GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đăng lúc: 26/05/2020 16:51 (GMT+7)

- Sáng ngày 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

IMG_0073.JPG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11//02/2020 của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quán triệt Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và triển khai kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; quán triệt Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về Tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và triển khai kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

IMG_0128.JPG
Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các đại biểu từ tỉnh đến cơ sở đã học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng chí yêu cầu, ngay sau hội nghị, các các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo trên, cũng như  kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để tính hình thức. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành phải đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương và của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

IMG_0146.JPG
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh một cách thiết thực, phù hợp, theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện của cấp dưới. 

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn yêu cầu thủ trưởng cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung chỉ đạo cấp dưới thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, thiết thực và đưa ngay các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Hoàng Lan
1