảm thiểu được thiệt hại xảy ra...

Qua nghiên cứu 2 báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tìm ra giải pháp để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và nửa cuối nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến chỉ rõ một số điểm cần chỉnh sửa, bổ sung nhằm tương xứng với báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng thời thống nhất điều chỉnh nhóm chỉ tiêu dự báo vượt kế hoạch đề ra là 7 chỉ tiêu và 16 chỉ tiêu dự báo sẽ hoàn thành kế hoạch.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết từ nay đến 2020, đồng chí Trịnh Văn Chiến cơ bản thống nhất với các giải pháp, nhiệm vụ báo cáo đề cập, và nhấn mạnh: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành là giải pháp quan trọng số 1. Bên cạnh đó cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư như dự án LHD Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn 2…, tạo điều kiện thực hiện các dự án quan trọng khác. Đối với công tác cán bộ, phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ có trình độ, tạo điều kiện cho những cán bộ nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và nhiệt huyết trong công việc; triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, chỉ đạo, giám sát nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm những vi phạm nhất là vi phạm trong công tác cán bộ, GPMB, đất đai, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội…

Ngoài các nội dung trên, các đại biểu đã cho ý kiến vào Đề án và dự thảo Nghị quyết về phát triển huyện Ngọc Lặc đến năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Nguyên Mai
1